sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 79

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 
.

.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 79

Cenap Şahabbettin’e ait incelediğiniz Elhân-ı Şitâ adlı şiir, sembolizm akımının izlerini taşımaktadır. Şiirin başından sonuna kadar sıfatlara, mecazlara, benzetmelere sıkça yer verilmiş; şiirde kış mevsiminin hüznü yansıtılmıştır. Ayrıca şiirin şeklinde bir hareketlilik, canlılık söz konusudur. Bu da bize şiirin müzikle dolayısıyla sembolizmle olan ilişkisini gösterir.

Sembolizm (Simgecilik): 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolistler, parnasyenlerin gerçekçi düşüncelere yer vermelerine karşı çıkmış; duygulara, bireyin iç dünyasına yönelmişlerdir. Dış dünyanın birey üzerindeki etkisi ve izlenimini sembollerle anlatmışlardır.

Sembolistler, şiirin duygulara hitap etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu nedenle sembolizmin etkisinde yazdıkları şiirlerde anlam kapalıdır. Herkes, şiiri kendince yorumlayabilir. Sembolist şiirlerde kelimelerin anlamından çok, müzikal değeri önemlidir. Böylece müzik şiirin amacı olmuştur. Anlamın kapalı olması, farklı çağrışımlar yaratmak için mecazların bolca kullanılması dili de ağırlaştırmıştı “Sanat için sanat” anlayışını savunan sembolistlerde karamsarlığın yanı sıra gerçeklerden kaçma, hayallere sığınma da ön plana çıkmaktadır. Charles Baudlaire (Çarls Bodler), Stephane Mallarme (Stefın Malermi), Paul Verlaine (Pol Verlayn) ve Paul Valery (Pol Valeri) sembolizmin dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerindendir. Türk edebiyatında sembolizmin ilk uygulayıcısı Cenap Şahabbettin olmakla birlikte en başarılı örneklerini Ahmet Haşim vermiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Elhân- Şitâ” şiirinde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

  • Cevap:

hak-i siyeh: Kara toprak

na’ş: Ölü

2. Şiirin temasını belirleyiniz.

  • Cevap: Şiir Kış mevsiminin gelişini ve doğanın aldığı şekli anlatır.

3. Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar;
Sen açarken çiçekli yelpâze,
Na’şın üstünde şimdi ey mürde Başladı parça parça pervâze karlar
Ki semâdan düşer düşer ağlar!

a) Yukarıda verilen bendi ahenk unsunları açısından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Cevap: Şiirin bu bölümünde ahengin dize sonu kafiye ve rediflerle sağlandığını görürüz. Örnek verecek olursak:

kelebek / melek: -ek sesleri arasında tam kafiye vardır. arar ve ağlar kelimelerindeki -ar sesleri arasında da yine tam kafiye görülür.

b) Yukarıda verilen bentte kullanılan imge ve edebî sanatları belirleyiniz. Bunların şiirdeki işlevini açıklayınız.

  • Cevap:

Benzetme: Şair ölen bir kelebeği beyaz kanatlı bir meleğe benzetmektedir.

Kişileştirme: Semadan düşen kar par çalarının ağladığını söyler şair böylece insana özgü bir özelliğin kar tanelerine atfedildiğini okuruz.

4. Şiirin nazım şeklini belirleyerek şekil özellikleri ile içerik arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

  • Cevap: Şiirin nazım şekli serbest nazımdır yani şiir mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir. Aslında kar yağışının ve kış mevsiminin gelişi insanda yarattığı serbestlik, hülyalara dalma gibi durumlarla benzeşmektedir.

5. Okuduğunuz şiir ve Cenap Şahabettin hakkında verilen bilgilerden hareketle şiir ile şair arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  • Cevap: Elhan-ı Şita Türkçe aktarımı ile Kış Nağmeleri karın yağışını betimlemekte ve kış manzarasını anlatan bir şiir olarak dikkat çekmektedir. Cenap Şahabettin’in önemli manzumelerinden biri olmaktadır. Bunun yanı sıra şiir tamlama ve kelime oyunları ile canlı bir kış tablosu resmetmektedir.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 79


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk