9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONU ANLATIMI DERS NOTLARI 2016-2017-2018-2019-2020

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

                                                       
9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONU ANLATIMI DERS NOTLARI 2016-2017-2018-2019-2020, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONU ANLATIMI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS NOTLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 
2016– 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KONULARI
AY:EYLÜL  
ÜNİTE
1
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ


OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )

SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )


1.ÜNİTE: 6 HAFTA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular

- Güzel Sanatlar
- Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların RolüYAZMA SÜRECİ

HAZIRLIKİLETİŞİM, İLETİŞİMDE DİLİN İŞLEVLERİ

Basın Hürriyeti
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

PLANLAMA


DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ


AY: EKİM        9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 
ÜNİTE
1
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
OKUMA  ( 2 )


YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
1.ÜNİTE
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve ÖnemiTASLAK METİN OLUŞTURMA


Dillerin Sınıflandırılması


Atatürk’ün Türk Dili ile İlgili Görüşleri
Metin


DÜZELTME VE GELİŞTİRMETürk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

Edebî MetinYazım kuralları

SES BİLGİSİ

Türkçenin ses özellikleri
Ünlü uyumları
Türk Edebiyatının Dönemleri
Ve
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki ÖlçütlerYazım kuralları

SES BİLGİSİ

Ses olayları


AY: KASIM  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
2
HİKÂYE
OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
2. ÜNİTE: 5 HAFTA               

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

Hikâye Türünün Özellikleri
 Hikâyede; konu, tema, çatışma kavramları

HİKÂYE YAZMA ÇALIŞMASI

HAZIRLIK

SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİNE UYGUN                                                                 KONUŞMA (DİKSİYON)

Türkçede vurgu ve tonlamaHİKÂYE ( ÖYKÜ )

Hikâyede Yapı Unsurları

 İncelenen hikâyelerde yapı unsurları
PLANLAMA


HİKÂYE ( ÖYKÜ )

Hikâye çeşitleri

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farkları
TASLAK METİN OLUŞTURMA

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

Hikâye türünde kullanılan anlatım türleri ve teknikleri

METNİ DÜZELTME VE GELİŞTİRME

Dil Bilgisi: Noktalama KurallarıHİKÂYE ( ÖYKÜ )

Hikâye örneklerini okuma
 ve inceleme
 
 Kitap Okuma ve Değerlendirme

YAZILAN METNİ PAYLAŞMA

Dil Bilgisi: Şekil Bilgisi
Kök, ek bilgisi
  Yapısına göre kelime türleri (basit,  türemiş,  birleşik kelimeler)   AY: ARALIK    9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
3
ŞİİR
OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
3. ÜNİTE: 5 HAFTA                                                  

ŞİİR
Şiir Türünün Genel Özellikleri, Şiir Türleri
Şiir yazma ve şiir dinletisi çalışması
ŞİİR DİNLETİSİ İÇİN ŞİİR SEÇMEŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ
Şiirde Yapı Ve Ahenk Unsurları
FARKLI GELENEKLERE AİT ŞİİR YAZMA ÇALIŞMALARI
ŞİİR DİNLETİSİ HAZIRLIKLARIŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ
Şiirde Yapı Ve Ahenk Unsurları
ŞİİR OKUMA-İNCELEME-YAZMA
ŞİİR DİNLETİSİ HAZIRLIKLARIŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ
Şiir Dili-İmge Ve Söz Sanatları, Zihniyet, Tema
ŞİİR OKUMA-İNCELEME-YAZMA
KELİME BİLGİSİ
Kelimede Anlam ve KavramAY: OCAK 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

ÜNİTE
3
ŞİİR
OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
ŞİİR İNCELEMEYÖNTEMLERİ

Manzume ve şiir, Metin ve Şair


ŞİİR DİNLETİSİNİN SUNUMU
VE
 DEĞERLENDİRİLMESİ

KELİME BİLGİSİ

Kelimelerde anlam değişmeleri
 (ad aktarmasıanlam genişlemesi ve anlam daralması, anlam iyileşmesi ve kötüleşmesi)
ÜNİTE
4
MAKALE
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR
MAKALE
4.ÜNİTE: 2 HAFTA
BİLİMSEL METİNLER
MAKALE VE ÖZELLİKLERİ
Bilimsel metinlerde özetleme, alıntılama ve kaynak gösterme
ARAŞTIRMAYA DAYALI METİN YAZMA
Hazırlık

SUNU HAZIRLAMA
MAKALE

Bilimsel metinler ile edebî metinler arasındaki farklar

Metin içinde ve sonunda bilimsel kaynak göstermeye ilişkin temel ilkeler,

Açıklayıcı anlatım biçimi

Planlama

SUNU HAZIRLAMA

AY: ŞUBAT  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
5
ROMAN
OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
5.ÜNİTE: 5 HAFTA
                       
ROMAN

Roman Türü Ve Özellikleri


Roman yazma çalışması


HAZIRLIKLI KONUŞMA

ROMAN

Romanda Yapı Unsurları
Romanın yapı unsurları (olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman), tema, bakış açısı ve anlatıcı, tip ve karakter kavramları


Roman yazma çalışması


PLANLAMA
ROMAN
Roman çeşitleri         Roman yazma çalışması


SUNUM

ROMAN
Roman türünde kullanılan anlatım türleri ve teknikleri
Roman yazma çalışması

KELİME TÜRLERİ
İsim ( İsim Tamlamaları / İsim-Fiil )
  
  

AY: MART  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
5
ROMAN
OKUMA  ( 2 )

YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
ROMAN

Roman Okuma-İnceleme

Kitap Okuma ve Değerlendirme

Roman yazma çalışması


KELİME TÜRLERİ

Zamir
ÜNİTE
6
TİYATRO


6.ÜNİTE:  4 HAFTA
TIYATRO
Trajedi, komedi, dram türlerinin genel özellikleri ve bu türlerin edebi akımlarla (Klasisizm ve Romantizm) ilişkisi

KISA OYUN YAZMA ÇALIŞMASI
HAZIRLIK

KELİME TÜRLERİ

Sıfat ( Sıfat Tamlaması / Sıfat-Fiil )TIYATRO

Temel tiyatro terimleri

(dekor, kostüm, suflör, replik, sahne, perde vb.) ve tiyatronun yapı unsurları (dramatik örgü, yer, zaman, çatışma)

Trajedi Örneği Okuma-İnceleme
KISA OYUN YAZMA ÇALIŞMASI

PLANLAMA

KISA OYUN SAHNELEME


TIYATRO

Dram Örneği Okuma-İnceleme

KISA OYUN YAZMA ÇALIŞMASI

TASLAK METNİ OLUŞTURMA

KISA OYUN SAHNELEME

                                                                                                                                 kısa oyunu sahneleme                                                                                                      ve değerlendirme

AY: NİSAN   9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
6
TİYATRO
OKUMA  ( 2 )
YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
TIYATRO
Komedi örneği Okuma-İnceleme
KISA OYUN YAZMA ÇALIŞMASI

Taslak Metni Geliştirme Ve Düzeltme

                                                                                                                                 kısa oyunu sahneleme                                                                                                      ve değerlendirmeÜNİTE
7
SENARYO
OKUMA  ( 2 )
YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
7.ÜNİTE: 3 HAFTA


SENARYO

Sinema sanatı hakkında genel bilgi

Kısa Film Senaryosu Yazma Çalışması

Yazılan senaryoyu kısa filme çekme ve sunma çalışmasıSENARYO
Edebiyat ile sinemanın benzer ve farklı yönleri
Kısa Film Senaryosu Yazma Çalışması

Yazılan senaryoyu kısa filme çekme ve sunma çalışması
SENARYO
Senaryo ile edebî metnin farklılıkları

Türk edebiyatından filmi çekilmiş bir hikâye veya romandan alınan metin, bu metinden üretilen senaryo ve filmin ilgili bölümünün incelenmesi
Kısa Film Senaryosu Yazma Çalışması

Yazılan senaryoyu kısa filme çekme ve sunma çalışmasıAY: MAYIS  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
8
MASAL-FABL
OKUMA  ( 2 )
YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
8.ÜNİTE:   2 HAFTA
MASAL-FABL
Masal türünün özellikleri, kalıp ifadeler ve masal planı (döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek)
Türk ve dünya edebiyatındaki önemli masallar

FABL YAZMA ÇALIŞMASI
Hazırlık
Planlama
                                                                                                                                 ve çözüm bölümlerini) belirleme

Etkili Dinleme

  Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri
MASAL-FABL
Fabl türünün özellikleri ve fabl yapısı (serim- düğüm-çözüm-öğüt)
Türk ve dünya edebiyatındaki önemli fabllar

FABL YAZMA ÇALIŞMASI
Taslak metin oluşturma
Metni düzeltme ve geliştirme

Etkili Dinleme

Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri

ÜNİTE
9
MEKTUP / E-POSTA
9.ÜNİTE 2 HAFTA


MEKTUP / E-POSTA

Mektup Türü ve Özellikleri


MEKTUP / E-POSTA YAZMA ÇALIŞMASI


AÇIK OTURUM
MEKTUP / E-POSTA
Örnek metinlerin incelenmesi
Dilekçe ve e-postanın özellikleri

MEKTUP / E-POSTA YAZMA ÇALIŞMASI

AÇIK OTURUMAY: HAZİRAN  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
ÜNİTE
10
GÜNLÜK-BLOG
OKUMA  ( 2 )
YAZMA ( 1 )
SÖZLÜ İLETİŞİM ( 2 )
Dil bilgisi
10.ÜNİTE: 2 HAFTA

GÜNLÜK-BLOG

Günlük türünün özellikleri ve anı türünden farkları
Günlük Yazma Çalışması
PANEL
GÜNLÜK-BLOG

Günlük türünün edebiyatımızdaki gelişimi
Bloglar (İnternet ortamında oluşturulan kişisel sayfalar) ve günlük
Günlük Yazma Çalışması


Yazılan günlüklerin değerlendirilmesi
PANEL
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONU ANLATIMI DERS NOTLARI 2016-2017-2018-2019-2020"

Back To Top -->