sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Mohaç Türküsü tema, ahenk unsurları, konu, ölçü, kafiye, nazım birimi, nazım biçimi

Mohaç Türküsü tema, Mohaç Türküsü ahenk unsurları, Mohaç Türküsü konu, Mohaç Türküsü ölçü, Mohaç Türküsü kafiye, Mohaç Türküsü nazım birimi, Mohaç Türküsü nazım biçimi, Mohaç Türküsü adlı metnin temasını, ahenk ve yapı unsurlarını belirleyerek aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız. ŞİİR TAHLİLLERİ, ŞİİR TAHLİLLERİ, MOHAÇ TÜRKÜSÜ TEMA, MOHAÇ TÜRKÜSÜ AHENK UNSURLARI, MOHAÇ TÜRKÜSÜ İNCELEME,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Mohaç Türküsü tema, ahenk unsurları, konu, ölçü, kafiye, nazım birimi, nazım biçimi  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


doğru konum= derskonum

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


Mohaç Türküsü adlı metnin temasını, ahenk ve yapı unsurlarını belirleyerek aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız.

  • Cevap:
MOHAÇ TÜRKÜSÜ
Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı; 
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. 

 Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
 Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle! 

 Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü; 
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü. 

 Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle; 
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle 

 Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
 En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin! 

 Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık; 
Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık. 

 Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
 Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından! 

 Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber; 
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber. 

 Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden; 
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.Tema: Kahramanlık/Şehâdet.

Ahenk Unsurları: Şiirde dize sonu benzer sesler, dize içi tekrarlanan kelimelerle ses benzerlikleri ile ahenk sağlanmıştır.

Ölçü: Aruz ölçüsü. (mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün)

Uyak: Burada uyak ve redifler bir arada gösterilmesi gerekiyor.

  • kanatlı / atlı: lı’lar redif → at’lar tunç kafiyedir.
  • hevesiyle / kişnemesiyle:  iyle’ler rediftir.
  • gündü / göründü:  dü’ler rediftir → ün’ler tam kafiyedir.
  • lale / visale: ale’ler zengin kafiyedir.
  • dizgin / bilinsin: in’ler tam kafiyedir.
  • yarıştık / karıştık: tık’lar rediftir → arış’lar zengin kafiyedir.
  • kapısından / yakından: dan’lar rediftir.
  • şehitlerle beraber / yiğitlerle beraber: beraber’ler redif, it’ler tam kafiyedir.
  • bizden / seslerimizden:  den’ler rediftir.

Redif: yarıştık / kapıştık -tık sesleri ile kapısından / yakından -dan sesleri aynı görevdeki eklerdir bu nedenle rediftirler. 

Aliterasyon: k ve s sesleri

Asonans: a ve e sesleri

Yapı Unsurları: Anlatıcı şairin kendisidir ve hakim bir dile sahiptir.

Nazım Birimi: Beyitlerle yazılmıştır.

Uyak Örgüsü: aa/bb/cc/dd/ee/ff/gg/hh


MOHAÇ TÜRKÜSÜ TEMA, MOHAÇ TÜRKÜSÜ AHENK UNSURLARI, MOHAÇ TÜRKÜSÜ İNCELEME,
MOHAÇ TÜRKÜSÜ TEMA, MOHAÇ TÜRKÜSÜ AHENK UNSURLARI, MOHAÇ TÜRKÜSÜ İNCELEME,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk