sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı ve Cevapları Klasik

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,9.SINIF EDEBİYAT YAZILI,YAZILI SORULARI,derskonum.com değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN                       DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ ....... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVIDIR.

 

                                 Adı     /    Soyadı:                                                sınıf   /  Numara:

 

  


9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı ve Cevapları Klasik, 

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

(Roman, dizindeki bir kemik hastalığı nedeniyle yıllardır hastane koridorlarını aşındıran on beş yaşındaki bir çocuğun acı dolu, bunalımlı tedavi sürecindeki hayata tutunma mücadelesini ve bu hengâmede devam eden umutsuz bir aşkı anlatıyor.)

“9. Hariciye Koğuşu” romanından…
…Uyuyamıyorum. Karanlık deniz. Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? Üç tane. Beyaz eşya, beyaz gömlekler… Ameliyat lazım, ayağın biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum: bizim burada bir Doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi M. Lökok ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, izler, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı fenerinin altında bir adam görünür, kaybolur. Doktor Ragıp. Havuzda yıldızlar. Bir limon büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım. Nüzhet’in kahkahası ve Nüzhet’in içi: Zavallı! diyor o, ben, kan. Cerahat, irin, ciddi adam, mahzun çocuk sevmem. Ben mesut olmak isterim. Bir genç kız ne ister? Mesut olmak ister. Elbette bir genç kız mesut olmak ister. Bu kadar basit bir şeyi kendi kendime anlatmaya çalışıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında sendeleyen mantığım hep bu neticeye geldiği halde kani olmamış gibi yeniden muhakemeye başlıyorum. Oda kapıma vuruluyor. İnanamadım ve iyice kulak verdim, doğru:
—Kim o? diye seslendim, hafifçe:
—Benim. Uyudun mu? Gireyim mi? Nüzhet! Gece yarısı Nüzhet! “Gir” diyemedim, bir daha sordu. (Peyami Safa)

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (10 puan)

Kahramanın ruhsal durumu nasıldır?

Mekân ve zaman?

Anlatıcı ve bakış açısı

Anlatım teknikleri

Roman türü


2. Metinden tabloda istenen sözcük türlerini bulup tabloya yazınız. (10 Puan)

Sıfat (4 adet)

Zarf (4 adet)

Bağlaç (2 adet)

 

3. Metinden aşağıdaki tablodaki zamir türlerinden bulup tabloya yazınız. (10 Puan)

Şahıs zamiri

 İşaret Zamiri

 Dönüşlülük zamiri

Belgisiz zamir

 Soru zamiri

 
4. Roman ve hikâyenin farklarından beş tanesini maddeler halinde yazınız. (10 puan)


5. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
a) Romandaki olayların sıralanışı ve bu olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi……………………………………………. oluşturur.
b) Tiyatro metinlerindeki temel ifade şekli ………………………………dir.
c) …………………………………………………….. olayların seyircide merak uyandıracak biçimde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç güdülmeyen komedi türüdür.
d) Güldürü niteliğindeki kısa oyunlara ………………………. denir.
e) Isaac Asimov'un Ben Robot adlı romanı konusuna göre ……………………………………………….. romanıdır.
f) Divan edebiyatında------------------------------ adlı eseriyle Şeyhî fabl türünün bizde ilk örneklerinden birini vermiştir.
g) ………………………………………….. anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
h) …………………………….. bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
i) ……………………………………… ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
j)Şinasi’nin Şair Evlenmesi görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığını anlatan ………………………. komedisidir.

6.
. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 puan)

 

Eser

Yazar

9. Hariciye Koğuşu

Nana

Kırmızı ve Siyah

Eylül

Çalıkuşu

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

İntibah

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat

 

BEYAZIT — (Bir fırtına gibi girer, kılıcından hâlâ kan damlamaktadır. Gözleri yuvalarından fırlamıştır.) Hani nerede? Karındaşımız Mustafa nerede? Size sorarım. Nerede? (Hürrem’le Rüstem’in önünde durur.) İşittik Mustafa katledilmiş doğru mu?
HÜRREM — (Telaşlı) Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.
BEYAZIT — Hayır, bunlar kanım değil, benim kanım içime akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.
HÜRREM — (Kendini toparlamaya çalışarak) Izdırabınıza hürmet ederiz oğlum, Mustafa değerli bir çocuktu.
BEYAZIT — (Kahredici bir ızdırap içinde) O, bizim ışığımızdı, sen söndürdün. Şimdi ne olacak bilir misin ha? Öz evlatların birbirini yiyecek!

7. Yukarıdaki tiyatro metninin türü nedir? Bu türün dört özelliğini maddeler halinde yazınız. (10 puan)

8. Trajedi ile komedinin beş farklı yönünü maddeler yazınız.


9. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız.

Tuluat
Mimik
Tirat
Adaptasyon
Pandomim

10. Aşağıdaki parçadaki yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)

( )Baykuş( ) aruzla yazılmış üç perdelik manzum bir dram. Darülbedayi’de oynanan dördüncü piyes ( ) Yerli olması bakımından bir ilk ( ) Oyun ( ) Şubat 1917’de Tebebaşı Kışlık Tiyatrosunda yalnızca gazeteciler ve edebiyatçılara oynanmak üzere prova edilir ( ) İzleyicilerin hemen hepsi oyunu beğenmiştir, bir kişi hariç ( ) Yahya Kemal ( ) Yahya Kemal ( ) oyunun bitip oyuncuların sahneye gelip seyircileri selamlamasından sonra hemen hemen herkesin duyacağı bir şekilde ( )Berbat bir eser( )( ) diye bağırır( )


9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk