sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI 2023-2024 YENİ TARZ

YAZILILAR,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,EDEBİYAT YAZILILARI,10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI,

 


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 10. SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 10. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, EDEBİYAT YAZILILARI, 


 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir ?

 

 

  CEVAPLAR AŞAĞIDA VİDEODA 👇

2.Türk edebiyatının dönemleri tablosundaki "Batı Etkisinde Gelişen" dönemleri sırayla yazınız. 


  CEVAPLAR AŞAĞIDA VİDEODA 👇

 

            İstanbul’un küçük semtlerinden birinde, iskele meydanında oturuyorum. Hava rüzgârlı, vapur bekliyorum. Boğaz vapurlarının gecikmelerini her zaman severim. Pek öyle aldırmam geçen zamana. Kendi kendime, gelmeseler de olur, ben burada kalırım, oyalanacak bir şeyler bulurum elbette, derim. İçimde bir ses sabırsızlık etse, gelse şu vapur artık, diye dirense, yine içimde başka bir ses olarak karşılığı hazır: Ne

çıkar, burada suyla, havayla, güneşle, ağaçla, rüzgârla kalırım. Hepsinin ayrı sözü var söyleyecek, ayrı tadı var.

3- Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıda istenilenleri cevaplandırınız.

(A.2.3. Metnin tema ve konusunu belirler. - Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. 1 A.2.7. Metindeki zaman ve me - kânın özelliklerini belirler. A.2.8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.)

A-Parçanın teması nedir ?

B-Parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır ?

C-Metindeki kişinin özellikleri nelerdir?

D-Metindeki mekan neresidir ?

 

 

 

 

4-Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız.

(A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserle - rini sıralar.)

Eser Adı 

Yazar Adı 

Kutadgu Bilig

Kaşağı

Mantıku’t Tayr

Küçük Şeyler

Çağlayanlar

 

 

 

 

 

 

  CEVAPLAR AŞAĞIDA VİDEODA 👇

 

            Babam paşayı sevmemekle beraber misafir ağırlamayı bir aile namusu saydığı için ona nasıl ikramda bulunacağını bilmezdi. Kasabalı olan ve çok güzel yemek pişirmesini bilen annem ne dolmalar ne hindi kızartmaları ne tatlılar yapar, her yemeği bir ziyafet sofrasına çevirirdi. Bütün gün çil çil sarı altınları kesesine dolduran paşa, yemek vakitleri oldu mu başındaki kalabalığı savarak sofraya koşar. Yer, içer ve

sonunda bir nevi yemek sarhoşu olarak bir müddet oturduğu yerde sızar kalırdı.

5-Yukarıdaki fiilimsi türlerine parçada geçen birer örnek yazınız.

(A.2.16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.)

 İsim-fiil: …………………………………… 

Sıfat-fiil: …………………………………… 

Zarf-fiil: …………………………………….

 

 

Selçuklular Devri’nde Anadolu’da aruz vezniyle Türkçe şiirler yazan ilk şairlerden biri olan şair, 13. yüz­yılda yaşamıştır. Gezgin bir derviş olan şairimiz hem aruz hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şairin, mesnevileri dışında eski yazmalarda bulunan on bir şiiri tespit edilmiştir. Eserleri  Yûsuf ve Zelîhâ, Dâstan-ı Sultan Mahmud...

6-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

 

 

 

7-Durum hikâyesiyle olay hikâyesi arasında­ki farklılıklar nelerdir?

*

*

*

 

 

 

Oğuz’a geldi. Der: Yünlü Koca ile Yapağılı Koca’yı Tepegöz’e verin, günde iki adam ile yemek için beş yüz koyun istedi, dedi. Bunlar da razı oldu. Anası feryat edip ağladı. Meğer hanım, Aruz oğlu Basat gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der: Basat şimdi akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım, dedi. Geldi içeri, Basat‘a selam verdi, ağladı, der:

Avucuna sığmayan karaçalı oğlu

İri teke boynuzundan katı yaylı

İç Oğuzda Dış Oğuzda adı belli

Aruz oğlu hanım Başat bana medet

8-Yukarıdaki parça hangi önemli eserden alınmış olabilir ?  

 (A.2.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.)

 

 

 

 

9- Edebiyat-din-dil etkisi ile ilgili görüşlerinizi en az beş cümleden oluşan bir paragraf ile  ifade ediniz. (Yazdığınız metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu, değerlendirmeye dâhil edilecektir.)

  CEVAPLAR AŞAĞIDA VİDEODA 👇. ....

DİĞER TÜM ÖRNEK YAZILILAR İÇİN TIKLAAA

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI

DİĞER TÜM ÖRNEK YAZILILAR İÇİN TIKLAAA

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk