sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 COĞRAFYA 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI,10.SINIF COĞRAFYA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI,COĞRAFYA YAZILILARI,COĞRAFYA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,


 DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız 

                                                                                                            


10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplar

1- Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?

A) Nüfus artış hızı

B) Toplam nüfus miktarı

C) Aritmetik nüfus yoğunluğu

D) Yaş gruplarına göre dağılım

E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım

 

2-Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir?

A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması

C) İş gücü potansiyelinin azalması

D) Beslenme sorununun artması

E) Doğal kaynak tüketiminin artması

 

3- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?

A) Mesken tiplerini belirlemek.

B) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek.

D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek.

E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek.

 

4- Doğumların ölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen nüfus artışına doğal nüfus artışı, doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına da gerçek nüfus artışı denir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğal nüfus artışı daha yüksektir?

A) Fransa                              B) İtalya                                 C) Almanya

D) Meksika                           E) Japonya

 

5- Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemlere sıçrama dönemi denir. Dünya nüfusunda üç ana sıçrama dönemi yaşanmıştır.

Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Birinci sıçrama dönemi insanın çeşitli aletleri icat etmesiyle başlamıştır.

B) İkinci sıçrama dönemi insanların yerleşik hayata geçmesi ve hayvanları evcilleştirmesiyle başlamıştır.

C) Üçüncü sıçrama dönemi sanayi devrimiyle beraber gerçekleşmiştir.

D) İkinci sıçrama döneminde gıda ihtiyaçlarının yürütülen tarımsal faaliyetlerle karşılanması nüfusun artmasına neden olmuştur.

E) Üçüncü sıçrama döneminde sanayi devriminin etkisiyle en fazla nüfus artışı Afrika kıtasında olmuştur.

 

6- Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşerî faktörler etkili olmaktadır.

Bu dağılış üzerinde aşağıda verilen doğal faktörlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) İklim koşulları                                 B) Toprak özellikleri

C) Bitki örtüsü                                      D) Yer şekli özellikleri

E) Yer altı kaynakları


10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk