sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Makber şiiri hangi akımın etkisiyle yazılmıştır?

 Makber şiiri hangi akımın etkisiyle yazılmıştır?, MAKBER ŞİİRİ KİMİN? MAKBER ŞİİRNİN KONUSU NEDİR, MAKBER ŞİİRİNİN TÜRÜ NEDİR?


MAKBER ŞİİRİ

Eyvah!. Ne yer, ne yar kaldı, Gönlüm dolu âh-u zâr kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, Gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim, o hâksar kaldı, Bir gûşede târmâr kaldı; Bâki o enis-i dilden, eyvâh!. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Nerde arayım o dilrübâyı?.. Kimden sorayım o bi-nevâyı?.. Bildir bana nerde, nerde Yarab?... Kim attı beni bu derde Yarab?.. Derler ki: "Unut o âşinâyı, Gitti tutarak rehli bekayı... " Sığsın mı hayale bu hakikat? .. Görsün mü gözüm bu mâcerâyı? .. Süratle nasıl değişti hâlim?. Almaz bunu, havsalam, hayalim. Bir şey görürüm, mezâra benzer, Baktıkça alır, o yâra benzer. Şeklerle güzâr eder leyâlim, Artar yine mâtemim, melâlim, Bir sadme-i inkılâbdır bu, Bilmem ki, yakın mıdır zevâlim? Çık Fâtıma lahddan kıyâm et, Yâdımdaki hâline devam et, Ketmetme bu râzı, söyle bir söz, Ben isterim âh, öyle bir söz... Güller gibi meyl-i ibtisâm et, Dağ-ı dile çare bul, merâm et: Bir tatlı bakışla, bir gülüşle, Eyyâm-ı hayatımı tamam et. Makber mi, nedir şu gördüğüm yer?. Ya böyle revâ mı câ-yı dilber?.. Bir tecrübedir bu, hiledir bu.. Yok, mahvıma bir vesiledir bu.. Bak bak, ne değişmiş ol semenber!.. Gül çehresi, bak, ne yolda mugber... Nefrin, bu siyah bahta nefrin, Feryâd bu hale tâ-be-mahşer.. Yarab, bana bir melek ıyân et, Bir de beni öyle imtihan et: Doğsun göreyim o mâh yerden, Nûrun çıka ey İlâh yerden. Maksûd-ı hayatı dermiyân et, Ferdâ-yı beşer nedir, beyân et!. Ya fikrimi rûhuna kıl isâl Ya rûhumu hâkine revân et. Derdoldu mukim, çâre gitti, Guyâ vatanım kenâre gitti; Ben gurbet-i dâimide kaldım, Bir türbe-i bi-ümide kaldım. Ufkumdan o mâhpâre gitti, Bir matla'-ı şeb-nisâre gitti... Gördüm yüzünü misâl-i zulmet, Matla' ona bir sitâre gitti... Gördüm yüzünü türâb içinde, Geldim, aradım kitab içinde. Bir hâb gelir o, dideden dûr, Gitti diyemem mezara ol nûr. Bu sıfr nedir hisâb içinde?. Erkam ona inkılâb içinde. Bir hiçi-i zi-vücûd, yahut, Bir kabrdir ıztırâb içinde. (.....)

Abdülhak Hâmit Tarhan
( 1852 - 1937 )ŞAİRİ Abdülhak Hâmit Tarhan HAKKINDA KISA BİLGİLER.

EDEBİ KİŞİLİĞİ:

Türk edebiyatında "Şair-i

Azam" (büyük şair) olarak tanı­nır.

Tanzi­mat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür.

Divan edebiyatını bitiren kişidir.

Tezatlar şairidir.

"Tabiat" ve "aşk" şiirlerindeki ana temadır.

Felsefi şiirler de yazmıştır.

Türk edebiyatında "şiire metafizik ürpertiyi getiren şair"

olarak da bilinir.

Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemiştir.

Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber adlı şiiri ünlüdür.

Aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Dili ağır ve süslüdür.

Türk edebiyatında ilk uyaksız şiiri yazmıştır. (Va­lidem Şiiri).

İlk şiir kitabı olan Sahra, ilk pastoral şiir örneklerini içerir.

Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil, okunmak için yazmıştır.

Eserlerinde romantizm akımının etkisi görülür.


Makber şiiri hangi akımın etkisiyle yazılmıştır?Değerli takipçiler son maddede edebi kişiliğinde de

belirttiğimiz gibi ROMANTİZM akımının etkisinde

yazmıştır.

Romantizm demek: duyguculuk, coşumculuk,

yoğun duygu hali, demek içerisinde

,duygunun yoğun olduğu demek. Burada da eşinin ölümü

üzerine duyduğu üzüntü anlatılmıştır.

Bu yüzden şiir romantizm akımı etkisiyle yazılmıştır.


MERAK EDİLEN DİĞER SORULAR ŞUNLAR 👇👇

Makber şiiri Hangi akım?
-ROMANTİZM


Abdülhak Hamit Tarhan hangi akımın etkisinde kalmıştır?
ROMANTİZM


Makber şiiri hangi döneme aittir?
TANZİMAT 2.DÖNEM


Abdül Hamit Tarhan Makber şiirini neden yazmıştır?
ÖLEN İLK EŞİ FATIMA HANIM İÇİN YAZAR. BU ÖLÜMDEN DUYDUĞU
ÜZÜNTÜYÜ ANLATIR.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk