DERSKONUM.COM


ŞAHABETTİN SÜLEYMAN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI,

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ŞAİR VE YAZAR, ŞAHABETTİN SÜLEYMAN EDEBİ KİŞİLİĞİ, ŞAHABETTİN SÜLEYMAN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI, ŞAHABETTİN SÜLEYMAN HAYATI ESERLERİ EDEBİ KİŞİLİĞİ, 
Şahabeddin Süleymân (1885-1921) Yazar.

İstanbul’da doğdu. Şerifpaşazâde Süleyman Şevket Bey’in oğludur. Çocukluğu babasının Defter-i Hakanı Müdürü olarak bulunduğu İzmir’de geçti. İstanbul’a gelerek Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdi (1908), Vefa İdadisi’nde Fransızca,İstanbul Sultanisi’inde de edebiyat dersleri verdi. Babasının ölümü üzerine ailesini geçindirmek mecburiyetinden dolayı bir yandan da gazete ve dergilerde yazılar yazıyordu. Çıkmaz Sokak adlı oyununun gayri ahlakî bulunması üzerine öğretmenlik görevine son yerildi. Fakat daha sonra Darülmuallimîn-i Ali’nin müdür muavinliğine getirildi.
Şahabeddin Süleyman Fecr-i Âtî’nin kurucularından (1909), Rebab dergisinin başyazarlarındandır (1912). Şiir dışında, edebiyatın hemen her türünde yazılar yazdı. Bilhassa tiyatro hakkındaki yazıları ile dikkati çekti. Bir ara, Yahya Kemal’in etkisi altında Nâyiler isimli bir edebi topluluk kurmuştu. Çok yazardı. Genç yaşta ölmüş olmasına rağmen yirmiye yakın eseri ve bir çok dergilerde kalmış tenkit, deneme ve röportajları vardır. Tiyatro tekniği açısından zayıf olan oyunlarında genellikle aşk konularını işledi. Daha çok edebiyat tarihçisi ve tenkitçi olaraktanınd) Tiyatro alanında Tahsin Nahit’le, edebiyat tarihi alanında ise Fuad Köprülü’ yle birlikte eser verdi.


ŞAHABETTİN SÜLEYMAN (1885 – 1919) EDEBİ KİŞİLİĞİ
  • Tiyatroları teknik açıdan zayıftır.
  • Aşk temasını işlemiştir.
  • Konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.
  • Eleştiri yazılarıyla öne çıkmıştır.
  • Edebiyat tarihiyle ilgili eserler de yazmıştır.
Eserleri:
  • Oyun: Fırtına, Aralarında, Karun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak, Yeni İzdivaçlarda

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ŞAHABETTİN SÜLEYMAN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI, "

Back To Top -->