sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023

9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

9-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

 

Kaynak:derskonum.com

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILI KONULARI


Edebiyat

1-Tiyatro

2-Biyografi-Otobiyografi

3-Mektup

4-Günlük- Blog

Dil Bilgisi

1-Zarf

2-Fiil

3-Noktalama


 

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç­kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı habe­rini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.

1-Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Komedi          B) Dram              C) Oyun

D) Trajedi            E) Vodvil

 

 

 

 

 

 

İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.

2-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) dram - trajedi                     B) trajedi - dram

C) komedi - dram                            D) dram - tiyatro

E) komedi – trajedi

 

 

 

Komedi, insanların ve olayların gülünç yanlarını orta­ya koyan tiyatro eseridir.

 I      

Amaç, güldürürken düşün-dürmektir. Yunanistan'da Diyonizos şerefine yapılan

                                                     II                III                  

dini törenlerden doğmuştur. En büyük yazarları Yunanlı Aristofanes ve İngiliz Moliere'dir.

         IV                                                                                V

3-Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangi-sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.            B) II.                    C) III.                   D) IV.                  E) V.

 

 

 

 

 

4-Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kahramanları sıradan insanlardır.

B) Çirkin, kaba olaylar sahnede sergilenir.

C) Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.

D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.

E) Konularını günlük hayattan, sosyal olaylardan alır.

 

 

 

 

5-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi ögeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

 

 

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.

B) Sahnede üç birlik kuralına uyulmaz.

C) Seçkin bir dil kullanılır.

D) Birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden oluşur.

E) Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

Elektra:Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun?

Koro: Gençliğini acılardan uzak

Mutluluk içinde geçiren ve bir gün

Zeus’un yardımcı kılavuzluğuyla

Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes’i düşün

7-Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Dram     B) Komedi      C) Trajedi        D) Vodvil            E) Fars

 

 

 

 

 

……………….komedisi insan kişiliklerinin gülünç ve aksak yanlarını konu alır. ………………… komedisi toplumun gülünç ve aksak yanlarını konu edinir. ………………… komedisi ise olayların şaşırtıcı biçimde düzenlediği, çoklukla güldürmekten başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir.

8-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Karakter – Töre – Entrika

B) Töre- Entrika – Karakter

C) Entrika – Töre –Karakter

D) Karakter – Entrika – Töre

E) Töre – Karakter – Entrika

 

 

 

 

 

Sanat, siyaset ve kültür alanında tanınmış kimselerin hayatını anlatan eserlere ---- denir. Tanınmış bir kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere ise ---- adı verilir.

9-Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırası ile getirilmelidir?

A) biyografi – otobiyografi               B) portre – otobiyografi

C) biyografi – portre                         D) anı – portre

E) anı – günlük

 

 

 

 

 

 

 

 


Bir yandan teftiş görevim sürmekte iken öbür yandan Türk Dili Tetkik Cemiyeti Merkez Heyetinde çalışıyordum. Bu sıralarda Ankara Gazi Eğitim Fakültesinde de vekil olarak yedi sekiz ay müdürlük ettim. 09.12.1933 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne atandım. Bu görevde 28.02.1935 tarihine kadar kaldım. Ayrılmamın nedeni, İzmir milletvekilliğine seçilmemdir. Milletvekili olduktan  sonra Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Heyetine üye seçildim. Son günlerde Türk Tarih Kurumunda asli üye olarak görev almış bulunuyorum.

10- Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Hatıra     B) Öz Yaşam Öyküsü  C) Yaşam Öyküsü D) Tezkire      E) Günlük

 

 

 

11-Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?

A) Ahmet Cevdet Paşa – Kısasü’l-Enbiya

B) Sinan Paşa – Tezküretü’l-Evliya

C) Ali Şir Nevai – Mecalisü’n-Nefais

D) Sehi Bey – Heşt Behişt

E) Namık Kemal – Vatan yahut Silistre

 

 

 

 I. Hakkında bilgi verilen bir kişinin hayatını roman tekniği ile anlatan eserlerdir.

II. Önemli bir kişinin doğumunun, öğreniminin, çalışma hayatının eserlerinin kronolojik bir sıra içinde verilen eserlerdir.

III. Hayatta olmayan, ünlü, önemli bir kişinin hayatını, eserlerini, kişiliğini, üstün niteliklerini anlatan ve yakın çevresindeki kişilerce oluşturulan; gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır.

12-Numaralanmış cümlelerde sırasıyla aşağıdakilerin hangisinin tanımı verilmiştir?

A) Biyografik roman – nekroloji – mesleki biyografi

B) Ulusal biyografi – nekroloji – evrensel biyografi

C) Bölgesel biyografı – bilimsel biyografi – mesleki biyografi

D) Biyografik roman – bilimsel biyografi – nekroloji

E) Bilimsel biyografi – evrensel biyografi – nekroloji

 

 

Beş Hececiler’in önde gelen şairlerindendir. Millî Edebiyat hareketine de katılan şair heceyi ve aruzu ustaca kullanmış; hikâye, roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. Anadolu’nun

gerçeklerini konu alan şiirler yazarak “memlekete yönelen edebiyat” anlayışının oluşumunda önemli rol oynamıştır. Aşk, tabiat sevgisi, vatan ve millet aşkı en çok işlediği temalardır. Şiir kitaplarından bazıları, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları'dır.

13-Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Anı         B) Otobiyografi    C) Mektup            D) Yaşam öyküsü      E) Günlük

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

A) Bilgisayarla, daktiloyla, mavi ya da siyah mürekkepli dolma kalemle yazılması

B) İletişim bilgilerinin sol alta yazılması

C) Anlatımın yalın ve duru olması

D) Samimi bir üslup kullanılması

E) Hangi kuruma veriliyorsa o kurumun adının başa yazılması

 

 

 

Çeşitli sanat dallarında ve özellikle edebiyat alanında, edebiyatın ve edebiyatçıların farkı sorunları üzerine sanatçılar tarafından, sanatsal bir üslupla kaleme alınmış mektuplara ---- denir.

15-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) edebî mektup                               B) resmî mektup

C) özel mektup                                 D) iş mektubu

E) dilekçe

 

 

 

 

 

 

Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne ---- denir.

16-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mektup     B) Haber yazısı     C) Biyografi   D) Otobiyografi     E) Gezi yazısı

 

 

Birbirinden uzakta olan kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. Bazı mektuplar, bir sanat eseri gibi okunmak için yazılır. Bunlara ---- mektup denir. Bazıları da böyle bir amaç güdülmeden yapılan yazışmalardır. Tanıdığımız birine yazdığımız bu tür mektuplara ---- mektup; bir kurum veya kuruluşa istek ya da şikâyetleri bildirmek için yazılan mektuplara ise ---- mektup denir.

17-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) özel - edebî – resmî                              B) resmî - özel - edebî

C) edebî - özel – resmî                               D) edebî - resmî - özel

E) özel - resmî - edebî

 

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi “Tutanak” ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A-   Toplantı adı-yeri-zamanı-saati açıkça ifade edilir.

B-    En alt kısımda ilgililerin imzası yer alır.

C-    Varsa toplantı kararlarının yer aldığı bir bölüm vardır.

D-   Adres ve işletişim bilgileri sol alta yazılır.

E-    Belirli bir başlığı yoktur.

 

 

 

19-Aşağıdakilerden hangisi “e-posta”nın unsurlarından biri olamaz?

A-Gönderici             B- Alıcı          C-Konu          D-İçerik         E-Fotoğraf

 

 

 

 

20-Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yer-yön zarfı değildir?
A) Koleksiyondaki her bir saatin ne kadar geri kaldığını gözleri kapalı bilirdi.
B) Mutaassıp kasaba eşrafı, genç ve ileri fikirli bir bucak müdürüne kurnazca bir oyun oynar.
C) Melahat Hanım, bir apartman dairesinde, beş yıldır hiç dışarı çıkmadan yaşamaktadır.
D) Caddeden aşağı inen hamal, o kargaşa gününü ve taşladıkları kitapçıyı anımsadı.
E) Gençler kahvaltıdan sonra yukarı çıkıp onunla vedalaşacaklardı.

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

21-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Belki çıkar gelir donuk bir boşluktan.

B) Böyle bir havayla karşılaştığında, kökleri düşün.

C) Derin sular ezer toprağın zayıf tabakalarını.

D) Yağmura baktığında o güzelim renkleri görebilirsin.

E) Bu ülkede yağmurlar da artık eskisi gibi yağmıyor.

 

 

 

22- (I)Yaşadın (II)derler uzun bir süre çok şey (III)geçti

(IV)Yaşamak, sorsalar aslında nedir (V)anlamadım.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23-Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Hayat, sonunda insanı kendi rengine boyuyor.

B) Suyu, kendi kanalına cıva gibi akıtıyordu.

C) Sanatla ilgilenme saati gelip çatmıştı.

D) Şiiri, hayatın hamuru gibi yoğurmuştu.

E) Fakat, o bunları şimdilik düşünmüyordu.

 

 

 

 

24-Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Evinin kapısını açmıştı bütün dostlarına

B) Halk böyle söylüyordu onlara

C) Bizimle konuşmak bile zor geliyor ona

D) Yüzümüze bile bakmıyor artık bizim

E) Alevler yaprak yaprak süslüyor gökleri

 

 

 

 

Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )

25-Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.)                 B) (:) (;) (,) (…)   

C) (;) (,) (,) (.)                D) (;) (,) (,) (.)  

E) (.) (;) (;) (…)

 

 ... ..

 

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

 

Kaynak:derskonum.com

 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk