sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 38

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 2

 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 38

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Hasta” metninde anlamı verilen kelimelerin dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap:

yaltaklık: Dalkavukça davranış; kemik yalayıcılık, çanak yalayıcılık, yağcılık, yalakalık, yalpaklık, yaltakçılık, yaltaklık, huluskârlık, tabasbus

lakırdı: anlamsız, boş söz, dedikodu, laf.

2. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap:

Tema: İnsan ilişkileri ve dayanışma.

Konu: Tevfik Efendi’nin ayak bileği incinmesi sonucu yaşadığı hastalık süreci ve çevresindeki insanların tepkileri.

3. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyerek metni yorumlayınız.

 • Cevap: Metin, insanların birbirlerine destek olma, yardımcı olma ve dayanışma içgüdülerini vurgulayarak toplumsal değerlere vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda insan ilişkilerinin önemini ve insanların zor zamanlarında birbirlerine destek olmalarının ne kadar anlamlı olduğunu örtük bir şekilde iletmektedir.

Açık İleti:

→ Tevfik Efendi’nin ayak bileğini incittiği ve hastalandığı açıkça ifade edilmiştir.

→ Komşularının Tevfik Efendi’ye gösterdiği ilgi ve yardım açık bir şekilde anlatılmıştır.
→ Tevfik Efendi’nin ağrıları ve yaşadığı rahatsızlıklar metinde açık bir şekilde dile getirilmiştir.

Örtük İleti:

→ Tevfik Efendi’nin karısının ve komşularının davranışlarından, aile içi ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerinin önemine dair örtük bir mesaj verilmektedir.
→ Tevfik Efendi’nin hastalığı, toplum içindeki insan ilişkilerinin sıcaklığını ve insanların birbirlerine karşı duyarlılığını öne çıkarmaktadır.

4. a) Okuduğunuz “Hasta” adlı hikâye bir durum hikâyesi örneğidir. Önceki bilgileriniz ve okuduğunuz hikâyeden hareketle durum hikâyesi türünün özelliklerini belirleyerek defterinize yazınız.

 • Cevap:

→ Olay değil günlük yaşamdan bir durum, bir kesit anlatılır.
→ Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine sahip değildir.
→ Okuyucuda heyecan ve merak duygusu uyandırmaz.
→ Kahramanların özellikleri, mekan ve zaman unsurları direkt anlatılmaz okuyucuya sezdirilir.
→ Olay örgüsünden ziyade tema ön plana çıkarılır.
→ İmgeler, psikolojik tasvirler ve duygular okuyucuya hissettirilir.
→ Günlük yaşamdan olabilecek her şey hikayenin konusu olabilir.
→ Günlük yaşamdaki sıradan kişiler hikayelerin kahramanlarını oluşturur.
→ Hikaye bittiğinde her şey sona ermediğinden geri kalanlar okuyucunun hayal gücüne bırakılır.
→ Betimleyici anlatım ön plana çıkar.
→ Kişi ve mekan tamamen tanıtılmadığından ve olayda bir kesinlik bulunmadığından okuyucunun hayal gücü sürekli devrededir.

b) Durum hikâyesinin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerini araştırarak defterinize yazınız.

 • Cevap: Dünya edebiyatında durum hikayelerinin ilk ve önemli temsilcisi Anton Çehov’dur. Bu nedenle bu tarzdaki hikayeler aynı zamanda “Çehov Tarzı Hikaye” olarak da bilinmektedir. Türk edebiyatında durum hikayesi denildiğinde akla gelen ilk isim Sait Faik Abasıyanık olmaktadır.

5. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerini, bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Betimleyici ve öyküleyici anlatım biçim ve teknikleri kullanılmıştır. Olaylar, kişi veya kişilerin başından belli bir yerde ve belli bir zamanda geçiyor. Memduh Şevket Esendal, güvenilir tasvirler yapmış, tasvirleri ile olay, kişi ve nesneleri daha iyi anlamamızı sağlamıştır.

6. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Memduh Şevket Esendal öyküyü gereksiz süslemelerden kurtarmıştır. Dili, konuşma dilidir. Sade ve basit bir anlatımı vardır.

7. a) Okuduğunuz metindeki kahramanların özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metin ana kahramanı Tevfik Efendidir. Maliye Veznesi’nde çalışan bir memur olarak tanıtılır. Ayak bileğini incittiği için hasta olan ve evde yatan bir karakterdir. Metinde fiziksel acılarını ve hastalığını anlatırken inleyerek ve gözlerini bayıltarak ifade eder. Diğer kahramanımız Tevfik Efendinin karısıdır. Karısının da sade bir yaşantısı vardır. Tevfik Efendi hastalandıktan sonra karısı da ona daha fazla ilgi ve alaka gösterir. Hikayenin geri kalan kahramanları ise Tevfik Efendinin komşuları, tanıdıkları ve mesai arkadaşlarıdır.

b) Metindeki zaman ve mekânın özellik ve işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde zaman olarak gün içindeki herhangi bir zamanı, mekan olarak ise; Tevfik Efendi’nin evini, mahallesini ve çalıştığı kurum olan Maliye Veznesini görüyoruz. Memduh Şevket Esendal’ın hikayelerin

c) Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde anlatıcı, üçüncü kişi (üçüncü tekil şahıs) bakış açısını kullanmaktadır. Bu bakış açısı, olayları bir gözlemci gibi dışarıdan anlatırken karakterlerin iç düşüncelerine ve duygularına doğrudan erişim sağlamaz. Anlatıcı, olayları Tevfik Efendi’nin gözünden değil, dışarıdan bir gözlemci olarak sunar.

8. a) Okuduğunuz metinde millî, manevi ve evrensel değerler işlenmiş midir? Belirleyiniz.

 • Cevap: Okuduğumuz metinde millî, manevi ve evrensel değerler işlenmiştir. Bu değerler hasta ziyareti, komşuluk ilişkileri, zor durumda olan birinin yanında olma isteğidir.

b) Metinde içeriğin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyiniz.

 • Cevap: Metin, bireysel bir gerçekliği yani Tevfik Efendi’nin yaşadığı hastalık ve tedavi sürecini anlatır. Bu gerçeklik, insanların hayatlarında sıkça karşılaşabilecekleri olaylardan biridir. Ayrıca metinde, insanların birbirlerine nasıl yardım ettiği ve dayanışma içinde olduğu da betimlenir.

9. Okuduğunuz metin ve Memduh Şevket Esendal hakkında verilen bilgilerden hareketle metin ile yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Metin, Memduh Şevket Esendal tarafından yazılmıştır. Esendal, Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden biridir ve kısa öykü türünde eserler vermiştir. Metin, Esendal’ın hikayecilik tarzına uygun olarak basit ve günlük olaylara odaklanır. Esendal’ın eserlerinde sıkça toplumsal yaşamın içinden kesitler sunma eğilimi görülür, bu da bu metinde kendini göstermektedir.

10. Okuduğunuz metnin bağlı olduğu edebî dönemi, akımı ve geleneği değerlendirerek metinde görülen edebî, felsefi ve estetik anlayışın “Testi” adlı metin ve metnin yazarı ile etkileşimlerinin olup olmadığını belirleyiniz.

 • Cevap: Her iki yazarımızda Cumhuriyet dönemi öykücülerimizdendir. Her ikisi de yaşadığı dönemden etkilenmiş ve bunu eserlerine yansıtmıştır. İki yazar arasında yaşadıkları dönemden, yaşadıkları dönemi edebi hayatından ve estetiğinden etkilenme doğrudan vardır.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 38

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-sayfa


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk