sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 146

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 146

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Basit Bir Mesele” metninde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

  • Cevap:

deveran

tahminim: devirler dönemler

sözlük anlamı: dolaşma, dönme, dolaşım.

lahza

tahminim: an, bir zaman dilimi

sözlük anlamı: zamanın bölünemeyecek denli kısa bir parçası.

2. Fıkra türünün ortaya çıkışında dönem ve gazetenin etkisini tartışınız.

  • Cevap: Türk Edebiyatında da tıpkı Batı’da olduğu gibi fıkra türü gazeteciliğin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. İlk resmi gazete olan Takvimi Vakai güncel haberlerin paylaşıldığı bir araç olmuştur. Bu gazetede güncel olaylar yanlı bir şekilde okuyucuya sunulmuş gerçek bir fıkra yazası örneği verilememiştir.

3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  • Cevap: Metinde yazar, yaşadığı bölgedeki kör bir müzisyenin ezgisinin herkeste yaratacağı estetik hazdan bahsetmektedir. Okurlarına musikinin evrenselliğini anlatmaya çalışmaktadır.

4. Metnin ana düşüncesi ile yardımcı düşüncelerini belirleyerek noktalı alanlara yazınız.

  • Cevap:

Ana düşünce: Metindeki ana düşünce müziğin evrenselliğidir.
Yardımcı düşünceler: Doğanın döngüsü, kör de olsa bir insanın nasıl sanatkar olabileceğidir

5. Metinde başvurulan anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz. Bunların metindeki işlevlerini açıklayınız.

  • Cevap: Metinde betimleme ve açıklama anlatım biçimlerinden faydalanılmaktadır. Bunun yanında özellikle karşılaştırma anlatım yolundan faydalanıldığı söylenebilir.

6. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metinde yazar ağır bir dil kullanmaktadır. Çünkü Ahmet Haşim sembolizmin temsilcisi ve konudan çok anlatım biçimlerine önem veren bir yazardır. Bu nedenle de metinde bilinmeyen kelime çoktur.

7. Metinde manevi ve evrensel değerler ile sosyal öğeleri belirleyiniz.

  • Cevap: Metinde manevi değer olarak müziğin insan ruhunda yarattığı güzellik ile evrensel değer olarak da müziğin bütün dünyadaki herkese aynı hazzı yaşatabileceği düşüncesini söyleyebiliriz.

8. Metinde yazarın/anlatıcının konu ve okuyucuya yönelik tavrını değerlendiriniz.

  • Cevap: Metinde yazar kör bir müzisyenden hareketle müziğe ve sanata bakış açısını anlattığını görürüz. Okura kendi fikirlerini sebepleriyle açıklama yoluna gitmiştir.

9. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

  • Cevap: Metindeki açık ileti Nişantaşı’ndaki kör müzisyenin yazarda uyandırdığı duygulardır. Örtük ileti ise  müziğin sanatın evrenselliğidir.

10. Aşağıda Selim İleri’nin Ahmet Haşim’in düzyazılarını değerlendirdiği köşe yazısından bir parça verilmiştir. Okuduğunuz metin ve aşağıda verilen parçadan hareketle metin ve yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

(…)
Ahmet HaşinrTin şiirini günümüzün değer yargılarıyla irdeleyenler bu şiirde toplumsalın payını hemen hiç bulamazlar. Savlarına göre, Ahmet Haşim yaşadığı büyük toplumsal olaylardan bile etkilenmemiş, söz konusu olayların izdüşümleri de şiirine yansımamıştır. Gerçekten öyle mi?
(…)
Ahmet Haşim’in gazetelerde çıkmış makalelerini, söyleşilerini, fıkralarını ve gezi yazılarını toplu olarak okuma imkânına kavuştuktan sonra, bütün bu incinmişlikleri çok daha açık seçik kavrayabiliyoruz. (…) Yayınlarının edebiyatımıza büyük bir hizmeti diyebileceğim Ahmet Haşim Bütün Eserleri dizisinin son üç cildi şairin düzyazılarından oluşuyor. İnci Engınüsu ve Zeynep Kerman, bu iki uzman, basıma hazırlamışlar. Ahmet Haşim şimdi asıl düşünce ağırlıklı yazılarıyla zamana meydan okumuş olduğunu kanıtlıyor.
(…)

  • Cevap: Metinden hareketle yazarın şiirleri ile düzyazıları arasındaki farkın biraz da kendi yaşamının yansımasından kaynaklandığı anlatılmaktadır.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 i

.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk