sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı

 YAZILI SORULARI,9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Çalışma Kağıdı,


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..
Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


Değerli takipçilerimiz 19 Şubat 2024 tarihinde MEB tarafından yapılan duyuruda 9.Sınfı Edebiyat dersinin 2.dönem 1.yazılısının ortak olacağı ifade edildi. 

Burada dikkat çeken önemli bir yer var. Bu yazılıda sınav sorularının şekliydi. 9.Sınfı Edebiyat dersinin 2.dönem 1.yazılısının 7 adet sorudan oluşacağı ve açık uçlu ve kısa cevaplı olacağı ifade edildi. 

Aşağıda duyurunun orijinalini paylaştık. 


Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.  

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.  

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.  


9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
SİZİN İÇİN ÖRNEK YAZILI SORULARI HAZIRLADIK!!!!

İŞTE ÖRNEĞİMİZ👇
9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik Çalışma Kağıdı


1-Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 1. İnsanların başından geçenleri, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne ……………denir.
 2. Romanın ögeleri şunlardır: ………, ……….., …………, …………, ……………, ……………..
 3. Belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden roman kişisine ……….. denir.
 4. Anlatmaya bağlı eserlerde olaylar, özellikle de roman ve hikâyeler, ……….. veya ………… kişi ağzından anlatılır.
 5. Romanda olumlu, olumsuz yönleri ile verilen, belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilere …………… denir.
 6. Anlatıcı, olayların içinde yer almaz. Olayları gördüğü biçimde, yansız bir şekilde anlatır. Bu anlatım biçimine ……………… anlatıcının bakış açısı denir.
 7. İnsanların zihinlerinden geçenleri, duygularını, iç dünyalarını geçmişte yaşadıklarını, gelecekte olacakları, onların en gizli bilgilerini bütün ayrıntılarıyla bilir. Bu anlatım biçimine …………….. anlatıcının bakış açısı denir.
 8. Anlatıcı, romanın kahramanlarından biridir. Yazar, olayları kahramanın bakış açısından anlatır. Bu anlatım biçimine ……….. anlatıcının bakış açısı denir.
 9. Miguel de Cervantes …………….... adlı eseri 16. yüzyılın sonlarına doğru yazmıştır.
 10. Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini ……………., ………….., ……………, …………….. ve ……………….tutmuştur.
 11. Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız edebiyatçı ……………’dan yaptığı …………………..” adlı çeviri eser, ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkmaktadır.
 12. …………………….. ‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” adlı eseri edebiyatımızın ilk yerli romanı kabul edilir.
 13. Edebî anlamda ilk roman örneklerinden biri kabul edilen ……………… Namık Kemal yazmıştır.
 14. Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı …………….. ilk realist romandır.
 15. Felatun Beyle Rakım Efendi adlı eser ……………..’ye aittir.
 16. ……………. “Maî ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu” gibi eserleriyle tanınır.
 17. İlk psikolojik roman olan …………, Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır.
 18. …………………… Sinekli Bakkal’ı yazmıştır.
 19. …………………….. Çalıkuşu’nu yazmıştır.
 20. ……………………., Yaban’ı yazmıştır.
 21. Hikâyeler ………….. üzerine kurulur, romanlar ise …………….üzerine kurulur.
 22. Tema, metindeki temel -------------------nın en kısa ifadesidir, diyebiliriz.
 23. ---------------------- bakış açısında, anlatıcı kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi adılı “o”yu kullanır.
 24. Roman türünün ilk örneği İspanyol yazar Cervantes’in ------------- adlı eseridir.
 25. ----------------------ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
 26. Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler -----------------Dönemi’nde verilmeye başlamıştır.
 27. Sefiller ----------------‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
 28. ----------------------------anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
 29. -------------------- Namık Kemal’in ilk tarihi romanıdır.
 30. -------------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
 31. Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler ------------------ ve zamandır.
 32. Yaprak Dökümü, ---------------------------------‘in sosyal türde bir romandır.
 33. 📍İranlı şair Sadi'nin adlı eserinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanır.
 34. 📍Mevlana'nın 'sinde fabl özelliği taşıyan bölümler vardır.
 35. 📍Gülşehri'nin Farsçadan çevirdiği adlı eseri fabl özelliği göstermektedir.
 36. 📍'nin yazdığı Harnâme, Türk edebiyatının ilk fabl örneği sayılır.
 37. 📍Şinasi, 'ını Türkçeye çevirmiştir.
 38. 📍Fabl türünün ilk örneklerini Hintli , Kelile ve Dimne (Pançatantra) adlı yapıtıyla ortaya koymuştur.
 39. 📍Türk edebiyatının en önemli masal kahramanı 'dır.
 40. 📍Edebiyatımızda , masallarımızı derleyip yazıya geçirmiş ve masalcı baba unvanıyla tanınmıştır.
 41. 📍Almanya'da Grim Kardeşler halk arasında yaşayan masalları derleyerek 1812'de adıyla yayımlamışlardır.
 42. 📍Danimarkalı yazar , Çocuk Masalları adlı eserini yayımlamıştır.
 43. 📍Türk edebiyatında Uygur Dönemi eseri olan , masal niteliğine sahip ilk eserlerdendir.
 44. 📍Osmanlı Dönemi'nde sözlü gelenekten derlenen , ilk Türk masallarındandır.

2-Aşağıda verilen metinden hareketle soruları uygun şekilde cevaplandırınız.

METİN-1 Hariciye Koğuşu Romanı’ndan


Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti, yüksek sesle çağırdı. Karanlık dehlizden beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madenî parıltılar. Yedi senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur, oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hastabakıcı kıza uzattım. -Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı: Bir taraftan, dizimdeki sargının açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın kavgası var. Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler
yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madenî âletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler. Ve bir şırıltı, diğer kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler... Dizimdeki sargıyı çözüyorlar, her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki, sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum.

(Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

A. Metnin anlatıcısı ve bakış açısını yazınız.

B. Metinde olayın geçtiği mekânı ve kişileri yazınız.

C. Roman konusuna göre hangi tür romanlar arasında gösterilebilir?

D. Parçada kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?


E. Roman türünün hikâyeden farklarını yazınız.METİN-2

                Bu bahar üzerine kurşun kokusu sinmiş tarlalar ekilirdi artık. Hareketlilikten de anlaşılıyordu. Elindeki gazete parçasını bir köşeye koydu ve cam kenarındaki  iskemlesine oturdu. Ne de parlak güneş  ne de güzel bir gün diye düşünürken gelen geçenlerin ne iş yapmaya gittiklerini tahmin ederek kendince mutlu oluyordu. Bu gelen, geniş kasketinden de belli ki muhtarın oğlu Hüseyin.

-Ooooo !  Topal Hasan,  nasılsın ?

-Nasıl olsun Hüseyin.Acı,uykusuzluk,yorgunluk... Gündüzleri yetmezmiş gibi geceleri de sızısı artıyor uyuyamıyorum.

-Benimki de soru haklısın. Bu haldeki biri ...  Neyse hayırlı günlerin ola.

                Anlatsa anlamazdı zaten. Hem daha cümlesi de bitmemişti."Savaşın hatırası, vatan sevgisinin vefası, ata yadigarı " derdi onun için.Hüseyin ne anlardı ki bunlardan.Sessizce acı bir tebessümle eğdi başını. İçinden geçen şu cümleler her şeyi anlatıyordu. Ah Hüseyin! Hâlâ anlayamadın.  "Topal!"demesinden de belli. Nerde o, kader yazısı gibi asırlardır sülalesinin lakabı olmuş  "Kara"?  "Kara Hasan" gitti. "Topal Hasan" geldi. Olsun vatanımdan bir parça kopmadı ya ! Kopan benim bacağım olsun.

SORULAR

1950-1980 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? 

Metnin Teması 

Metindeki anlatıcı ve bakış açısı

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri 

Metinde kullanılan anlatım teknikleri 

Metindeki yapı unsurları

(Kişiler-zaman-mekan) 


3-AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERİ DOĞRU-YANLIŞ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİNİZ.


1. (  )Roman türü dünya edebiyatında ilk defa İspanyol Edebiyatında görülür.

2. (  )Roman türünün Türk Edebiyatında ilk örnekleri Tanzimat döneminde förülür.

3. (  )Roman, coşku ve heyecana bağlı edebi metin türüdür.

4. (  )Roman hikaye türüne benzemektedir.

5. (  ) Klasik roman, konularına göre roman türü içerisinde sınıflandırılır.

6) (  )Romanda kişi sayısı sınırlıdır.  
7) (  )
 Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.

8) (  ) Anlatımda mektup, anı, günlük gibi türlerden ya­rarlanılır.
9) (  ) Romanın temel yapı unsurları: olay, zaman, mekan, kişilerdir.
10) (  ) Karakterin toplumsal boyutu vardır. Tip ise birey olarak ele alınır.

 

11) (  ) Gözlemci bakış açısında anlatıcı, olup bitenlerden haberdardır, olayda geçen kişilerin düşüncelerini, olayın nasıl sonuçlanacağını bilir.

12) (  ) Kahraman bakış açısında olaylar 3. kişi ağzından anlatılmaktadır.

13) (  ) Realist Roman: Olayları, insanları ve toplumları gerçekçi açıdan yansıtan romanlardır. 

14) (  ) Sosyal romanlarda sosyal olay ve olguların (ihtilaller, sınıfsal kavgalar, ırkçılık, köyden şehre göç, yoksulluk...) nedenleri üzerinde durulur

15) (  )Tarihi romanlarda hırsızlık, soygun ve cinayet olayları işlenir.

16) (  )Psikolojik romanlara "tahlil romanı" da denir. Psikolojik romanlarda roman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır


17) (  ) Alman edebiyatında Victor Hugo’nun Sefiller,  Balzac’ın  Vadideki Zambak,  Flaubert’in  Madam Bovary, önemli eserlerdir.
18) (  )
 Kırgız Edebiyatında Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi  dünya çapında önemli romanlardan bazılarıdır.

19) (  ) İlk tarihi roman, Namık Kemal tarafından yazılan "Cezmi" adlı eserdir.


20) – Edebiyatımızda ilk roman bir çeviri eseri olan Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.

21 ) – Edebiyatımızda ilk yerli roman Şinasi'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.

22 )– Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir

23 )– – Edebiyatımızda ilk köy romanı “Karabibik” adlı eseridir.

24 )– Edebiyatımızdaki ilk natüralist roman Recaizade Mahmut Ekrem’in  Araba Sevdası’dır.
25 ) – Edebiyatımızda ilk psikolojik roman Tanzimat 2. dönemde yazılan  "Eylül" adlı romanıdır.

27-– Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.

28. Romanda olayın geçtiği yere mekan denir ( )
29. Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. ( )
30. Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. ( )
31. Destan, efsane, mesnevi gibi türler romanın yerini türlerdir. ( )
32. Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. ( )
33. Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (  )
34. Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. 
35. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. 
36. Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. 

37. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.
1. ( ) Masallarda geçen olaylar tamamen gerçek dışıdır.
2. ( ) Çoğunlukla belirsiz ve hayali mekanlar kullanılır.
3. ( ) Masallar, şimdiki zamanla anlatılır.
4. ( ) Asıl kahramanlar kurmaca yaratıklardır.
5. ( ) Masallar yalın bir konuşma diliyle söylenir.
6. ( ) Gövde (gelişme) bölümüne “üç elma bölümü” de denilmektedir
7. ( ) Dünya edebiyatında masal türündeki ilk eser “Grimm Kardeşler” dir.
8. ( ) Namık Kemal , Türk edebiyatının anonim masallarını kitap haline getirmiştir.
9. ( ) Doğu Masalları ’ ndan “ Kelile ve Dimne” masal türündeki önemli eserlerden biridir.
10. ( ) Masallar nesir , nazım karışık olabilir.
11. ( ) Masallar hep mutlu sonla biter.
12. ( ) Masallar genellikle anonim eserlerdir.
13. ( ) Masalların girişinde tekerlemeler bulunur.
14. ( ) Masallar eğlendirici ve eğiticidir.
15. ( ) Masallar dört ana bölümden oluşur.
16. ( ) Masallar ulusal özellik taşımaz.
17. ( ) Masallar çoğunlukla tekerlemelerle başlar.
18. ( )Avrupa’da masalcılığın temellerini Fransız sanatçı La Fontaine atmıştır.
19. ( ) Türk edebiyatında masalı gerçek anlamda kullanan Eflatun Cem Güney’dir.
20. ( ) Her masaldan bir öğüt , bir ders çıkarılabilir.

4-AŞAĞIDA VERİLEN KISA CEVAPLI SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

Kahramanları insanlar, hayvanlar ya da cinler, periler, devler gibi hayalî varlıklar olan olağanüstü olayların anlatıldığı kurmaca özellik taşıyan anonim edebî metinlere …………… denir.

Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek uygun kelime nedir?

Masal

 

Masallarda  “Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” ya da “bir varmış bir yokmuş, …” gibi kalıplaşmış, konuyla ilgisiz bir sözle başlayan bölüme verilen ad nedir?

Döşeme Bölümü

 

DEVAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZZZZZ


9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı
DEVAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZZZZZ

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı
DEVAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZZZZZ


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk