sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 163

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 163

Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı’nın halkın üzerindeki etkisi, Cumhuriyetin ilanı, Atatürk ilke ve inkılapları, Batılılaşma etkisiyle Doğu-Batı çatışması ve en önemlisi de Anadolu insanı ve coğrafyası gibi temalar ele alınmıştır. Millî Edebiyat Dönemi’nde eser vermeye başlayan Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarlarımız bu dönemde de eser vermiş ve Anadolu’ya açılmayı geliştirmişlerdir. Bunların yanı sıra gözlemci bir gerçekçilikle yazan Sabahattin Ali, Sadri Ertem gibi toplumcu gerçekçi anlayışı benimseyen roman yazarlarımız da vardır. Bu anlayışla yazan yazarlarımız, toplumsal sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır. Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan dilde sadeleşme bu dönemde tam anlamıyla başarılmış, yazarlarımız romanlarını sade ve anlaşılır bir dille yazmışlardır. Bu dönem romanlarında realizm akımının etkisi sıkça görülür.

Okuduğunuz “Sinekli Bakkal” romanı, ilk olarak 1935 yılında “Soytarı ve Kızı” (The Clown and His Daughter) adıyla Londra’da İngilizce olarak yayımlanmıştır. Aynı yıl Türkçe olarak tefrika edilmiştir. Roman II.Abdülhamit döneminde, bir İstanbul mahallesini ve buradaki hayatı, gelenekleri, görenekleri, töreyi anlatır. Bu yönüyle “Sinekli Bakkal” romanı bir sosyal romandır. Yazar; romanda çağdaşı olan diğer yazarlar gibi Doğu- Batı sorununa yönelmiş, bu iki uygarlığın sentezinin yapılabileceğini savunarak Doğu’nun mistisizmi ile Batı’nın akılcılığını sentezlemiştir (Rabia ile Peregrini’nin evliliği ve Peregri’nin Müslüman olması). Romanda gerçekçi tasvir ve anlatımlar ile realizm akımının izleri vardır. Romanın dili sadedir.

Roman; 1967 yılında sinemaya uyarlanmış, 2007 yılında da dizi olarak televizyona aktarılmıştır.

Metni Anlama ye Çözümleme

1. Okuduğunuz “Sinekli Bakkal” metninde anlamı verilen kelimelerin dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

  • Cevap:

şuur 

tahminim: bilinç

sözlük anlamı: insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi.

sima 

tahminim: tanıdık yüz, suret

sözlük anlamı: yüz, çehre.

2. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

  • Cevap: Roman II. Abdülhamit döneminde, bir İstanbul mahallesini ve buradaki hayatı, gelenekleri, görenekleri, töreyi anlatır. Bu yönüyle “Sinekli Bakkal” romanı bir sosyal romandır.

3. Metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında yer alan diğer çatışmaları belirleyiniz.

  • Cevap: Yazar; romanda çağdaşı olan diğer yazarlar gibi Doğu- Batı sorununa yönelmiş, bu iki uygarlığın sentezinin yapılabileceğini savunarak Doğu’nun mistisizmi ile Batı’nın akılcılığını sentezlemiştir.

4. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

  • Cevap: Sinekli Bakkal mahallesinde, mahallenin imamının kızı Emine, aynı mahallede oturan, düzenli birisi olmayan, ortaoyunlarında zenne (kadın) rolünde oynayan, bu yüzden Kız Tevfik lakabıyla tanınan biriyle anlaşmaktadır. İmam, kızı Emine’nin Tevfik ile evlenmesine karşı çıktığı için Emine Tevfik’le kaçar. Bu yüzden de İmam Emine’yi evlatlıktan reddeder. Tevfik bakkal dükkanını olduğu gibi bırakıp orta oyunculuğuna döner. Emine Tevfik’e boşanma davası açar ve boşanırlar. Tevfik karısının taklidini yaptığı için mahkeme tarafından Gelibolu’ya sürülür. Bu arada Emine’nin Tevfik’ten Rabia adında bir kızı olur. Dedesi (imam) onu dini terbiye ile yetiştirir. Rabia on bir yaşında hafız olur…Rabia’nın son derece güzel bir sesi vardır. Camilerde, konaklarda güzel sesiyle Kur’an ve Mevlit okur. Rabia’nın gebeliği sıkıntılı geçer. İstanbul’da ilk defa yapılan sezaryen ameliyatıyla kurtulur, bir oğlu olur. Selim Paşa Abdülhamit’e tam bir sadakatle bağlıdır. Kendi oğlunu bile bu yüzden sürgüne gönderir. Yavaş yavaş babalık duyguları uyanır, görevinden ayrılır. 1908’de Meşrutiyet ilan edilince sürgünler birer kahraman gibi yurda döner. İyice yaşlanmış ve yorulmuş olan Tevfik Rabia’nın bebeğiyle neşe ve huzur bulur. Artık Sinekli Bakkal’da eski mutlu hayat yeniden başlamıştır.

5. a) Okuduğunuz metindeki kahramanları belirleyerek bunların rol dağılımlarını, fiziksel ve psikolojik özellikleri ile toplumsal statülerini belirleyiniz.

  • Cevap: Sinekli Bakkal Romanının Kahramanları

Rabia: Emine ve Tevfik’in Kızı. İnatçı ve yardımsever bir karaktere sahiptir. Dedesinin güzel sesini fark etmesi sonucu hafız olarak yetiştirilir. Küçük yaştan itibaren sesinin güzelliği tüm İstanbul’da duyulur. Dini eğitimini dedesinden almasına rağmen koyu bir dindar değildir. Rabia, Doğu ve Batı kültürlerini kendi içinde harmanlayabilen ideal Türk kadınını temsil eder.

Kız Tevfik: Rabia’nın babası. Ortaoyunu, Karagöz gibi seyirlik oyunlarda ustalaşmış biridir. Vurdumduymaz, eğlence düşkünü, paraya önem vermeyen ama arkadaşlarını ve yakınlarını da canından çok seven bir karakterdir. Romanda yanlış batılılaşmanın örneğini temsil eder.

Emine: Rabia’nın annesidir. Babası gibi koyu dinci ve parayı seven biridir. Ev işlerinde oldukça hamarattır. Mahalle çocukları ile hiç oynamayan ve hiç gülmeyen biridir. 17 yaşına geldiğinde Tevfik ile kaçar. Yönetmeyi sevdiği için Tevfik ile anlaşamaz. Kafasındaki ideal insan modeli babasıdır. Kindar yapısı onu gün geçtikçe ölüme yaklaştırır.

İmam İlhami: Mahallenin imamıdır. Cimri ve çıkarcı biridir. Para için her şeyi yapabilir. Yobaz bir karakteri vardır. Yeniliği, eğlenceyi sevmez ve sevenleri cehennemlik sayar. Hitabet yeteneği güçlüdür. Vaazlarında cehennemi kullanarak müminleri korkutmaya çalışır.

 

b) Metindeki kahramanların tip mi karakter mi olduklarını belirleyiniz.

  • Cevap: Rabia metinde devamlı değişimler yaşar bu nedenle karakterdir, diğer isimler ise genel olarak tip özellikleri gösterir.

6. a) Okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özellik ve işlevlerini belirleyiniz.

  • Cevap: Sinekli Bakkal romanı, anlattığı dönemin mekan koşullarını gerçekçi bir anlatım ile ortaya koyması bakımından önemlidir. Romanda mekan olarak II. Abdülhamit dönemi İstanbul’u anlatılır. Romandaki en önemli yer ise romana adını veren Sinekli Bakkal Sokağı’dır. Roman II. Abdülhamit dönemini anlatmaktadır. Emine ve Tevfik’in evlendiği dönemden 1908 Meşrutiyetin ilanına kadar olan uzunca bir zamanı anlatır.

b) Metindeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

  • Cevap: Sinekli Bakkal romanı bir kahraman veya olay romanı olmaktan çok bir tema romanıdır. Altyapısal mesajları romanda çok iyi verilmiş ve kurgusundaki olaylar mantıklı bir şekilde anlatılmıştır. Romandaki hiçbir olay ve kişi boşuna değildir. Dönemin durumunu anlatmak konusunda da başarılı olan Sinekli Bakkal romanı, insanların “Padişahım Çok Yaşa’dan, Yaşasın Devrim” moduna ne kadar çabuk geçebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Rabia üzerinden gösterilen geleneklerine bağlı kalarak nasıl modernleşilmesi gerektiği mesajı ile Rabia üzerinden örnek bir tip oluşturulur.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 163

.
.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk