sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 96

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 
.

.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 96

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk Yıllarında Hece Ölçüsüyle Yazılan Şiirler: Cumhuriyet Dönemi’nde bazı şairlerimiz; Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi memleketçi şairlerimizin izinden gitmiş ve halk şiiri geleneğinin bazı özelliklerini devam ettirmişlerdir. Bu şairlerimiz, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirlerde halk şiirinde kullanılan 7’li, 81i, 111i kalıpların yanı sıra yeni kalıplar da denemişlerdir. Halk şiirinde olduğu gibi şiirlerini sade dille yazmış ve şiirlerinde halk söyleyişlerine yer vermişlerdir. Şekil olarak halk şiirinin izlerini taşıyan bu şiirlerde içerik genel olarak değişmiştir. Şairlerimiz, halk şiirinde işlenen “aşk, doğa, ölüm” temalarına yer vermekle beraber temelde memleket sorunlarını ele almışlardır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatımda hece ölçüsüyle yazan şairlerimizden bazıları şunlardır: Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya…

Tecer; memleketçi şiir anlayışına uygun olarak şiirini sade, anlaşılır bir dille kaleme almıştır. Şiiri süsten, söz sanatlarından arındırılmıştır. Şiirin sade dil, 11’li hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması, Cumhuriyet Dönemi şiirinde halk şiirinin etkisini açıkça göstermektedir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Öğüt” şiirinde bilmediğiniz kelimelerin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

  • Cevap:

Hülya: Rüya hayal kurma.

Civar: Çevre.

2. Şiirin temasını belirleyerek noktalı alana yazınız.

  • Cevap:

Tema: Şiirin teması umutsuzluğa düşülmemesi, insanın doğaya dönmesidir.

3. Şiirin ahenk unsurlarını belirleyerek bunların şiire katkısını açıklayınız.

  • Cevap: Şiirde ses tekrarları, dize içi ünlü ve ünsüzlerin sık kullanılması ile kafiye ve rediflere rastlarız. Örnekleyecek olursak:

kederlerinden  / güden: -en sesleri tam kafiyedir.

yarın / varın: -arın sesleri zengin kafiyedir.

derin / serin:  -erin sesleri zengin kafiyedir.

nabız / hız:  -ız sesleri tam kafiyedir.

4. Şiirin şekil özelliklerini belirleyerek bunların içerikle ilişkisini açıklayınız. Ulaştığınız sonuçları noktalı alana yazınız.

  • Cevap: Şiir dörtlüklere ve hece ölçüsü yazılmıştır. Bu da halkın kolayca benimsemesini sağlar. Çünkü Türklerin milli ölçüsü hece ve en çok kullandıkları nazım birimi dörtlüklerdir. Doğanın ve umudun saf basit duygularla anlatıldığı bu şiirde de basit sözcüklerin seçilmesi, hece ölçüsü kullanılması normaldir.

5. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

  • Cevap: Şiirde söyleyici şairin kendisidir. Şair okuruna hitap etmekte okuruna düşeceği en zor zamanlarda bile umuda sarılması öğüdünü vermektedir.

6. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerlere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şiirde manevi ve evrensel öğe olarak umut duygusunun işlendiği, milli değer olarak da büyüklerin öğüt verme alışkanlığını söyleyebiliriz.

7. Okuduğunuz şiir ve Ahmet Kutsi Tecer hakkında verilen bilgilerden hareketle şiir ile şair arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  • Cevap: Şair, Halk kültürü alanındaki çalışmaları ile tanınır. Çalışmaları, Karacaoğlan ve Yunus Emre’nin hayatına ışık tutmuştur. Halk şairi Âşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan şair, bu şiirinde de halkın kültürünü yansıtır.

8. Şiirin yazıldığı dönemle ilişkisi ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirerek çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

  • Cevap: Şiir Kurtuluş Savaşı sonrası yazıldığından dolayı o dönemin insanına geçmişte yaşadığı zor zamanlardan dolayı karamsar olmamasını ümide sarılmasını umutlu olmasını anlatır.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 96 


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk