Tanzimat Edebiyatı'nı Hazırlayan İlk ÇEVİRİLER-Çalışmala

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Tanzimat Edebiyatı'nı Hazırlayan İlk ÇEVİRİLER-Çalışmalar
Ahmet Cevdet Paşa Doğu ve Batı kültürünü iyi bilen, düşünce ve edebiyat alanındaki eserleriyle bu kültürlerin bir sentezini yapan, dil, tarih ve edebiyat alanındaki eserleriyle yeni edebiyata öncülük eden sanatçıdır. Ayrıca adliye ve hukuk alanında yazdığı "Mecelle" adlı önemli bir çalışması da vardır. "Tarih-i Cevdet", "Tevarih-i Hulefa" (Halk için yazılmış İslam tarihidir) tarih kitapları, "Kavaid-i Türkiye", "Belâgat-i Osmaniye" ise dil alanındaki çalışmalarıdır.

Münif Paşa Ceride-i Havadis adlı gazetenin başyazarıdır. İlk dergi olan Mecmua-yi Fünun'u 1862'de çıkarır. Sade ve açık bir nesir dilinin yaratıcılarındandır.

Sadullah Paşa Tercüme Odası'nda yetişmiş, Batı kültürünü ve anlayışını benimsemiştir. Fransız şairi Lamartine'den "Göl" adlı şiiri Osmanlıca'ya çevirerek Batı şiirini Türk edebiyatına tanıtmıştır.

Akif Paşa Hece ölçüsü ve koşma biçimiyle yazdığı şiirleriyle, nesirde yalın bir dili tercih etmesiyle dönemin yenilikçi ve öncü kişilerinden biri olmuştur.

Yusuf Kamil Paşa Türkiye'de okunan ilk Fransız romanı "Telemak"ı Fenelon'dan çevirerek roman türünün tanınması ve sevilmesinde öncü bir rol oynamıştır.


Şinasî ve Ethem Pertev Paşa J. J. Rousseau ve Victor Hugo gibi Fransız düşünür ve edebiyatçılarından çeviriler yaparak Batı edebiyatı türlerinin tanınmasını sağlamışlardır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Tanzimat Edebiyatı'nı Hazırlayan İlk ÇEVİRİLER-Çalışmala"

Back To Top -->