sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2023 YEPYENİ, 2023,2024,2025, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR,derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


10.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024

.
.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

TEST


Kaynak:derskonum.com

 

 

 

 

 


YAZILI KONULARI


Edebiyat

1-Tiyatro

2-Anı

3-Haber Metni

4-Gezi Yazısı

 

Dil Bilgisi

1-Cümle Çeşitleri

2-Yazım- Noktalama


 

DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

1-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz

A-seyirci     B-oyuncu    C-yönetmen                  D-sahne      E-anlatıcı

 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde  değerlendirilmez?

A) Meddah                             B) Karagöz           C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu             E) Komedi

 

 


3-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Oyunların yazılı bir metne dayanmaması

B) Şive ve taklide yaslanması

C) Tek kişilik gösteri olması

D) Güldürü öğesinin ön planda olması

E) Kostüm ve dekora önem verilmemesi

 

 


4- 4- Karagöz oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 

A) Karagöz oyununu oynatan kişiye "Kavuklu" denir 

B) Karagöz, oyunda halktan sıradan bir kişiyi temsil eder. 

C) Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder. 

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. 

E) Sahnesi yoktur, ışıkla aydınlatılmış beyaz bir perdede oynanır.

 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümleri ara­sında yer almaz?

A) Muhavere                 B) Fasıl                C) Mukaddime

D) Düğüm                    E) Bitiş

 

 

 

 

6-Aşağıdaki Tanzimat Dönemi yazarlarından hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?

A) Ziya Paşa                                     

B) Namık Kemal

C) Recaizade Mahmut Ekrem           

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) İbrahim Şinasi

 

 


 

7- Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun karşı­laştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A) Geleneksel Türk tiyatrosu sözlüdür, modern tiyatroda ise yazılı metin vardır.

B) Geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm ve dekor önemsiz­dir, modern tiyatroda ise bu unsurlar önemlidir.

C) Geleneksel Türk tiyatrosu güldürmeye dayanır, modern tiyatroda ise güldürücü olaylar yanında acıklı olaylara da yer verilir.

D) Modern tiyatroda, sergilenmeden önce defalarca prova yapılır, geleneksel Türk tiyatrosu ise doğaçlamaya daya­nır.

E) Geleneksel Türk tiyatrosunda gerçek kişiler yoktur, mo­dern tiyatroda ise oyunu gerçek kişiler canlandırır.

 

DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi tiyatro eseri veren isimlerden biri değildir ?

A-Cevat Fehmi Başkut                     B-Güngör Dilmen

C-Necati Cumalı                               D-Mehmet Akif Ersoy

E-Necip Fazıl Kısakürek

 

 

9-Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-Tiyatro; şiir, roman hikâye gibi türlerin gölgesinde kalmıştır.

B-Günümüz "Şehir Tiyatroları"nın temelini oluşturan "Darülbedayi" 1914’te kurulmuştur.

C-Darülbedayi’nin yanında Darülelhan adıyla müzik bölümü açılmıştır

D-İlk Türk kadın tiyatro oyuncumuz Afife Jale bu dönemde

sahneye çıkmıştır.

E-Yazılan oyunlarda mekân ve kişiler genellikle İstanbul’dan seçilmiştir.

 

 

 

Darülbedayi'ye (İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları) öğretmen olarak atandı. Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir. Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır. Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır. Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın

10-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?

A- Güllü Agop                                          B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl                                D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

 

 

11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anı ile günlük türünün ortak özelliklerinden biridir?

A) Anlatılacak olayların günü gününe yazıya geçirilmesi

B) Öğretici metinler başlığı altında incelenmesi

C) Olayların ilahi bakış açısı ile anlatılması

D) Kurmaca metin niteliği taşımaları

E) Anlatılanların belgelere dayandırılarak anlatılması

 

 

  

Anı türü Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı döneminde yani ilk olarak Tazminat Edebiyatı’nda bir hareketlilik kazanır. Tazminat Dönemi’nde yazılmış ilk anı ---- adlı sanatçıya ait ----

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden

hangisi gelmelidir?

A) Ahmet Rasim – Falaka'dır.                            

 B) Ahmet Mithat Efendi – Menfa'dır.

C) Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu'dur.                

 D) Namık Kemal – Magosa Hatıraları'dır.

E) Akif Paşa – Tabsıra'dır.

 

 

DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

13-Aşağıdakilerin hangisinde anı türünde yazılmış romanlar bir arada verilmiştir?

A) Avrupada Bir Cevelan – Mor Salkamlı Ev

B) Kırk Yıl – Saray ve Ötesi

C) Mor Salkımlı Ev – Türkün Ateşle İmtihanı

D) Kırk Yıl – Türk’ün Ateşle İmtihanı

E) Mor Salkımlı Ev – Kırk Yıl

 

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
A. Haber yazıları objektif bir bakış açısıyla  yazılmalıdır.
B. Haber yazıları ilginç olmalıdır.
C. Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
D. Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E. Haber yazılarında mutlaka kaynak belirtilmelidir.

 

 

 

15-Ters piramit tekniği ile yazılmış haberlerde haberle ilgili sırasıyla hangi basamaklar yer alır?
A) Özetleyici bilgi- ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi-sonuç

B) Sonuç-ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi-özetleyici bilgi

C) Özetleyici bilgi-geçmiş hakkında bilgi-ayrıntılar-sonuç

D) Sonuç-ayrıntılar-özetleyici bilgi- geçmiş hakkında bilgi

E) Özetleyici bilgi- sonu.-ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi

 

 

 

 

16-5N1K’nın doğru açılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ne-Nerede-Nasıl-Ne Zaman-Neden-Kim
b) Ne-Nerede-Nasıl-Neden-Niye-Kim
c) Ne-Niçin-Ne Zaman-Nerede-Neden-Kim
d) Ne Zaman-Nerede-Neyle-Ne-Nasıl-Kim
e) Ne Zaman-Nerede-Ne Şekilde-Niye-Niçin-Kiminle

 

 

 

17-Türk Edebiyatı tarihinde çıkarılan ilk resmi gazetemiz nedir?

A-Takvim- i Efkar                                     

B- Tasvir-i Efkar

C- Takvim-i Havadis                       

 D-Takvim-i Vakaî

E- Ceride-i Havadis 

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe yazılan ilk gezi kitabı Seydi Ali Reis’e ait

---- adlı eserdir. Eser, Portekizlilere karşı savaşırken Hint denizinde fırtınaya yakalanıp Gücerat’ta karaya çıkan Seydi Ali Reis’in Hindistan, Afganistan, Buhara ve Maveraünnehir yoluyla Edirne’ye dönüşü sırasında başından geçen serüvenleri kapsar.

18-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cihannüma                       

 B) Miratü’l-Memalik

C) Seyahatname                      

 D) Hac Yolunda

E) Bizim Akdeniz

 

 

 

 

 

I. Yazıların fotoğraflarla desteklenmesi

II. Gözlem gücünün ürünü olması

III. Güncel olayları konu edinmesi

IV. Kişi veya kurumlara haber ulaştırma niteliği taşıması

V. Okuyucuda gezip görme isteği uyandırması

19-Numaralanmış cümlelerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden değildir?

A) I. ve II.                               B) I. ve. IV.

C) II. ve V.                             D) III. ve IV.

 E) IV. ve V.

 

 

DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 VİDEO ÇÖZÜM AŞAĞIDA 👇

 

 

 

20-Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli ürünlerinden olan ve gezi yazısı türü ile yazılmış 10 ciltlik eser olan “Seyahatname” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından

yazılmıştır?

A) Katip Çelebi                       B) 28 Mehmet Çelebi

C) Seydi Ali Reis                    D) Babürşah

E) Evliya Çelebi

 

 

 

 

(I) Şehirler yıkık, gök uzak, baş eğik. (II) Zaman ve taş ezeli iki sahip midir? (III) Yükseldik, karakuşa düştük. (IV) Aslan, kartal ve boğaydık. (V) Çiğ bir ışığı bölüştük.

21-Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir eksiltili cümledir?

A) I.          B) II.            C) III.        D) IV.         E) V.

 

 

 

 

I. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

II. Tükendi taneler, kalmadı azık.

III. Sümbül saçın sırma tele uydurmuş

IV. Eteğinde telli turnam çağrışır.

22. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok yargı vardır?

A) I. ve II.                             B) II. ve III.   

C) I. ve III.                              D) II. ve IV.   

E) III. ve IV.

 

 

 

 

 

 

23-Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) O gün, kasabanın hapishanesi önünde müthiş bir kalabalık vardı.

B) Ahmet isminde bir delikanlı, o gün kurtuluyordu.

C) Böyle bir köylü kalabalığını bu şehir bir defa daha görmüştü.

D) Bu garip olaya arkadaşlarım katıla katıla gülerlerdi.

E) Yaptıklarımızı, sanki tatlı şeyler değilmiş gibi anlatıyordu.

 

 

 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit bir cümledir?

A) Babam, bu konudaki düşüncelerini henüz söylememişti.

B) Kaplan, üzerinde durduğu kaya parçasından atladı.

C) Rüyada olduğumu bile unutmuştum o anda.

D) Onların, bir taş yığını arkasında saklandığını biliyordum.

E) Düşündüklerimi ona nasıl aktaracağımı bilemiyordum.

 

 

DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

  BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

 

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( )

25. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2015 LYS)
A) (:) (,) (...) (?)                                B) (.) (,) (.) (.)                C) (;) (,) (.) (.) 

D) (,) (;) (...) (?)                                E) (:) (;) (.) (...)

 

 

 

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

TEST

Kaynak:derskonum.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILI KONULARI

 

 

Edebiyat

1-Tiyatro

2-Anı

3-Haber Metni

4-Gezi Yazısı

 

Dil Bilgisi

1-Cümle Çeşitleri

2-Yazım

.


10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk