sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Yeni Sistem Klasik Açık Uçlu

12. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik, Açık Uçlu, Kısa Cevaplı Sorular, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILI, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Yeni Sistem Klasik Açık Uçlu üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


.. ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 12.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR AD, SOYAD:                                                                                                                                        SINIF,NO.:

YAĞMURLAR VE TOPRAKLAR

(…)Nihat, güreştiği yıllardan tanırdı onu. 1931 buhranından önceydi. Kasabanın bolluk bereket dönemiydi henüz. Ovalar, düzlükler, sonra da set set bütün bayırlar, tepeler, bağlarla kaplıydı. Dünyanın en güzel çekirdeksiz üzümünü yetiştirirdi Urla. Bir okka çekirdeksiz kuru üzüm, bir okka kuzu etinden daha değerliydi. Para akıyordu sokaklarda. Davul zurna sesi eksik olmuyor, gezici tiyatro, saz, cambaz topluluklarının biri gelip biri gidiyordu. Sık sık yağlı güreş karşılaşmaları düzenleniyordu. Kasabanın geniş talim çayırını binlerce insan kuşatırdı bu karşılaşmalarda. Yakın köylerden gelenler daha sabahtan kasaba sokaklarını doldururlardı. Nihat ilkokulun ilk sınıflarındaydı daha. Tiyatroya, cambaza, güreşe gideceği günler bayram sabahlarına benzer bir heyecana tutulurdu. Sabırsızlığından doğru dürüst yiyemezdi öğle yemeğini.

Yemekten sonra annesi en yeni elbiselerini giydirir, babası elinden tutar güreşlere götürürdü. Pehlivan namlı bir güreşçiydi o yıllarda. Büyük ortaya güreşirdi. Deliormanlıydı. Sırtının yere gelmediği söylenirdi seyirciler arasında. Kispetlerini giyip de çayıra çıktığı zaman, orantılı ölçüleri, gelişmiş kaslarıyla heykel güzelliğinde görünürdü yapısı. Dışardan kim gelse yenerek yüzlerini ağarttığından kasabalılar övünürlerdi onunla. Güreşten sonra, bir elinde küçük bir kahve tepsisi, öbür elinin

tersiyle gözüne kaçan zeytinyağını silerek parsaya çıkardı. Kimse boş çevirmez, herkes cömertçe bir şeyler bırakırdı

tepsisine. Babası bir kâğıt lira verir, tepsiye atmasını söylerdi Nihat’a. Günün en sevinçli anıydı o. Bir borcu ödemenin

rahatlığını duyardı parayı tepsiye bıraktıktan sonra. (…)                                                                                          Necati CUMALI

 

Kazanım:Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

S.1. Metinde geçen “yüzlerini ağartmak” ve “sırtı yere gelmemek” sözlerinin anlamlarını metnin bağlamından hareketle açıklayınız. (10 p.)

cevap: Yüzlerini ağartmak: Beğenilir iş yapmak, iş ve davranışlarıyla yakınlarının övünmesine sebep olmak. Sırtı yer gelmemek: Başarısızlığa uğramamak, yenilmemek, güçlü olmak.

 

Kazanım:Metnin türünün ortaya çıkışı ve terihsel dönem ile ilişkisini belirler.

S.2.  Yukarıda Yağmurlar ve Topraklar romanından alıntı yapılan Necati Cumalı Türk romanında hangi roman anlayışına dahil edilir? Bu anlayışın bir özelliğini yazınız. (10 p.)

cevap: Toplumcu Gerçekçi roman anlayışı.

Özelliği:Bu roman anlayışında yazarlar köy ve köy insanına yönelmiş, konu olarak toprağa bağlı insanların hayatları işlenmiştir.

 

Kazanım: Metnin tema ve konusunu belirler S.3.Yukarıdaki alıntının konusunu yazınız.(5 p.)

cevap: Roman kahramanlarından olan Nihat’ın kasabada geçen çocukluk anıları.

 

KALIT PAYLAŞIMI

(…)Tarımcılar hayvanların, doktorlar insanların nasıl sağlıklı yaşıyacağını öğretmeli insanlara. Sözgelimi sen, geceleride halkı eğitmelisin, okutmalısın. Dahası, köyde insanlar arasındaki kavgaların nedenlerini araştırmalısın, engel olmaya çalışmalısın...” diyordu ki söylevini birden noktaladı, çünkü dokuz on kişi bir kayığı omuzlamış geliyordu... Onlara baktı şaşkın şaşkın. Gelenler işliğin önünde kayığı omuzlarından indirdiler. Biri “Kerem Usta, bu kayığı enlemesine ortadan hazırla kes!” dedi. Kerem Usta iyice şaşalamıştı. “Delirdin mi sen?” dedi. Bir başkası, “Evet, keseceksin!” dedi sertçe. Kerem Usta “Kesemem” dedi. İkisi de üsteledi: “Paranı alacaksın, niçin kesmiyorsun?” diye. Kerem usta

“Bakın” diyerek söze başladı; “Konuyu biliyorum. Duydum. Ata andacı, ata kalıtı kayık sizin düşündüğünüz gibi, ortadan ikiye bölünerek bölüşülmez. Kayığın ederinin yarısını biriniz öder. Kayığı da alır! Kayığı ortadan kesmekle ne kazanacaksınız? Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Siz bunu yapıyorsunuz. Yapmayın!” İkisi de, “Keseceksin!” diye diretti. Biri, daha çok sinirliydi, ekledi: “Emeğini almayacak mısın? Sen emeğinin karşılığını al! Akıl ver demeye gelmedik buraya.” Öbürleri sessizdiler. Kerem Usta, onlara döndü, “Siz ne diyorsunuz?” diye sordu. Biri, “Biz çok uğraştık anlaştıramadık. İki kardeş de diretti...” dedi. Bir başkası, “Baltayla keseceklerdi. Bari tavuk kümesi yapın. Ata andacı, ata kalıtı evinizin önündeki tavukları barındırsın deyince baltayla kesmekten, parçalamaktan vazgeçtiler de ge-

tirdik.” Kerem Usta, iki kardeşe döndü, “Temel Reis, Salih Reis! Yapmayın. Ayıp!” der demez, ikisi de birden, “Kerem, senden öğüt almaya gelmedik.” dedi. (...)                                                                                                                                              Behzat Ay

andaç: Yadigâr. kalıt: Miras.

 

Kazanım:Metindeki çatışmaları belirler.

S.4. Yukarıdaki alıntıdan bir çatışma örneği gösteriniz.(10 p.)

cevap:Marangoz Kerem Ustanın Temel Reis ve Salih Reisi , yaptıklarının ayıp olduğu konusunda ikna etmeye çalışması


Kazanım:Metindeki şahıs kadrosununözelliklerini belirler.

S.5.   “Kalıt Paylaşımı” adlı metnin kişi kadrosunda bulunan marangoz Kerem Usta’nın iki özelliğini yazınız.(10 p.) cevap: Kerem Usta: Uzlaşmacı, akıllı, bilgili, saygın

 

Kazanım:Metnin üslup özelliklerini belirler.

S.6.  “Yağmurlar ve Topraklar” adlı metinden yola çıkarak Necati Cumalı adlı yazarımızın üslubunu (dili ve anlatımını) bir cümleyle değerlendiriniz.(10 p.)

cevap: Cümleleri kısa, anlatım yalın, diyalog tekniğinden yararlanmış, özellikle Türkçe sözcük kullanımına dikkat edilmiş.

 

 

Sessizliğin İlk Sesi

(...)Sessizlik şimdi durduğu yerde, bu boşlukta asılı kalamaz. Sessizlik de ağar, yeni bir şeye dönüşür; sessizlik sesini er geç duyurur. Uzun yaz gecelerinin boğuntulu dinginliğinde büyüdüğünü duyuran bir tohumun sesi gelir, sessizliğin kapısını vurur, onu uyarır. Yaşamaya perdelerini indirmiş, kapılarına dayak vurmuş bütün evleri dürtükler ; karartılmış sokakları, viran bağları, türküsüz, kahkahasız bahçeleri diriltir, camları zorlar. Sessizliğin doğurduğu ilk ses er geç soluğunu üfürür, bir damarın hiç vurmamış, bir suyun hiç akmıyormuş gibi durmasını engeller; ona yeni bir kıpırdanmayı

taşır. Bu kıpırdanma hemen nerdeyse işitilir. (...)                                                                                                    Adalet Ağaoğlu

 

Kazanım:Metni yorumlar.

S.7. Sessizliğin İlk Sesi adlı metinde geçen “Yaşamaya perdelerini indirmiş, kapılarına dayak vurmuş evler; karartılmış sokaklar, viran bağlar, türküsüz , kahkahasız bahçeler” okuyucuda nasıl bir çağrışım uyandırmayı amaçlamaktadır? Anlatıcıya göre bu çağrışımı değiştirecek olan nedir?(10 p.)

cevap:Hayat belirtisi olmayan, mutsuz insanların yaşadığı , sıkıntılarını gizleyen ,umutsuz insanların yaşadığı bir yer çağrışıyor. Metne göre bu durumu değiştirecek olan ; sessizliğin doğurduğu ilk ses, bir tohumun sesi

 

 

Kazanım:Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

S.8.  Temel hedefi ,insanlığı iyiye ve güzele götürmede bir türlü beklenen başarıyı gösteremeyen modernizmin

neden başarısız olduğu konusunu irdelemek olan ve edebiyatımızdaki temsilcileri arasında Adalet Ağaoğlu’nun da bulunduğu edebiyat akımı hangi akımdır? (5 p.)

cevap: Postmodern akım

 

Kazanım:Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

S.9. Sessizliğin İlk Sesi adlı metinde altı çizili olan (,) ve (…) işaretlerinin kullanım amaçlarını yazınız.(10 p.) cevap: (,) sıralı cümleleri bağlamak göreviyle kullanılmıştır

(…) alıntılarda , alınmayan bölümlerin yerine kullanılır.

 

S.10.  “Kalıt Paylaşımı”adlı metinde altı çizili cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız.(10p.) cevap: yaşıyacağını (yaşayacağını)                   geceleride (geceleri de)

 

 

I.Ancak şiiri küçük adamların içine, bilindik mahallelerin arasına sokan bu hareket değişen toplumsal koşulları kucaklayamamış; güçsüz taklitçilerinin etkisiyle zayıflamıştır.

II. Orhan Veli , Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’ın kurduğu Garip Hareketi; İkinci Dünya Savaşı’nda şekillenmiştir.

III.  Onlara göre sanatçı ait olduğu toplumca beğenilmek üzere toplumun dilini kullanmalı, toplumu yansıtmalıdır. IV.Garipçiler eserlerini bu siyasal ve toplumsal gerilim ortamında vermişlerdir.

V.O dönemin sıkıntılarını yaşamak istemeyen Garipçiler eserlerinde bütün kalıpları altüst eden bir özgürlüğü tercih etmişlerdir.

 

S.11.     Yukarıdaki numaralı cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur? (15 p.) cevap: II , IV , V , III , I


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk