sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT KARMA DİLBİLGİSİ TESTLERİ PDF İNDİR (test-8)


YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST, TYT TEST, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, AYT-TYT, YKS, TYT-YKS,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TESTİ ÇÖZ, PDF İNDİR  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DOĞRU KONUM   :  derskonum.com👉👉DİLBİLGİSİ KARMA TEST -8

 TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA DENEME SINAVLARI  PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA 

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA


Dil Bilgisi Karma Test-2


1.
 Uzakta, aya çok yakın bir yerde,

Çılgın ve muhteşem harabelerde,

Büyük sükûtların fırtınası var.

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk iki dize, aynı öğe içerisinde yer almaktadır.

B) Bir ismi niteleyen birden çok niteleme sıfatı vardır.

C) Dolaylı tümleç, yüklem ve özneden oluşmuştur.

D) Yapı bakımından bileşik cümledir.

E) Zarf kullanılmıştır.

 

2. Tekrar bana döndü her attığım ok.

Her çığlık önümde tutuştu, yandı.

Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı.

Bu dizelerde yer alan cümleler ve sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birinci dize basit cümledir.

B) Belgisiz zamirler kullanılmıştır.

C) Fiilimsiler kullanılmıştır.

D) İkinci dizedeki bütün sözcükler basit sözcüktür.

E) Son dize bağımsız sıralı cümledir.

 

3. "Sanat sanat için midir, toplum için midir?" konusu, edebiyatçılar arasında olduğu kadar, edebiyatla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar arasında da uzun zaman tartışma konusu olmuştur.

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kurallı fiil cümlesidir.

B) Yüklemi geçişsiz fiildir.

C) İsim tamlaması ve sıfat tamlaması vardır.

D) Özne ve yüklemden oluşmuştur.

E) Sıfatfiiller kullanılmıştır.

 

4. Gölgeler gölgelendi,

Renkler silindi,

Siyah örtüler indi,

Mavi gözlerine.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Geçişli fiil

B) Türemiş fiil

C) Sıfat tamlaması

D) Kurallı cümle

E) Etken fiil

 

5. (I)Gökleri kucaklasın (II)kolların, gel (III)içime.

Ellerin (IV)gözlerimin (V)mehtabını süslesin.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Adalet Ağaoğlu'nun romanına umutla başlamıştım; iyi bir şeyler bulacağıma inanıyordum.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bağımlı sıralı cümledir.

B) Yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır.

C) Yüklemler geçişsiz fiildir.

D) Yüklemine göre fiil cümlesidir.

E) Birden çok yan cümlecik kullanılmıştır.

 

7. Edebiyat tarihimizde hiçbir şair, Yunus'un halkımız içinde kazandığı sevginin seviyesine erişmiş değildir.

Bu cümle ve cümlede yer alan sözcüklerle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Belirtisiz isim tamlaması vardır.

B) Yapı yönüyle bileşik cümledir.

C) Türemiş sözcükler kullanılmıştır.

D) Belgisiz zamir kullanılmıştır.

E) Özne-dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.

 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA 

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan fiil değildir?

A) Yola çıkmadan önce ateşi söndürün.

B) Buradaki insanları, boş yere bekletmeyin.

C) Küçük kardeşini, evin arka bahçesinde yürütüyordu.

D) Biraz daha gecikirsek son vapuru da kaçıracağız.

E) Dikkat etmeyince gitarın tellerini kopardı. 

 

9. Çok (I)gezmişti; fakat seyahatlerinden hiç (II)bahsetmez: "Her yer (III)birdir, insanlık hep aynıdır." diye sözünü (IV)kapatırmış. En çok bahsettiği şey ölüm ve (V)insandı.

Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. bileşik zaman çekimli fiildir.

B) II. geniş zamanın olumsuz çekiminin örneğidir.

C) III. ekfiil almış isim soylu sözcüktür.

D) IV. geniş zamanın hikayesi ile çekimlenmiş fiildir.

E) V. de ekfiil almış isim yüklem olmuştur.

 

10. Bostan korkulukları sanki bir kahramandı.

Kuşlara bahsetti büyük hayallerinden

Sular olduğu yerde bir defa halkalandı.

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İsim soylu sözcük fiil yapım eki almıştır.

B) Birden çok yapım ve birden çok çekim eki almış sözcük vardır.

C) Bileşik yapılı sözcük kullanılmıştır.

D) Bileşik sıfat vardır.

E) Türemiş fiil vardır.

 

11. "Kapandı dedim bitti karanlık;

Vuslatla sona erdi o çile;

Bu huzur şelalesi aydınlık.

Yeni bir çağdır başlar seninle."

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Basit fiililer

B) Türemiş fiiller

C) İsimden türemiş fiil

D) Yardımcı fiille oluşturulan bileşik fiil

E) Anlamca kaynaşmış bileşik fiil

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi önce geçişli duruma getirilmiş, sonra geçişlilik derecesi artırılmış bir fiildir?

A) Toplantının gününü ve saatini herkese duyurdu.

B) Hava güzel olduğu halde pencereleri kapattırdı.

C) Elindeki oyuncağı alıp bebeği ağlattı.

D) Çocukları, kesinlikle notla korkutmayın.

E) Geçen hafta, kendisine yeni bir giriş kartı çıkarttı.

 

13. Yüreğim (I)diyor ki kalk (II)koş yollar boyu; tepelere (III)tırman, sisli koyaklardan (IV)geç, yaşama dört kolla (V)sarıl.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi çatısı bakımından ötekilerden farklı bir fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Ne uçmayı bilirim ne gökten haberdarım

Bir karış bile fazla yükselemem yerimden

Toprağa basmak için yapılmış ayaklarım

Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel bileşik fiillerin örneği vardır.

B) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük kutlanılmıştır.

C) Birden çok yapım eki almış sözcük örneği vardır.

D) Zarf öbeği vardır.

E) Basit yapılı fiil vardır.

 

15. (I) Yavaş ve aralıklı adımlarla sürüyor yürüyüşüm. (II) Hafif esen rüzgâr hızını artırıyor. (III) Yürüdükçe? yaklaşıyorum, ilk kayalığa. (IV) Bütün taşları, otları tek tek inceliyor; ilgimi çekenleri alıp torbama koyuyorum. (V) Aradığım bitkiyi bulamadım hâlâ.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. devrik fiil cümlesidir.

B) II. kurallı cümledir.

C) III. bileşik cümledir.

D) IV. nesne ortaklığı olan sıralı cümledir.

E) V. olumsuz fiil cümlesidir.

 

16. (I) Sonbahar, bence mevsimlerin en güzelidir. (II) Eskiler, ağustosun yarısı yazsa yarısı da kıştır demişler. (III) Çocukluğumda hep söylenirdi bu söz. (IV) Gerçekten de ağustosun sonbahara açılan günleri vardır. (V) Isırgan bir güneş yakar geçer.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. ad cümlesidir.

B) II. basit fiil cümlesidir.

C) III.nün yüklemi edilgen çatılı fiildir.

D) IV. bileşik kurallı cümledir.

E) V. kurallı fiil cümlesidir.


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-E 3-D 4-A 5-A 6-E 7-D 8-B 9-D 10-D 11-D 12-E 13-A 14-C 15-D 16-B


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA 

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA


TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TEST  

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk