11.SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI SAYFA 127

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI, 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI 2015-2016 SAYFA 127, COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI 11.SINIF DİKEY, 
.
..
...AÇIK UÇLU SORULAR
1. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte, Türkiye’de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarında nasıl bir değişiklik olmuştur? Açıklayınız
—Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır.
Ancak günümüzde tarım sektöründe çalışanların nüfusu oranı azalırken sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların arttığı görülür. Bu durum Türkiye’nin hızla sanayileşme ve kalkınma yolunda olmasının doğal sonucudur. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörünün gelişimi kırsal kesimden kentlere doğru göçe neden olmuştur. Bu durumda tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasına neden olmuştur
.
2. Yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkilemektedir? Örnekler vererek açıklayınız.


BOŞLUK DOLDURMA:

 Aşağıda boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun kelimelerle doldurunuz.
1. 2000 yılı nüfus verilerine göre çalışan nüfusumuzun % 46.9’u hizmet sektöründe çalışmaktadır.
2. 1980 – 2009 yılları arası, tarım sektöründe çalışan nüfus oranında düşüş gözlenmiştir.
3. İzmir İktisat Kongresi’nde devletçi ve liberal bir politika benimsenmiştir.
4. 1933–1938 arası dönemde, bir önceki dönemde uygulanan ekonomi politikalarının başarısızlığından dolayı
milliyetçi bir politikaya dönüş yapılmıştır.
5. Atatürk, tarım ve hayvancılığın önündeki birtakım engelleri kaldırıcı adımları yürürlüğe koymuş ve
1925’te aşar vergisi kaldırmıştır.


ÇOKTAN SEÇMEL‹ SORULAR
1. Arazi yetenek sınışamasına göre ilk dört sınıftaki araziler hangi amaçla kullanılmalıdır?
A. Yerleşim alanı
B. Turizm alanı
C. Ormanlık alan
D. Tarım alanı
E. Sanayi alanı

2. Akarsu ağızlarında oluşan delta alanlarımız hangi amaçla kullanılmalıdır?
A. Tarım
B. Yerleşim
C. Sanayi
D. Turizm
E. Ulaşım


...


11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Ders Kitabı, 11. Sınıf Coğrafya DİKEY Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 11. Sınıf DİKEY Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 11. Sınıf Coğrafya Dersi DİKEY Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, DİKEY Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, DİKEYYayınları 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, DİKEY11. Sınıf Coğrafya DİKEY YAYINLARI DİKEY11. Sınıf Coğrafya DİKEY YAYINLARI sayfa sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 118, 119, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 211, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI DİKEY YAYINLARI SAYFA 127"

Back To Top -->