sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF

 Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF, Toplumcu gerçekçi şiir Test pdf, Cumhuriyet Dönemi şiir Test Online, Toplumcu gerçekçi şiir Çıkmış Sorular, Serbest Nazım ve Toplumcu ŞİİR TEST pdf,

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şiir temsilcilerinden biri değildir, Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı için söylenemez, Toplumcu Gerçekçi Şiir Çıkmış Sorulari

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF, Toplumcu Gerçekçi Şiir Test, TESTLER,AYT EDEBİYAT TEST,TOPLUMCU ŞİİR TEST,
Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF

Toplumcu Şiir Konu Testi 1

(I) Serbest nazım, Türk şiirine gerçek anlamda Nazım Hikmet'le gelmiştir. (II) Hikmet'in öncüsü olduğu toplumcu şiir, ideolojik bir şiirdir. (III) Bu şiirdeki simetrik akış ve kırılmalar Rus şair Sergey Aleksandroviç Yesenin'den gelen yansımalardır. (IV) Toplumcu şiirin içeriğinde Marksist ideolojinin yanı sıra, (V) Rusya’da etkisini gösteren fütürizm ve konstrüktivizm de etkisi vardır.
1. Parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V

Cumhuriyet döneminin başında filizlenen toplumcu şiir, günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmektedir. Bu sanat anlayışının ana konusu; insan, toplum ve onun üretim ilişkileridir.  Nazım Hikmet’le başlayan bu şiir anlayışı, özellikle 1940’lardan sonra daha geniş bir şair kadrosu tarafından benimsenmiştir.
2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiir anlayışını benimseyen sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Arif           B) Cahit Irgat           C) Erdem Bayazıt
D) Enver Gökçe       E) Hasan İzzettin Dinamo

3. Aşağıdaki dizelerden hangisi "toplumcu şiire" örnek olarak gösterilemez?
A) Sabah
İşe gidiyorum
Erkenci işçiler kuruyan topraklar
Çalışmaya zorlanan küskün çocuklar
Onlarsız düşünemiyorum
B) Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar,
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar
C) Görüyorsun işte küçük adamları
Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana
Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına
Kimisi düpedüz halk düşmanı
Diren öyleyse, diren, yılma
Yürüt daha bir inatla kavganı
D) Fayda yok anlayacağın
Ne oğlanlardan ne kızlardan
Bir fabrikada iş bulmuş
Kaçak işçi çalıştıran
E) Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta ta uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerde yoksulluk, siyasi baskılar, hürriyet, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, mutlu azınlık gibi temalar sık sık işlenmiştir.
B) Toplumsal mesajları etkili kılmak için zaman zaman söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C) Karmaşık biçimli teknikler kullanılmış, içerikten çok biçime önem verilmiştir.
D) Sorunların çözümü için tek formülün sosyalizm olduğu gösterilmeye çalışılır.
E) Şiirde imge ve söz sanatlarına az yer verilmiş daha çok günlü konuşma dili tercih edilmiştir.

1929'dan 1936’ya kadar yazdığı şiirlerin çoğunda bulunan propaganda havası ve söylev içeren tavır, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı ile yerini estetik kaygılara bırakır. Kendisi de bu değişimi 1937'de bir dergiye verdiği röportajda, şiirinin çok fazla propaganda havası taşıdığını, bu hataya daha fazla düşmek istemediğini belirtir. 
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şairin eserlerinden biri değildir?
A) Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
B) Jokond ile Si-Ya-U
C) Memleketimden İnsan Manzaraları 
D) Tutsak Kan
E) 835 Satır

Serbest nazım ve toplumcu şiirin öncü isimlerinden biridir. Şiirlerinde Nazım Hikmet etkisi açıktır. Bir işçinin yirmi dört saatini anlattığı "24 Saat" adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. Sanatçının diğer bir yönü de romancılığıdır. Asfalt, Taşlıtarla'daki Ev ve Herhangi Bir Roman Kitabıdır adlarıyla üç roman yazan sanatçının gazetelerde tefrika hâlinde kalmış veya yayımlanamamış çocuk kitapları ve romanları da bulunmaktadır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhami Bekir Tez                B) Ercüment Behzat Lav          C) Ömer Faruk Toprak
D) A. Kadir                            E) Hasan İzzettin Dinamo

Az şiir yazmasına rağmen 1940 toplumcu şairler kuşağının önde gelen temsilcilerindendir. Diyarbakır doğumlu şair; türkü, ağıt ve masalların özüyle beslenmiş, özgün şiirler yazmıştır. Şiirlerinde hapishane, özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, umarsızlık, baskılar, yiğitlik gibi temaları gür bir sesle işlemiştir.
7. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu             B) Ahmet Arif           C) Hilmi Yavuz
D) Attila İlhan                           E) İsmet Özel

I. Ercüment Behzat Lav
II. Enver Gökçe
III. Rıfat Ilgaz
IV. Ahmet Arif
8. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Dost Dost İlle Kavga
B) Sınıf
C) Kaos
D) Hasretinden Prangalar Eskittim
E) Karacaahmet Senfonisi

Halk şiiri ve motiflerinden yararlandı. Şiirlerinde yurt sevgisi, yoksulluk, cehalet, hapislik ve savaş karşıtlığı konuları öne çıkar. 1943'te yayımladığı ilk kitabı sakıncalı bulunarak toplatılmış, kitabı nedeniyle hayatının dört beş yılını farklı şehirlerde sürgünde geçirmiştir. Şiirlerini Tebliğ, Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken adlı kitaplarda toplayan sanatçı, yayınevlerinde düzeltmen ve çevirmen olarak çalışmıştır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Kadir                         B) Ömer Faruk Toprak                  C) İlhami Bekir Tez
D) Ercüment Behzat Lav      E) Rıfat Ilgaz

Emrindesin insanı hiçe sayanların
Bir liseli talebeyle vuruldu bileklerim
Kırk mahkumun sürüklediği zincire
Tek suçumuz hür insanlar gibi konuşmak
Kitaplar suç ortağımız
1944 yılındasın yanlışın yok
10. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biçim kaygısı ön plandadır.
B) Satirik özellik gösterir.
C) Dönemin zihniyetine dair ipuçları içermektedir.
D) Toplumcu şiir örneğidir.
E) Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.

Şair, roman yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İlk şiirleri 1935’te Varlık dergisinde yayımlandı. Toplumcu kuşak içerisinde Nazım Hikmet’ten farklı bir şiir biçimi oluşturan nadir sanatçılardandır. Toplumcuların uzun, destansı, hikâyeci şiir anlayışının yerine kısa şiir anlayışını benimseyen sanatçı, Garipçilerin ile toplumcu şiiri birleştiren bir çizgidedir. Şiirlerinde insan sevgisi, dostluk, özgürlük, adalet ve savaş karşıtlığı öne çıkar.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz                B) Kemal Özer                 C) Refik Durbaş
D) Cahit Irgat               E) Ömer Faruk Toprak

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yaşadıkça - Rıfat Ilgaz
B) Rüzgarlarım Konuşuyor - Cahit Irgat
C) SOS - Ercüment Behzat Lav
D) Panzerler Üstümüze Kalkar - Enver Gökçe
E) Taranta Babu’ya Mektuplar - İlhami Bekir Tez


Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF,Toplumcu Gerçekçi Şiir Test,AYT EDEBİYAT TEST,TOPLUMCU ŞİİR TEST,
Toplumcu Gerçekçi Şiir Test PDF,Toplumcu Gerçekçi Şiir Test,AYT EDEBİYAT TEST,TOPLUMCU ŞİİR TEST,


İlk dönem şiirlerinde daha çok "memleket edebiyatı" anlayışına yakındır. 1945 sonrasında serbest nazımla toplumcu şiire yaklaşır. Şiirlerinde öne çıkan konular; memleket, doğa ve çocuk sevgisi, yaşama sevinci, insan sevgisi, ölüm, Milli Mücadele ve Atatürk'tür. Çocuk doktoru olan şairin şiirlerinde "çocuk" önemli bir yer tutar. Anadolu’da bir dağ köyünde kızamık salgınında ölen çocukları anlattığı "Kızamuk Ağıdı" ile emekli bir öğretmenin son arzusu olarak tasarlayıp yazdığı "Dünyanın Bütün Çiçekleri" en çok bilinen şiirleridir.
13. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Faruk Toprak           B) Ataol Behramoğlu        C) Enver Gökçe
D) Ceyhun Atuf Kansu           E) Süreyya Berfe

Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde çıkan şiirleriyle dikkat çekti. İlk şiir kitabı, "Bir Ermeni General", 1965’te yayımlandı. Aynı yıl yazdığı "Bir Gün Mutlaka" adlı şiiri Toplumcu Şiirin 1960 kuşağı için manifesto (bildiri) niteliğindedir. 1970’de İsmet Özel ile "Halkın Dostları" adıyla bir dergi çıkardı. Toplumu ve onun sorunlarını, sosyalist mücadeleyi, yeni düzen oluşturma kavgasını işleyen şiirler yazmıştır. Buna rağmen şiirlerinde slogana varan dizelere rastlanmaz.
14. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Özer                 B) Ataol Behramoğlu             C) Refik Durbaş
D) Süreyya Berfe             E) Nihat Behram

İsmet Özel, şiire başladığı yıllarda Marksist-sosyalist dünya görüşüne bağlıdır. 1969'da yayımladığı "..." adlı kitabındaki şiirler bu dönemin ürünüdür. 1970’li yıllardan itibaren kendi ifadesiyle "Müslüman dünya görüşü"ne bağlanır. Sezai Karakoç'un çıkardığı Diriliş dergisinde yayımladığı “...” şiiri sosyalist-Marksist düşünceden İslami düşünceye geçişin bildirisi sayılır. Özellikle imge anlayışı bakımından ... etkisi şiirlerinde açıktır. Ancak şiirlerinde ele aldığı toplumsal-siyasal temalar ve kendine has üslubuyla onlardan ayrılır.
15. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Mataramda Tuzlu Su, Amentü, Birinci Yeni
B) Evet İsyan, Amentü, İkinci Yeni
C) Mataramda Tuzlu Su, Erbain, Birinci Yeni
D) Evet İsyan, Erbain, İkinci Yeni
E) Kan Kalesi, Amentü, Birinci Yeni


Cevaplar

1.C  2.C  3.E  4.C  5.D  6.A  7.B  8.E  9.A  10.A  11.D  12.E  13.D  14.B  15.B


oplumcu Şiir Konu Testi 2

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz
Ne sen bunun farkındasın ne polis farkında.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
Koparıver gözlerinin gülüm, yaşını sil.
1. Nazım Hikmet'in "Ceviz Ağacı" şiirinden alınan bu bölüm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz sanatlarından yararlandığı
B) Yinelemelere yer verildiği
C) Serbest nazma örnek olduğu
D) Uyak ve redife yer verildiği
D) Sade bir dil kullandığı

2. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet Ran için söylenemez?
A) Metafizik anlayışı şiiriyle ete kemiğe büründürmüştür.
B) Serbest nazmın öncülerinden biridir.
C) Şiir anlayışı ideolojik eğilim gösterir.
D) Romantik devrimci olarak tanınmaktadır.
E) Şekilden çok içeriğe önem verdi.

Sanatın, çağın değişim ve gelişim hızına uyması gerektiği fikrinden doğmuş bir sanat akımıdır. Bu akıma göre yaşam sürekli bir değişim içindedir. Bu nedenle sanatçı yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak yeni biçimler ve anlatım yolları ile yaşamdaki bu hıza ayak uydurmalıdır. Alışılmış bütün kuralların yıkılarak sanatın çağdaşlaşması ve özgürleşmesi hedeflenir. Şiirlerde çağdaş yaşam, onun makineleri ve baş döndürücü hızı övülür.
3. Parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) dadaizm    B) fütürizm    C) sürrealizm    D) ekspresyonizm    E) egzistansiyalizm

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?
A) Rıfat Ilgaz       B) Hasan İzzettin Dinamo       C) Cahit Irgat  
D) Ahmet Arif      E) Nazım Hikmet

Cumhuriyet döneminde serbest nazım ve toplumcu şiir denilince akla gelen ilk isimlerden biridir. Tasvirci, zaman zaman da coşkun bir anlatımı vardır. Yetimhanede büyüyen sanatçı, çocuklar için de birçok şiir yazmıştır. Nazım Hikmet'le yazdıkları "Mavi Kitap" çocuklar için yazılmış şiir ve öyküleri içeren özgün bir çalışmadır. Birçok edebiyat tarihçisine göre, Nazım Hikmet’in gölgesinde kalmış, yeni ve özgün bir şiir oluşturamamıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ercüment Behzat Lav      B) İlhami Bekir Tez      C) A. Kadir
D) Ahmet Arif                       E) Ömer Faruk Toprak

Sosyal hadiselere ideolojik pencereden bakan sosyalist-gerçekçi sanatkârlar genel olarak çağdışı kalmış toplumsal hayatın, ezen – ezilen ilişkisinin, eşitsizliğin ve karşılığı verilmemiş emeğin mücadelesini vermişlerdir. Şiirlerine genel olarak temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında bir fikir çilesi hâkimdir. Bu sanatçılar, eserlerinde ortaya koydukları düşüncelerle toplumu bilinçlendirme ve onun egemen güçler tarafından sömürülmesine engel olma iddiasıyla edebiyatta yer edinmişlerdir.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada ifade edilen anlayışa uygun eser vermemiştir?
A) Enver Gökçe         B) Refik Durbaş          C) Hasan İzzettin Dinamo
D) Cahit Külebi          E) Ahmet Arif

Modern şiir biçimlerini yerli temalara uygulayan deneyci, yenilikçi bir şairdir. Şiirinin en önemli özelliği ironidir. O, şiirini genel olarak bir uygarlık eleştirisi üzerine kurmuştur. Şiirlerinde din, toprak ve emek sömürüsü, uzay-teknoloji, Anadolu insanı, uygarlık, aşk, çocukluğa özlem, kaçış, ölüm gibi temalar öne çıkmaktadır. Eserlerinde Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarının etkileri görülür. Şiirde ahengi; ses tekrarları, iç kafiyeler ve yinelemelerle sağlamıştır. Sanatçı, şiir dışında "Karagöz Stepte" ve "Altın Gazap" adıyla iki de oyun yazmıştır.
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık        B) Nazım Hikmet        C) Ercüment Behzat Lav
D) Rıfat Ilgaz                   E) Enver Gökçe

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir şaire aittir?
A) Bu Şehrin Çocukları           B) Rüzgârlarım Konuşuyor          C) Ortalık
D) Irgatın Türküsü                   E) Üç Anadolu

1940 toplumcu kuşağın önemli şairlerinden biridir. Benimsediği sosyalist dünya görüşünü ve sanat anlayışını yaşamının sonuna kadar savundu. Nazım Hikmet’ten etkilenmekle beraber, şiirlerinden halk söyleyişlerine ve argo söyleme fazlasıyla yer veren şair, diğer taraftan Doğu kültürüne ait unsurları ve hikâyeleri şiirlerinde sıkça işlemesiyle ön plana çıkar. Şiirleri 1970’lerden sonra kitaplaştırılan şair, şiirlerini Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar adlı kitaplarda toplamıştır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataol Behramoğlu         B) İsmet Özel         C) Süreyya Berfe  
D) Enver Gökçe                 E) Ceyhun Atuf Kansu

Toplumcu gerçekçi şiirin 1960 kuşağı şairlerindendir. Şehirde güç şartlarda çalışan yoksul insanların şiirini yazmaya özen gösterdi. Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çayevlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanındı. Şiirlerini topladığı kitaplardan bazıları: Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten...
10. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Durbaş            B) Kemal Özer          C) Melih Cevdet Anday   
D) Ataol Behramoğlu    E) İlhami Bekir Tez

İlk dönem şiirlerinde biçim kaygısını ön plana alan şair, daha sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yöneldi. 1942’de sosyalist düşünce ve edebiyatın önemli yayınlarından olan Yürüyüş dergisini çıkardı. İnsanlar, Hürriyet, Dağda Ateş Yakanlar, Susan Anadolu adlı şiir kitapları toplumcu temaları öne çıkardığı eserleridir.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet         B) Cahit Irgat         C) Suat Taşer    
D) Nihat Behram         E) Ömer Faruk Toprak

(I) Kerem Gibi — Nazım Hikmet
(II) Evet İsyan — Ataol Behramoğlu
(III) Bir Gün Mutlaka — İsmet Özel
(IV) Kızamık Ağıdı — Ceyhun Atuf Kansu
(V) Hasretinden Prangalar Eskittim — Ahmet Arif
12. Numaralanmış eşleştirmelerde hangi şairler yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I ve III        B) I ve V      C) II ve III      D) II ve IV      E) IV ve V

1946 yılında kurulan ...,Türk mizah tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından biridir. Aziz NesinSabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz gibi yazarlarıyla öne çıkan dergi, tek partili yıllarda adeta muhalefet partisi gibi çalışmış, bu yüzden dönemin iktidarı tarafından sık sık toplatılmış ya da kapatılmıştır. Dergi bu nedenle "Toplatılmadığı zamanlar çıkar." veya "Yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar." gibi ibarelerle çıkmıştır. Kimi zaman yazarları tarafından elden de dağıtılan dergi, kapatıldıkça benzer adlarla yeniden çıkarılmıştır.
13. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Akbaba       B) Hisar       C) Aydede       D) Markopaşa       E) Çınaraltı

Türk şiirinin 1960’tan sonraki tüm aşamalarına tanıklık eden şairlerden biridir. İlk dönem şiirlerinde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen şair, 1960’lı yılların sonunda toplumcu gerçekçi bir çizgi yakalar. Bu dönem şiirlerinde, halk şiirinin olanaklarından yararlanarak gerçekçi temaları, sağlam gözlemlerle verir. Bu arayışın ürünü olan ilk şiir kitabı olan Gün Ola'da, Anadolu'nun bir köyünde tanıklık ettiği bir olayı, durum ve koşullarıyla yansıtmıştır. Sanatçının diğer kitaplarından bazıları şöyledir: Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında...
14. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ataol Behramoğlu       B) Süreyya Berfe       C) İsmet Özel       
D) Refik Durbaş               E) Ercüment Behzat Lav

İlk üç kitabında çağrışımlara dayanan, imgeli, estetik ve bireysel kaygıları öne çıkaran şiirler yazan ... edebiyatımızın, iki ayrı şiir çizgisi izleyen şairlerinden biridir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz ve Tutsak Kan kitaplarıyla tipik bir II. Yeni şairi olarak karşımıza çıkan sanatçı, 1973’te yayımlanan Kavganın Yüreği kitabıyla toplumcu şiir anlayışına geçer. Şiirden başka öykü, deneme, gezi, anı, günlük, mektup türlerinde eser veren şair, şiir çevirileri de yapmıştır.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oktay Rifat Horozcu      B) Kemal Özer     C) Refik Durbaş  
D) Cahit Irgat                     E) Süreyya Berfe

Cevaplar

1.C  2.A  3.B  4.D  5.B  6.D  7.C  8.E  9.D  10.A  11.E  12.C  13.D  14.B  15.B

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk