sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları 79

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


....
....

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 79

Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde Osmanlı imparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi ve medeniyet değişimini ahenk, zaman, rüya, hayal, bilinçaltı gibi imgeler üzerinden inceler. Ona göre modernleşmenin ilkesi “değişerek devam etmek, devam ederek değişmek” olmalıdır.
Tanpınar için sanat bir bütündür. Hiçbir sanat dalı birbirinden ayrı düşünülemez. Yani onun şiirleri resim, mimari ve musikiden ayrı değerlendirilemez. Tanpınar’ın eserlerinde anılar çocukluk yıllarından başlayarak okuyucunun hayal dünyasında bir resim gibi yansıtılır.
Tanpınar, gördüğü güzellikleri ve hissettiği coşkun ruh hâlini somutlaştırma çabası içinde bir şairdir. Resim sanatını şiirinde kullanma etkisi, çok sevdiği Fransız şairler Baudelaire ( Bodler ) ve Valery’den ( Valeri ) gelir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz şiirin temasını söyleyiniz.

 • Cevap: Bursa’da Zaman şiirinin teması, şairin Bursa şehri ile ilgili izlenimleridir.

2. Okuduğunuz şiirde geçen tarih ve mimari ile ilgili sözcük veya sözcük gruplarını bulunuz.

 • Cevap: Mermer şadırvanda / Orhan zamanından kalma bir duvar… / Türbeler, camiler, / Yeşil Türbe…

3. Okuduğunuz şiirde geçen “rüya” ve “hayal” ile ilgili ifadeleri açıklayınız.

 • Cevap: Şiirde kent rüya imgesiyle anlatılmaktadır. Şair kentin kendisinde uyandırdığı izlenimleri hayallerini şairane bir dil ile okuruyla paylaşmaktadır. Bursa’da Zaman’da her şey gibi büyüleyici bir rüyaya benzetilmektedir.

4. Şiirde geçen renk ve ses ile ilgili sözcükleri bularak bunların hangi amaçla kullanıldığını tartışınız.

 • Cevap: “şadırvanda şakırdayan su / mimarilerin en ilahisi / Çınlıyor / Sesi nabzım olmuş / Su sesi ve kanat şakırtısından / Yeşil Türbe / Beyaz bahçesinde su seslerinin” Bu kullanımlar okuru şiirin içinde daha çok dahil etmek ve anlamı kuvvetlendirmek için kullanılmışlardır.

5. Şiirde Bursa’nın hangi tarihî eserleri ifade edilmiştir? Belirtiniz.

 • Cevap: Yeşil Türbe, Nilüfer Beldesinde yer alan saat kulesi ve çeşmeler gibi eserlerden bahsedilmektedir.

6. Şiirdeki ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz. Bu unsurların metindeki işlevini sözlü olarak açıklayınız.

ölçü

 • Cevap: 11’li hece ölçüsü.

kafiye

 • Cevap:

Avlusu/su : su’lar tunç kafiye.

Duvar/çınar: ar’lar tam kafiye.

Günü/ hüznü: nü’ler tam kafiye.

Derinden/serinliğinden: den’ler redif —- in’ler tam kafiye.

Mavisi/ilahisi: si’ler redif  —-  i’ler yarım kafiye.

İsim/mevsim: sim’ler zengin kafiye.

Aynası/meyvası: sı’lar redif — a’lar yarım kafiye.

Nilüfer/bahçeler: er’ler tam kafiye.

Güler/ Güller: ler’ler zengin kafiye.

Çeşmelerinin/mucizenin: nin’ler redif —- e’ler yarım kafiye.

Sesini/neşesini: i’ler redif.

Uykumuzu/ufkumuzu: muzu’lar redif —– ku’lar tam kafiye.

Renk/ahenk: enk’ler zengin kafiye.

Elbette/ebediyette: ette’ler zengin kafiye

redif

 • Cevap: En çok Bursa kelimesi tekrar edilmektedir.

nakarat

 • Cevap: En çok Bursa kelimesi tekrar edilmektedir.

ses, kelime ve kelime grubu tekrarı

 • Cevap: En çok tekrar eden ses “e” sesidir. Kelime olarak “Bursa” kelimesi tekrar edilmektedir.

ses akışı

 • Cevap: En çok tekrar eden ses “e” sesidir. Kelime olarak “Bursa” kelimesi tekrar edilmektedir.

7. Aşağıdaki sözcük gruplarını şiirin bütününü dikkate alarak açıklayınız.

 • Cevap:

Bir rüyadan artakalmanın hüznü: Sabah uyanıp da kendinizi rüyadan uyanmış görünce yaşanılan o kederli andan bahsedilmektedir.
Güvercin bakışlı sessizlik: İnsanın ürkek, sessiz bakışı.
Zafer müjdesi: İnsanın çok mutlu olacağı bir haber vermesi veya alması.
Geçmiş zamanın sihri: Geçmişin özlenilen güzel ve unutulmaz anları.
Bir anda saat, gün ve mevsimi yaşamak: İnsanın aynı zanda birden fazla duyguda kaybolması ve aynı duyguları aynı anda hissetmesi.

8. Okuduğunuz şiirden hareketle şiir ve şair ilişkisini açıklayınız.

 • Cevap: Tanpınar Cumhuriyet sonrası serbest şiir yazan şairler arasındadır. Tanpınar bireysel anlamda herhangi bir gruba dahil olmadan şiirler üretmiştir. Bu şiirinde de Bursa şehri ile ilgili izlenimlerini aktarmıştır.

9. Okuduğunuz şiir saf şiir anlayışına uygun mudur? Niçin?

 • Cevap: Tanpınar’ın bu şiirinde sade, yalın bir dil vardır. Aynı zamanda imgeli söyleyiş de göze çarpar. Bu özelliklerinden ötürü şiirin Saf şiir anlayışına uygun olduğunu söylemek mümkündür.

10. Şiirden hareketle tenasüp ve teşhis sanatlarına örnek veriniz.

 • Cevap: Kişileştirme: “ihtiyar çınar”: Çınar kişileştirilmiştir. “Bu hayâle uyur Bursa her gece:” Bursa’yı uyuyan bir insan gibi düşünmüştür. Tenasüp olarak ise “ saat-çeşme-mimari- cami” gibi birbirleriyle anlam bağlantıları olan kelimelerin kullanıldığını görürüz.

11. Şairin Osmanlı tarihine yaklaşımı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Cami avlusu ve Orhan zamanından kalma duvardan söz edildiğine göre taşlarda görülen rüya Osmanlı imparatorluğu rüyasıdır. Burada Tanpınar taşlarda geçmiş görmekte, hülyalara dalmaktadır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde yazar Bursa izlenimlerinden söz etmiştir. Okuduğunuz şiir ve bu metinden hareketle şiir ve gerçeklik ilişkisini değerlendiriniz.

Bursa’da Zaman

Daha küçük bir ilkokul talebesiyken Bursa’yı çok seven babamın anlattığı şeyleri dinler ve muhayyilemde onları tarih kitabımda rastladığım isimlerle birleştirirdim. Böylece birdenbire sayfa gözümün önünde canlanır, derinleşir, renk ve ışık dolardı. Konuralp ile Geyikli Baba bu isimlerin başında gelirdi. Birini mektepte öğrenmiş, öbürünü yattığı yeri ziyaret eden babamdan dinlemiştim. Konuralp benim için daima büyük bir cenk kargaşalığının ortasında sert, yanık yüzü manzaraya ve kalabalığa hâkim bir kahramandı. Uçar gibi koşan yağız atının üstünde onu hep gaza ve ganimet peşinde görürdüm.
(…)
Gümüşlü, Muradiye, Yeşil, Nilüfer Hatun, Geyikli Baba, Emir Sultan, Konuralp… Bunlar hakikaten bir şehrin muayyen semt ve mahalle adları, yahut tıpkı bizim gibi bir zaman içinde yaşamış birtakım insanların anıldıkları isimler midir? Hepsinin mazi dediğimiz o uzak masal ülkesinden toplanmış hususi renkleri, çok hususi aydınlıkları ve geçmiş zamana ait bütün duygularda olduğu gibi çok hasretli lezzetleri vardır. (…)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

 • Cevap: Gerçeklik ifade edilirken dil göstergeleri yeni ve değişik anlamlar kazanır. Bunun sonucunda şiir dili ortaya çıkar. “Şiirde, düz yazıdan farklı olarak gösterme ve ileti arka planda, çağrıştırma ise ön plandadır.” Bu nedenle şiirdeki kelimeler gerçek anlamlarından sıyrılarak farklı anlamlar çağrıştırır.

12. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 79 

...
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk