sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ TESTİ PDF İNDİR (KARMA test-9)

TYT Dil Bilgisi TEST PDF, 3D Dil Bilgisi Deneme PDF, TYT Dil Bilgisi KARMA TEST PDF, son 10. yılın çıkmış dil bilgisi soruları pdf, Karma Dil Bilgisi PDF, TYT Karma Dilbilgisi Testleri, YAYIN DENİZİ Dil Bilgisi Deneme PDF, Dil Bilgisi 100 Soru pdf, YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST, TYT TEST, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, AYT-TYT, YKS, TYT-YKS,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ TESTİ PDF İNDİR (KARMA  test-9) üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.com


   
TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ TESTİ PDF İNDİR (KARMA  test-9)

Nuran’ın tebessümü, başının üstüne bir mevsim gibi toplanmış, kumral saçları onu hayatın siya- setten, çekişmeden başka; onların çok üstünde, daha çok güzel ve daha iyiliğe götürücü ufukları olduğuna, saadetin bazen insana bir metre kadar yaklaşabileceğine, dünyanın zannedildiğinden çok iyi kurulduğuna inanıyordu.
1- Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez?
A)    Birden fazla ünsüz benzeşmesine uğrayan sözcük vardır.
B)    Araya sözcük almış isim tamlamasına yer veril- memiştir.
C)   Fiilimsi vardır.
D)   Sayı sıfatı kullanılmıştır.
E)    Birden fazla ses olayının gerçekleştiği birleşik fiil vardır.
 
 
 
 
 
2.      Kemer’den yaklaşık 12 km mesafede, Tekiro- va köyü yakınlarında bulunan ve eski bir Lik-
I
ya antik kenti olan Phaselis muhteşem doğal
 
güzellikleri ve tarihi ile görülmesi gereken yer- II
lerdendir. Phaselis’in tarihi 7. yüzyıla da-
 
yanır. Pers, Büyük İskender ve Rodos Krallığı III
hâkimiyetinde kalmış olan kent, bir süre de kor-
 
san Zenicetes’in hâkimiyetinde kal- mıştır. Bü-
IV
yük İskender’in fetihlerine ilk başladığı yıllarda,
 
kış aylarını Phaselis’te geçirdiği bilinmektedir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han- gileri hem yapım hem de çekim eki almamıştır?
A)  I ve II B) I ve IV        C) II ve IV
D)  III ve V           E) IV ve V3. İnce Memed, bir karakter romanıdır. Yapıt, bir ayak-
I
lanma öyküsüdür, soylu bir eşkıya romanıdır. İnce
II
Memed yoksuldur, evlattır, marabadır, namustur,
 
dosttur, yardır, umuttur, babadır, korkudur. Yaşar
III
Kemal’in de dediği gibi içinde baş kaldırma kurduyla
IV
doğmuş bir insandır. İnsandır çünkü dünyada var
 
olan her şeyin herkes için olduğunu düşündüğü için V
insandır.
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin ya- zımı yanlıştır?
A)  I         B) II          C) III         D) IV        E) V
 
 
 
 
 
 
4. (I) Yeşil, pek çok kavramla ilişkili olarak karşımıza çıkar, bunların içinde en güçlüsü ve evrensel olanı doğadır. (II) Buna bağlı olarak ayrıca yeşil; yaşamı, gençliği, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeler.
(III) Bazı kültürlerde orta yaşlardaki gelinler, daha çabuk çocuk sahibi olmak için yeşil giyer. (IV) Ye- şil, gözler için en rahat renktir ve görme gücünü artırır. (V) Aynı zamanda yeşil sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar.
“Yeşil” sözcüğü bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı bir öge olarak kul- lanılmıştır?
A) I         B) II          C) III         D) IV        E) V


 
 
5.      Bu duvarlar, şu minderle yatak; bütün bu ufak te- fek, senelerden beri onun özlemiyle tutuşmuş, onun hayatının nefesiyle nefes almış, onun var- lığıyla mayalanmış idi. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir; burada hiç utanmayarak, kendini tutmaya lüzum görmeyerek kalbinin olanca yara- larını şu sessiz fakat şefkatli mahrem dostlarının önlerine serebilirdi. Evet, burada dünden beri bas- tıra bastıra kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi ve salıverdi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)    Türemiş fiil
B)    Yeterlik fiili
C)   Tezlik fiili
D)   Birleşik çekimli fiil
E)    Basit fiil
 
 
 
 
6.      Semaver, ne güzel kaynardı! Ali semaveri; içinde ne
I
ızdırap ne grev ne de kaza olan bir fabrikaya
benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve sabahın
II                       III            IV
saadeti istihsal edilirdi. Sabahleyin Ali’nin bir sema-
                 V
ver, bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğü-
 
hoşuna giderdi.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    I. sözcük, eylemi durum bakımından etkileyen bir zarftır.
B)    II. sözcük birleşik zamanlı bir fiildir.
C)   III. sözcük isim hâl eki almış kişi zamiridir.
D)   IV. sözcük, isim tamlamasının tamlayanıdır.
E)   V. sözcük zaman zarfıdır.


7. Yol tutkunluğu ile bilinen Baba Aziz, şoförlük yaptığı yıllarda yolları hep iyilik ve merhamet için aşar. Bir öğrencinin okula kaydının yetişmesi, bir hastanın hastaneye yetişmesi veya bir çobana hakkının verilmesi için yollara düşen baba figürü şiirsel ifadelerle anlatılır. Ankara’dan baba ocağı- na defalarca tekrarladığı yolculuklarda dinlediği türküler, hem kendi geçmişinin hem de geçtiği irili ufaklı yerleşim birimlerindeki insanların geçmişini bugüne taşır ve romanın odak noktasında yer alır. Romanda zamanın durması veya akması da âdeta türkü formundadır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez?
A)    İsim ve fiil cümleleri vardır.
B)    Geçişli fiil vardır.
C)   Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.
D)   Sıralı cümle kullanılmıştır.
E)    Belirtisiz isim tamlaması vardır.
 
BU ÖRNEĞİN DEVAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ :)

YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR
TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ TESTİ PDF İNDİR

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk