sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023

11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ, 2022,2023,2024,2025


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


11-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI

.

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

 


YAZILI KONULARI

 


Edebiyat Üniteleri

1-Tiyatro

2-Eleştiri

3-Mülakat-Röportaj

 

Dil Bilgisi

1-Noktalama

2-Yazım Kuralları

3-Anlatım Bozuklukları

4-Cümlenin Ögeleri

 

 

 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI


 

 DİĞER TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 

Kadın tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

1-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Aktör                                         B- Kulis

C- Reji                                            D- Aktrist

E- Suflör

 

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

Batılı anlamda ilk tiyatro eseri .....................

Epik tiyatronun Edebiyatımızda kurucusu..........................

Kurulan ilk resmî Türk tiyatrosu...........................

İlk Müslüman Türk kadın oyuncu........................

2-Yukarıda kısa cevap isteyen soruların cevapları sırayla hangi şıkta verilmiştir?

A- Vatan Yahut Silistre-Haldun Taner- Darülbedayi-Halide Edip

B-Şair Evlenmesi- Haldun Taner- Darülbedayi-Fatma Aliye

C-Vatan Yahut Silistre-Muhsin Ertuğrul-Güllü Agop

D- Şair Evlenmesi- Muhsin Ertuğrul- Güllü Agop-Fatma Aliye

E- Şair Evlenmesi- Haldun Taner- Darülbedayi- Afife Jale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-19500 cumhuriyet dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A-Musahipzade Celal

B-Ömer Seyfettin

C-Halit Fahri Ozansoy

D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Nahid Sırrı Örik

 

 

 

 

 

 

  • Darülbedayi'ye (İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları) öğretmen olarak atandı.
  • Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir.
  • Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır.
  • Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır.

Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın

4-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Güllü Agop                     B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl                   D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

 

 

 

  DİĞER TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 

 


*Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneği olan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. Konularını güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik tiyatro ve kabarenin alnında verdiği yapıtlar çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu.

5-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu              B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı                  D) Haldun Taner

E) Turgut Ozakman

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1950-1980 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A- Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı’yla yeni yerli bir epik tiyatro oluşturmuştur.

B- Bu dönem, 1923-1950 dönemi tiyatrosuna oranla konu ve tiyatro sayısı bakımından daha kısır geçmiştir.

C- Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır.

D- Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir

E- Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır.

 

 

 

 

 7-Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A) Faust-Goethe 

B) Cimri-Moliere

C) Wilhelm Tell-Tolstoy

D) Hernani-Victor Hugo

E) Romeo ve Juliet-Shakespeare

 

 

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

*1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatro yazarlarından olmuştur.

 *“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmış olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar’dır.

*Devlet sanatçısı unvanı da alan sanatçı, eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır.

 *“Başkaldırı, insan mücadelesi” sanatçının oyunlarının başta gelen temasıdır..

Eserleri: Tiyatro: Tanrılar ve İnsanlar, (Gılgamış), Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin

8-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Haldun Taner          B-Turan Oşazoğlu

C- Orhan Asena          D- Necati Cumalı

E- Recep Bilginer

 

 

  DİĞER TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?

A) Bir sanat eserine yönelik yazılan değerlendirme yazılarıdır.

B) Sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.

C) Edebî bir dille yazıldığından süslü ve yoğun bir anlatım tercih edilir.

D) Bir sanat eserinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini belirtir.

E) Alanında uzman kişilerce yazılır.

 

 

 

 

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?

A) Okura donuk eleştiri

B) Topluma donuk eleştiri

C) Sanatcıya donuk eleştiri

D) Esere donuk eleştiri

E) Nesnel eleştiri

 

 

 

 

 

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarından biri değildir?

A) Orhan Kemal                  B) Berna Moran

C) Mehmet Kaplan              D) Nurullah Ataç

E) Fethi Naci

 

 

 

 

12. Bir sanat eserini ya da edebî bir ürünü iyi ve kötü yönleriyle birlikte ele alarak bu eserlerin ve ürünlerin daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla yazılan yazılara denir.

Bu parçada sözü edilen düşünce yazısı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Mülakat                  B) Röportaj       

C) Eleştiri                    D) Makale         

E) Fıkra

 

 

 

 

 

Türk edebiyatında eleştiri türünün ilk örneği ……………… tarafından ………………… nın …………………..adlı eserine karşılık olarak yazılan …………………… ‘dır

 

13-Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir ?

 

A-Şinasi---Namık Kemal--- Harabat --- Tahrib-i Harabat

B-Namık ---Kemal-Şinasi---Harabat--- Tahrib-i Harabat

C-Ziya Paşa--- Namık Kemal---Tahrib-i Harabat---  Harabat

D-Namık Kemal---Ziya Paşa --- Harabat--- Tahrib-i Harabat

E-Ziya Paşa--- Namık Kemal--- Tahrib-i Harabat---  Harabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle yapılan görüşme ve konuşmalara - - - - denir. Bu yazı türünde söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır. Asıl amaç bilgi vermek olduğundan dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. Üzerinde konuşulan konu, toplumun ilgisini çekecek türde olur.

14-Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülakat                  B) Tutanak                  C) Mektup

D) Anket                      E) Hatıra

 

 

 

 

Bu tip mülakatlarda, mülakat yapılan kişinin teknik özellik ya da becerileri birden fazla gö­rüşmeci tarafından ele alınır.

15-Yukarıdaki ifade hangi mülakat türüyle ilgilidir?

A) Bire bir mülakat                                  B) Paralel mülakat

C) Çalışma arkadaşları grubu                 D) Sıralı mülakat

E) Telefon mülakatı

 

 

 

 

 

16-Bir mülakat yazısında aşağıdakilerden hangisinin yeri olmaz ?

A- Görüşülen kişinin adı, mesleği

B-  Hangi amaçla konuşulduğu

C-   Buluşma mekânı

D-  Sorular ve cevaplar

E-  Mülakat yapan kişinin görüşleri

 

 

  DİĞER TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 

17-Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerinde yapılır.

B) Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.

C) Türk edebiyatında bu türün modern ilk örneğini Ceyhun Atuf Kansu vermiştir.

D) Genellikle önce ses kayıt cihazına kaydedilir, sonra yazıya geçirilir.

E) Röportaj yapılan kişinin verdiği cevaplara görüş ve izlenimler de eklenerek röportaj yazıya geçirilebilir.

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi mülakatın hazırlık aşaması içinde yer almaz?

A) Mülakat konusuyla ilgili bilgi edinmek

B) Mülakat yapılacak kişi hakkında bilgi edinmek

C) Konu ile ilgili sorular hazırlamak

D) Muhatabın söylediklerini eksiksiz biçimde kayda geçirmek

E) Mülakat yapılacak kişiden randevu talebinde bulunmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röportajlar konuyu sunuş biçimine göre ikiye ayrılır:

1-   ........................ röportajı: Yazar, konuyu anlatırken yazıya kendini katar. Konuyu kendi eksininde anlatır.   

2-    ....... röportajı: Bu tür röportajlarda okuyucuya beklenmedik bir giriş karşılaşması yapılır. En son söylenmesi gerekenler en önce söylenir. Okuyucu adeta bir şok yaşar, böylece dikkat çekilir.

 

19-Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir ?

A-Alman-Amerikan                                B-Amerikan-Alman

C- Öznel- Nesnel                                     D-Yazara dönük- Okura Dönük

E- Piramit- Ters Piramit

 

 

 

 

 

 

20- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A- Ruşen Eşref Ünaydın:     Diyorlar Ki

B-Hikmet Feridun Es:    Bugün De Diyorlar Ki

C-Mustafa Baydar:     Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar

D-Yaşar Kemal:    Bir Bulut Kaynıyor

E-Nurullah Genç:   Ustalarla Konuşmalar

 

 

 

 

 

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.
21-Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?(2000 - ÖSS)
A) "çok" sözcükleri atılmalı
B) "durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli
C) "olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü getirilmeli
D) "satışlar yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
E) "pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli

 

 

 Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.
21-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 
A) Yüklemin III. tekil kişi olmasından
B) Nesnenin çoğul eki almasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından
E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından (2000 - ÖSS)

 

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2010-YGS)
A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.
B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir.
C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları görünce anladım.
D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.
E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısıdır.

 

 

 

 

Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları biçimlendirir.
23. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997)
A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Nesne – özne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem
E) Özne – zarf tümleci – yüklem

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını ta­şırdı.

B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.

C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.

D) Ona bir   armağan   vererek gönlünü almaya çalıştı.

E) Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.

(ÖSS 1999)

 

 

 

 

 

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu  ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( ) 

25. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2015 LYS) 
A)(:) (,) (...) (?)                               B)(.) (,) (.) (.) 

C) (;) (,) (.) (.)                                 D)(,) (;) (...) (?) 

E)(:) (;) (.) (...)

 

 

  DİĞER TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA 

 .. ......

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 .

.
.
11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve CevaplarıTEST


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk