sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. sınıf edebiyat 2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları TEST, PDF, İNDİR

  11.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı, 11.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları pdf, 11. sınıf edebiyat 2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları, 11. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı eğitimhane, 11.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları klasik, 11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1. Yazılı Konuları, 11. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı konuları 2023, 11. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı test çöz

11. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik, 2023, 2024, 2025, 2026 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,

DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

 

 

 

11.SINIFLAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

 

DİKKATT: BU YAZILI ÖRNEĞİ

 

YILLIK PLANA UYGUN HAZIRLANMIŞTIR.

 

Yazılıdaki sorular, 2.Dönem Başlangıcından MART ayı sonuna kadar olan

 

kısımdaki konulardan seçilmiştir.


DİĞER TÜM 2.DÖNEM 1.YAZILILAR İÇİN TIKLA

Diğer türlere göre senli benli, içtenliğe daha yatkın bir anlatımı vardır. Yazar, karşısında biri varmış gibi davranarak, konuşma dilinin sözcükleri ve sözcük öbeklerinden, deyimlerden yararlanarak kaleme alır yazısını.

1-Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Deneme   B) Fıkra     C) Öykü     D) Anı      E) Sohbet

 

2-Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarından biri değildir?

A) Nazım Hikmet        B) Ahmet Rasim

C) Falih Rıfkı Atay      D) Haldun Taner

E) Şevket Rado

 

3-Aşağıdakilerden hangisi sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Günlük olaylardan politikaya kadar her türlü konu bu metinlerde işlenebilir.

B) Sohbet metinleri birer edebî metin olduğundan dil şiirsel işlevde kullanılır.

C) Anlatım, gerçek sohbetlerdeki konuşmanın içtenliğiyle gerçekleştirilir.

D) Düşüncelerin doğruluğu iddia edilmez, ele alınan konuda ayrıntıya inilmez.

E) Daha çok gazete çevresinde gelişen metinlerden fıkra ve denemeye benzer.

 

Sohbet yazıları kimi zaman radyo ve televizyon programlarının daha sonra yazıya geçirilmesi ile oluşmaktadır.

4-Aşağıdaki eserlerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir eserdir?

A) Edebiyat Söyleşisi            B) Karalama Defteri

C) Okuruma Mektuplar           D) Eşref Saat

E) Dilimiz Üzerine Söyleşiler

 

Klasik Türk kültüründe kış mevsiminde konaklarda yapılan sohbetlerin zamanla yazılı hale gelmesine dayanan sohbet türü eskiden ---- adını taşırdı. Yahya Kemal’in ---- adlı eseri bunun bir örneğidir. Bu türün diğer bir örneği ise Nihat Sami Banarlı’nın “Şiir ve Edebiyat Sohbetleri”, “Tarih ve Tasavvuf

Sohbetleri” adlı eserleridir.

5-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir?

A) mazmun- Eski Şiirin Rüzgâıyla

B) muhasebe – Eğil Dağlar

C) muhabbet – Kendi Gökkubemiz

D) musahabe – Tarih Musahabeleri

E) Münazara – Aziz İstanbul

 

6-Aşağıdakilerin hangisinde gazete çevresinde gelişen metinler bir arada verilmiştir?

A) Sohbet – fıkra – makale – deneme – eleştiri

B) Sohbet – fıkra – anı – deneme – mektup

C) Sohbet – makale – günlük – otobiyografi – anı

D) Anı – biyografi – gezi yazısı – eleştiri – fıkra

E) Eleştiri – gezi yazısı – fıkra – deneme – makale

 

7-Aşağıdakilerin hangisi "fıkra"nın özelliklerinden biri değildir?
A) Geleceğe kalmayan yazılardır.
B) Güncel konular başta olmak üzere pek çok konuda yazılabilir.
C) Ele aldığı konuyu yazar kanıtlamak zorundadır.
D) Yazar ele aldığı konuları kendi görüşlerine göre işler.
E) Fıkranın dili yalındır ve okuru etkileyen bir yapısı vardır.

 


DİĞER TÜM 2.DÖNEM 1.YAZILILAR İÇİN TIKLA

Bu türün amacı siyasî, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Kesin olmaktan ziyade güzel, hoş sonuçlara varmaya; canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilir. Yazar kendi duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar.

8-Bu parçada aşağıdaki türlerin hangisinden söz

edilmektedir?

A) Fıkra          B) Makale       C) Otobiyografi

D) Gezi yazısı             E) Mektup

 

9-Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra - Küçük Ağa

B) Kemal Tahir - Devlet Ana

C) Orhan Kemal - Hanımın Çiftliği

D) Yaşar Kemal - Yılanların Öcü

E) Reşat Nuri Güntekin - Dudaktan Kalbe

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği "Yaban" romanın kahraman-larından biri değildir?

A) Ahmet Cemil                                B) Emine

C) Mehmet Ali                                   D) Salih Ağa

E) Zeynep Kadın

 

11-Aşağıdaki bilgilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Fantastik roman anlayışı benimsenir.

B-Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

C-Olay örgüsünü önemsememişle

D-İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

12-Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                      B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                      D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı

 

13-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

A) İnci Aral    B) Yusuf Atılgan

C) Sadri Ertem           D) Nezihe Meriç

E) Attila İlhan

 

14-Aşağıdaki bilgilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Toplumda yaşanan bu unsurların adaletsizlikleri sorgulanır.

B-Yazar okuyucuyu yönlendirmez kararı okuyucuya bırakır

C-Roman düşünceleri aktarmak için bir araç olarak görülür.

D-Gözlem çok önemlidir.

E-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

 

15-Aşağıdaki bilgilerden hangisi modernist roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Kurallara ve toplum düzenine uygun olma amaçlanır.

B-Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.

C-İnsan, karmaşık bir varlık olarak sunulur.

D-Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.

E-Anlatıcı "ben"i ön plana çıkarır.

 

16Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Oğuz Atay             B-Orhan Kemal

C-Adalet Ağaoğlu      D-Yusuf Atılgan

E-Bilge Karasu

 

17-Aşağıdaki bilgilerden hangisi milli-dini  roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Anadolu ve Anadolu insanı işlenmiştir.

B-Osmanlıcılık akımın etkisi büyüktür.

C-Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.

D-Genellikle olay ön plana çıkarılmıştır.

E-Olaylar destansı şekilde ele alınır.

 

18Aşağıda verilen yazar-millet/edebiyat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A-DOSTOYEVSKİ---RUS EDEBİYATI

B-GOETHE---ALMAN EDEBİYATI

C-JONATHAN SWİFT---İNGİLİZ EDEBİYATI

D-TOLSTOY---FRANSIZ EDEBİYATI

E-ERNEST HEMİNGVAY---AMERİKAN EDEBİYATI

 

 


DİĞER TÜM 2.DÖNEM 1.YAZILILAR İÇİN TIKLA

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A) Her yıl kutlanan Ramazan Bayramı 2012 Temmuz ayında kutlanacak bu yıl.

B) Ülkemizdeki sanatçıların bazıları Çocuk Esir­geme Kurumundaki kimsesiz çocuklara yar­dım eli uzatıyor.

C) Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anne­ler Günü benim için de büyük önem taşıyor.

D) Bir yazar hakkında değişmeyen yargılara va­rılması, onun, çağının gereklerine uygun ya­pıtlar vermesine bağlıdır.

E) Tekhücreli canlıların birçoğu kolay üreme özelliğine sahiptir.

 

Murat Belge, fotoğraf sergisi hakkında ( ) ( ) Fo­toğraf ( ) başka bir gözün görmüş olduğunu bize gösterendir ( ) ( ) diye, kısa bir konuşma yaptı.

20-Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa­ğıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinin getirilmesi uygun olur?

A) (;) (") (;) (!) (") B) (:) (") (,) (.) (")

C) (,) (") (,) (!) (") D) (:) (-) (,) (-) (!)

E) (:) (") (!) (!) (")

 

 

21-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) Bireyin gelişmesi kadar toplumun gelişmesi de önemlidir.

B) Bireyi toplumun bir parçası olarak görmek bi­reyin gelişmesini sağlar.

C) Bireyle toplum arasında bir bağ olmalıdır.

D) Toplumu eğitmek için bireyi eğitmek gerekir.

E) Toplumla birey arasındaki bulunan ilişki dü­zeldikçe o toplum ilerleyebilir.

 

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Arkadaşlarımın sayesinde ailemle aram bo­zuldu, derslerim aksadı.

B) Yurt dışında öğretim gören öğrencilerin avan­tajı, yabancı dili iyi bilmeleridir.

C) Türkiye'nin kültür alanında yaptığı yatırımları azımsamalı mıyız?

D) Ona kendime güvendiğim değin çok güveni­yorum.

E) İşe başvururken yanınızda diplomanızı ve iki resminizi getirin, dedi memur.

 

 

23. Aynı anlama gelen iki sözcüğün aynı cümlede birlikte kullanılması bir anlatım bozukluğudur.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açıkla­maya uygun bir örnek vardır?

A) Beni anılarımla, acılarımla ve hatıralarımla baş başa bırakıp gittiniz.

B) İncecik örtülere sarınmış üşüyen, inleyen, tit­reyen insanlar vardı etrafta.

C) Gülmek, nadiren de olsa biraz gülmek bizi gü­zelleştirir.

D) Günümüz gençlerinin bizden istedikleri tek şey güven değil mi?

E) Dinç ve neşeli yaşlıları görünce onlar gibi olma özlemini duyarım.

 

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Birçok olaylar var kafamı karıştıran bu konuy­la ilgili.

B) İnsanların çektiği sıkıntılar onları olgunlaştırır.

C) Bütün canlılar, beslenmek zorundadır.

D) Her gecenin bir sabahı vardır.

E) Bazı çocuklar resim yapmaktan hoşlanmaz.

 

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dolmuşçular trafik kurallarını hiçe sayıyorlar.

B) Otobüsler fazla duraklarda bekliyorlar.

C) İnsanlar halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

D) Ankara'ya üç aydır yağmur yağmamış.

E) Barajlarda yeterli su kalmayınca su kesintileri başladı.

 

Hazırlayan: MUSATAFA ŞAHİN

KAYNAK: derskonum.com
DİĞER TÜM 2.DÖNEM 1.YAZILILAR İÇİN TIKLA11. sınıf edebiyat 2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları TEST, PDF, İNDİR


DİĞER TÜM 2.DÖNEM 1.YAZILILAR İÇİN TIKLA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk