sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları 89

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


....
....

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 89

Metin ve Tür ile İlgili Açıklamalar

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir

1930’lu yıllarda Sovyet Rusya’da güçlenen toplumsal gerçekçilik akımı, Türk edebiyatında 19301940 arasında yayılmaya başlamıştır. Nâzım Hikmet’in etkisiyle 1940’lardan sonra toplumcu gerçekçi şairler yetişmiştir. Toplumcu gerçekçi şairler Rus sanatçılardan ve özellikle Mayakovski’den etkilenmişlerdir.

Toplumcu gerçekçi şiir; toplumsal problemler, savaş karşıtlığı, barış özlemi, işçi hakları, yoksulluk gibi temaları işlemiştir. Dolayısıyla geniş kitleleri harekete geçirme amacında olan toplumcu gerçekçi şiir, söylev üslubunu benimsemiştir. Toplumcu gerçekçi şairler serbest şiiri, Garip akımı şairlerinden önce kullanmışlardır. Bazı şiirlerde uyak kullansalar da şiirde biçim anlayışını reddetmişlerdir.

Toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü olan Nâzım Hikmet’in yazdığı ilk şiirler, Yeni Mecmua, Alemdar, Ümit, I. Kitap, II. Kitap, Yeni Gün dergi ve gazetelerinde yayımlanmıştır (1918-1921). İstanbul’un işgali üzerine Millî Mücadele şiirleri yazmıştır. 1923-1960 yılları arası toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışında Nazım Hikmet’le beraber Ercüment Behzat Lav, Hasan İzzettin Dinamo, Ceyhun Atuf Kansu gibi şairler de yer almıştır.

Nâzım Hikmet, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin şekil ve içerik açısından önemli yenilikçilerinden biridir. Serbest ölçüyle toplumcu şiirler yazan şair, kendisinden sonra edebî bir çığır açmıştır. İlk şiirlerinde destansı bir üslup kullanan şair, fütürizm akımından etkilenmiştir.
Nâzım Hikmet, “Kerem Gibi” şiirinde geleneksel edebiyatımızda önemli bir yeri olan “Kerem ile Aslı” hikâyesini yeniden yorumlamıştır. Geleneksel edebiyatta bireysel bir aşk temasının kahramanı olan Kerem, Nâzım’ın dizelerinde toplumsal bir mücadelenin kahramanı olmuştur. Toplumcu gerçekçi şiirde tarihî veya efsanevi kahramanlar, geleneksel anlam karşılığından farklı olarak kullanılabilmiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin teması nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Nâzım Hikmet, “Kerem Gibi” şiirinde geleneksel edebiyatımızda önemli bir yeri olan “Kerem ile Aslı” hikâyesini yeniden yorumlamıştır. Geleneksel edebiyatta bireysel bir aşk temasının kahramanı olan Kerem, Nâzım’ın dizelerinde toplumsal bir mücadelenin kahramanı olmuştur.

2. Şiir kaç bölümden oluşmaktadır? Bölümlenmeler nasıl yapılmıştır? Belirtiniz.

  • Cevap: Üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler bentler halinde yazılmışlardır.

3. Şiirde geçen “Hava kurşun gibi ağır!” ifadesiyle şair ne demek istemiştir?


  • Cevap: İnsanı bunaltan ona korku ve endişe veren bir havanın olduğu kast edilir. Ancak ne olursa olsun şair gelecek adına ümitli olacak ve bu ağır havayı dağıtmaya uğraşacaktır.

4. Şiirde şair kime seslenmektedir? Sizce şair çağrısına cevap bulabiliyor mu? Açıklayınız.

  • Cevap: Şair insanlara mücadeleye katılacak, haksızlıklara karşı duracak kitlelere seslenmektedir. Şairin çağrısına çok cevap bulabileceği bir ortamın olmadığı görüşündeyim.

5. Sizce “ Kerem Gibi ” şiirinde dizeler ve bölümler oluşturulurken nasıl bir yol izlenmiştir? Tartışınız.

  • Cevap: O güne kadar denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındırmaktadır. Politik bir içerik taşıdığı için şiirin etkileme ve belirleme gücünü yüksektir. Şiirdeki paralel, simetrik ve ters simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski’den gelen yansımalardır.

6. “Kerem ile Aslı” hikâyesindeki “Kerem” ve “Kerem Gibi” şiirindeki “Kerem” aynı kişi midir? Karşılaştırınız.

  • Cevap: Hem aynı kişidir hem de değildir. Çünkü Kerem’in yanması gibi denilerek hikayedeki Kerem anımsatılırken aynı zamanda bu toplum için yanacak olan şair gibi yeni Keremlerden de bahsedilmektedir.

7. Aşağıdaki sözcük gruplarını ve dizeleri açıklayınız.

  • Cevap:

Yüreklerin kulaklarının sağır olması: İnsanların vicdanlarını kapatmaları, hissizleşmeleri
Havanın kurşun gibi ağır olması: Can sıkıcı ve boğucu bir ortamın olması
Kendi sesinde kül olma: İnsanlara faydalı olmaya çalışırken yok olma imgesi vardır
Havanın toprak gibi gebe olması: İçinde bulunulan siyasi ortamın her an yenilik olarak görülecek bazı şeyler getirebileceği.

8. Şiirde ahenk nasıl sağlanmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

ağır/ bağır/bağırıyorum: hem tunç kafiye hem de dizeler arası seslerin ahengi bir aradadır.
dert/ hemdert: tunç kafiye vardır.
bağırıyorum / çağırıyorum: ıyorum’lar redif ağır’lar zengin kafiyedir.
sağır / ağır: Tunç kafiye vardır.
ona/ yana/ aydınlığa: a’lar yarım kafiyedir.

9. “Kerem Gibi” şiirinden benzetme (teşbih) unsurlarını bulunuz.

  • Cevap: Hava kurşun gibi ağır dizesinde hava ağırlık bakımından kurşuna benzetilmektedir.

Benzeyen: Hava
Benzetilen: Kurşun
Benzetme Edatı: Gibi
Benzetme Yönü: ağırlık

12. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 89 

...
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk