sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ROMAN ÜNİTESİ 11.SINIF PDF

 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ KONU ANLATIMI PDF

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN KONU ANLATIMI,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ KONU ANLATIMI PDF, 11.Sınıf Roman Ünitesi PDF, PDF DERS NOTLARI,11. esen yayınları 11.sınıf edebiyat konu anlatımı pdf,11.sınıf edebiyat notları pdf indir,11. sınıf edebiyat konu anlatımı pdf indir,11.sınıf edebiyat konu anlatımı pdf 2020-2021,11. sınıf edebiyat ders notları pdf , 11.sinif-edebiyat-roman-unitesi-konu-anlatimi-pdf-indir

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ KONU ANLATIMI PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN


KONU ANLATIMI,DERS NOTLARI

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ KONU ANLATIMI

Ünite / PDF içeriği:

1-Genel Hatırlatma Bilgiler

2-1923-1950 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı

3-1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı

        -Toplumcu- Gerçekçi Roman

        -Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman

        -Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın

        -Modernist Romanın Özellikleripdf linki aşağıda

1-Genel Hatırlatma Bilgiler
Roman Nedir ?
Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

“Roman” terimi, Roma İmparatorluğu içindeki halkların kullandığı bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Lâtince ile yazılan ilk destan ve halk öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün adı olmuştur.

Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır.
Özellikleri 
§ Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir.
§ Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır.
§ Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında birleştirerek yansıtır.
§ Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür.
§ Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez.
§ Romanda, kahraman, mekân ve olaylar daha çok ve çeşitlidir.
§ Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır.
§ Romanın geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlâka siyasete yer verilir.
§ Romancı, okuyucuyu etkilemek okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır.
§ Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde yazılır.


pdf linki aşağıda

Romanın Yapı Unsurları

                     Tema/Konu

Bir metinde asıl anlatılmak istenen duygu, düşün­ce veya hayale; temel çatışmanın en kısa ve ya­lın şekilde ifadesine tema denir.  .

**Tema daha genel ve soyuttur. Konu ise daha özel ve somuttur..

Örnek: Tema: Aşk-- Konu: Vatan aşkı, Ferhat ile Şirin aşkı

 Tema: Özgürlük---Konu: ABD'de siyahilerin özgürlüğü..

*Tema yapı unsurları arasında olmasa da yapının tüm unsurlarını bir araya getirir*


                     Olay/Olay Örgüsü

Metindeki kahramanlar arasında geçen her şey "vakıa" olaydır Edebi metinlerde, eseri oluşturan bütün ögelerin, bir ana tema çevresinde bir araya gelerek belli bir sistem, düzen  oluşturmasına olay örgüsü denir.


·                     Kişi Kahramanlar Anlatılan olayları yaşayanlara denir.İki türü vardır:

Tip, Karkter . Tipin toplumsal boyutu vardır. Karakter, birey olarak ele alınır. Toplumsal sorunlar tip üzerinde işlenir.Karakter, kendisine ait olaylarla anlatılır.       

                      

·                     Mekan:                 *Olayların yaşandığı yer.  

*Dar- kapalı- İç (9.H.Koğuşu)  Geniş- açık- Dış (Sergüzeşt) Ütopik   (H. Potter)


·                     Zaman: Olayın gerçekleştiği zamanı ifade eder.

*Belirli-Belirsiz  (Zaman ifadesinin olup olmaması)          *Dar-Geniş  (Yaşanılanların hangi zaman aralığında geçtiği )

 ·                     Anlatıcı:  Anlatmaya bağlı metinlerde dil, edebi dilin özelliklerini yansıtır.  Metinler, ya I. tekil kişinin ağzından ya III. tekil kişinin ağzından anlatılır.  I. tekil kişi olayın içindeyken III. kişi ise ya gözlemci ya da tanık olarak kendini ifade eder.

 

·                     Bakış Açısı

*İlahi (Tanrısal-Hakim) Bakış Açısı: Anlatıcı, olup bitenlerden haberdardır, olayda geçen kişilerin düşüncelerini, olayın nasıl sonuçlanacağını bilir. Anlatım 3. kişi ağzından gerçekleşir.

*Gözlemci Bakış Açısı: Anlatıcı, olayda geçen kişilerin düşüncelerini ve olayın nasıl sonuçlanacağını bilmez, sadece 3. kişi olarak olup bitenleri dışarıdan gözlemleyerek anlatır.

*Kahraman Bakış Açısı: Olaylar 1. kişi ağzından anlatılır; yani kahraman olayı kendisi anlatır. Okuyucu, olayı yaşayan kişinin kendisinden dinler. .

Romanda yapı unsurları derken temelde Olay-Zaman-Mekan-Kişiler ana unsur olarak alınmalı. Tema-Anlatıcı ve Bakış Açısı ise yan unsur olarak ifade edilmelidir. ***Dünya Edebiyatında Roman

·  Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

·  Miguel de Cervantes’in Don Kişot’u 16. yüzyılın sonlarına doğru  yazılmıştır ve eser, roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.

Fransız edebiyatında Victor Hugo’nun Sefiller,  Balzac’ın  Vadideki Zambak, Flaubert’in  Madam Bovary, Stendhal’ın  Kırmızı ve Siyah,

Alman edebiyatında Goethe’nin Genç Werther’in  Acıları,  

İngiliz edebiyatında Charles Dickens’ın İki Şehrin Hikâyesi, Daniel Defoe’nun  Robinson Crusoe; 

Rus edebiyatında Dostoyevski’nin Suç ve Ceza, Tolstoy’un  Savaş ve Barış; Gogol’un Ölü Canlar; Gorki’nin Ana;Turgenyev’in Babalar ve Oğullar; 

Amerikan edebiyatında Jack London’ın Beyaz Diş; John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar, Ernest Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin İçin Çalıyor;  

Kırgız Edebiyatında Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi


pdf linki aşağıda

***Türk Edebiyatında Roman


Türk edebiyatında çağdaş anlamda roman Tanzimat’tan sonra görülür. Nedeni: Türk edebiyatının Tanzimat dönemiyle birlikte Batı etkisine girmesi. Önceki dönemlerde Arap-Fars edebiyatının etkisindeydi. Roman Batı'da ortaya çıkan bir tür olduğu için.Bizde de Batı etkisinde gelişen ilk dönem olan Tanzimat döneminde görülmüştür. Tabi doğal olarak yabancısı olduğumuz bu tür başta çeviri ile edebiyatımıza girmiş daha sonra yerli ürünler verilmiş ve roman kalitesi oturmaya başlamıştır.

Tanzimat’tan önce roman ve hikâye gereksinimini karşılayan halk hikâyeleri, mesneviler, meddah hikâyeleri gibi nazım ve nesir halinde eserler vardı.
– Edebiyatımızda ilk roman bir çeviri eseri olan Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
– Edebiyatımızda ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir
– Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk köy romanı ve ilk natüralist roman Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
– Edebiyatımızdaki ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’dır.
– Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf 'un Eylül adlı romanıdır.
– Edebiyatımızda ilk polisiye roman Ahmet Mithat Efendi'nin "Esrar-ı Cinâyât"
– Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.
-Batılı anlamda ilk roman ise Halit Ziya Uşaklıgil'in "Mai ve Siyah" adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
– En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
– Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eseridir.
– İç monolog tarzı yazılmış ilk roman Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi’dir.
İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
– Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
· Edebiyatımızda ilk post-modern roman: Oğuz Atay-Tutunamayanlar

 

2-1923-1950 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı


*Cumhuriyetin ilanı ile (1923) başlamıştır.
*Cumhuriyet devrimlerini yeni kurum ve değerler ele alınır.
*Toplumsal yaşamdaki ve yönetimdeki değişimler ele alınır.
*Milli Edebiyat sanatçılarının çoğu bu dönemde eser vermeye devam ederler.
*Milli mücadele yıllarının etkisi ile savaş anıları,savaş sonrası Anadolu'nun hali, Anadolu'da zor durumda kalan insanlar ele alınmıştır.
* Anadolu insanı,yaşamı,yanlış batılılaşma,batıl inançlar,hurafeler üzerinde durulur.
*Şehir ve kır hayatındaki yaşanan durumlar işlenir.
*Romanlardaki mekan unsuru daha da genişletilmiştir
*Çoğunlukla gerçekçi gözlemlere dayanan eserler verilir.
*Realizm ve Natüralizm akımın etkisi vardır.
*Kişi ve çevre tasviri önemlidir ancak daha çok olay ön plana çıkmıştır.
*Önceki dönemlere oranla teknik geliştirilmiş, daha kaliteli romanlar yazılmıştır.
* 1940’lı yıllarda dünya savaşının açtığı yıkım, iki kutuplu dünyanın ve sanayileşmenin getirmiş oldukları sıkıntılar ile göç sorunu ele alınmıştır.

Bu dönemde romanda özellikle konu çeşitlenmesi başlamıştır diyebiliriz.
*Toplumcu-gerçekçi ,
*bireyin iç dünyası,
*milli roman etkisi-
*II.Dünya Savaşı
*Köy romanı


***Bu dönemdeki önemli temsilciler:**

yazarlar hakkında bilgi için üzerine tıklayınız.
1923-1950 Dönemi Romanı video anlatım👇👇


pdf linki aşağıda


3-1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı

        -Toplumcu- Gerçekçi Roman

        -Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman

        -Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın

        -Modernist Romanın Özellikleri


Bu dönem romanında dört farklı anlayış/eğilim görülmektedir.


ANLAYIŞLARIN ÖZELLİKLERİ ve TEMSİLCİLERİ İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ.


1-Toplumcu-Gerçekçi Roman Özellikleri-Temsilcileri TIKLA


2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri TIKLA


 

4-Modernist RomanınÖzellikleri TIKLA

PDF' Yİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAA


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ KONU ANLATIMI PDF
PDF' Yİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk