sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları KLASİK

 2023,2024,2025 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Test,TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı,

, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları KLASİK   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1- 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı özelliklerini ve temsilcilerini yazınız.10p

*Cumhuriyet devrimlerini yeni kurum ve değerler ele alınır.

*Toplumsal yaşamdaki ve yönetimdeki değişimler ele alınır.

*Milli Edebiyat sanatçılarının çoğu bu dönemde eser vermeye devam ederler.

*Çoğunlukla gerçekçi gözlemlere dayanan eserler verilir.

*Realizm ve Natüralizm akımın etkisi vardır.

Temsilciler: +Y.Kadri Karaosmanoğlu +H. Edip Adıvar +R.Nuri GÜNTEKİN +Sabahattin ALİ +Peyami SAFA

2-Kurtuluş Savasını konu alan beş romanı yazarıyla birlikte yazınız.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler

Tarık Buğra – Küçük Ağa

 

3-Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız.(10p)

* Vadideki Zambak: H. Balzac         

*Kuyucaklı Yusuf : Sabahattin ALİ            

* Gün Olur Asra Bedel:Cengiz Aytmatov

* Kiralık Konak: Y.Kadri                                   

* Aylak Adam:Yusuf Atılgan        

*Ortadaki Adam:Mustafa Kutlu

*Eskici ve Oğulları :Orhan Kemal    

* Esir Şehrin İnsanları :Kemal Tahir           

*Tehlikeli Oyunlar: Oğuz Atay      

*Saatleri Ayarlama Enstitüsü: A.Hamdi Tanpınar

               

“Bir usta demek, bir amir demek. Lazım göstermek terbiye, olmak numune vatandaş etrafına. Nedeen?

Çünkü ameleler alacaklar ders ustalarından. Öğrenecekler nedir terbiye, hem da zaptı rapt. Olursa bir usta laubali, bilmez ise nedir vazife bir sırasında disiplin, gelmez amelelerin akılları başlarına.”

Fen Müdürü hiçbir şey anlamadığı halde: “Doğru.”

Murtaza:“Sonra müdürüm, isterim fabrikada bir kurs.”

Fen Müdürü hayretle baktı: “Kurs mu? Ne kursu?”

“Lazım ustalara, hem da amelelere... haçan dolaştım fabrika içlerini, gördüm, ettim tedkik her bir

şeyleri mahallinde. Lakin beğenmedim disiplinden yana.”

4-Yukarıdaki metin 1950-1980 arası Türk Romanında görülen hangi eğilimin özelliklerini taşımaktadır? Bu eğilim ile ilgili beş özellik yazınız.(5+5=10p)          

EĞİLİM/ANLAYIŞ: Toplumcu-Gerçekçi Roman

* Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

* Ağa-köylü, patron-işçi, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil çatışmaları işlenir

*Sade yalın dil kullanılır. Yerel ifadelere sık başvurulur.

* Gözlemci gerçekçi eserler verilir.

*Sanat toplum içindir anlayışından hareket ederler ve yazarlar okuru kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler.

 

 

5-1950-1980 arası Cumh. Dön. Türk romanında görülen Modernist roman eğilimi ile ilgili istenilen bilgileri yazınız.(10p)

 

* Geleneksel roman anlayışının dışına çıkılır.

*Yeni anlatım teknikleri kullanılır.

*Şiirsel bir dil kullanılır.

*Bireysel konular işlenir.

*Genellikle toplumdan soyutlanmış bunalımlı tipler işlenir.

Dört özellik

3 Temsilci

* Oğuz Atay                                    *   Yusuf Atılgan               

* Adalet Ağaoğlu

 

6-Postmodernist romanda öne çıkan ve aşağıda verilen anlatım tekniklerini tanımlayınız

İroni: Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi metin oluşturmasıdır.

Metinlerarasılık: Bir metnin kendinden önce yazılmış metinlerle bir şekilde ilişki kurması ve bunun romana yansımasıdır. Örneğin yazarın bir şiirden ya da masaldan etkilenip romanın bir bölümünü o şekilde oluşturması..

Pastiş: Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım ile üslup özelliklerini taklit etmesidir.

Parodi: Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın eserinden örnek alarak oluşturmasına parodi denir.

Fantastik Öge: Gerçekleşmesi mümkün olmayan olay ve durumların, hayali ürünlerin romanlarda gerçekten olmuş gibi anlatılmasıdır.

 HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN                                            KAYNAK: derskonum.com

7- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

** Cumhuriyet’in ilk yıllarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Mithat Cemal Kuntay gibi isimler …………...............................anlayışını devam ettirmişlerdir

*Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan sanatçılar; eserlerinde sıklıkla ………............…………….....…, …………..........……………, ………………..........……… çatışmalarını işlemişlerdir. 

*Cumhuriyet’in ilk on yılında yazarlar, genellikle toplumsal sorunlara yönelmişlerdir. …....………,   ….....…......., …….....…… gibi konularda eserler vermişlerdir.

* ....................................................... anlayışıyla yazılan romanlarda psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlardır.

* Cumhuriyet döneminde 1980'li yıllarda darbenin de etkisiyle daha çok ............................................. temalar işlenir.

* Postmodernist romanda dil ............................, .............................., 'dır

 

8-Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.

 (  ) Orhan Kemal, Milli-Dini konuları işleyen sanatçıların başında gelir.

 (  ) Bireyin iç dünyasını esas alan romancılar özellikle psikoloji ve psikiyatri bilimin olanaklarından faydalanırlar.

 (  ) Milli-Dini romanda geleneksel roman yapısı görülür.

 (  ) Toplumsal - Gerçekçi isimler, sanatı amaç haline getirirler; sosyal faydayı geri planda tutarlar.

 (  ) Milli- Dini duyarlılıkla eser veren sanatçılar, özellikle tarih, vatan, miller, din, ortak kültür üzerine eser vermişlerdir.

(  ) Devlet Ana ve Osmancık romanları Osmanlı Devleti’nin kuruluş̧ yıllarını anlatır. 

(  ) Cumhuriyet’inilk on yılında yazarlar, genellikle  bireysel sorunlara yönelmişlerdir

(  ) Farklı anlatım teknikleriyle ön plana çıkan Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay  yazarlar dini ve milli duyarlılığı esas alan romanlar yazmıştır. 

(  ) Postmodernizm, klasik roman anlayışına tepki olarak doğar. 

(  ) Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumcuların etkisiyle köy romanı anlayışı da ortaya çıkar

 

9- Aşağıda verilen kısa cevaplı soruların cevaplarını altına yazınız.

Sabahattin Ali'nin 1937 yılında kaleme aldığı ve yayımladığı ilk romanıdır. Kaymakamın evlatlık aldığı bir gencin, üvey kardeşi ile evlenmesi ve üvey anne ile toplumla çatışması işlenir. Roman sonunda eşinin yaptıklarına ve etrafındaki kötülüklere dayanamayıp karakterlerin ölmesine sebep olur. Toplumcu gerçekçi bir romandır.

A) Bu parçada tanıtılan eserin adı nedir ?(.........................................................................)

 

En meşhur eseri Yılanların Öcü'dür. Sinemaya da aktarılan bu eser daha sonra yazarın kaleme aldığı “Irazca'nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı” adlı romanlarla önemli bir üçleme oluşturmuştur: “Irazca Üçlemesi, Yılanların Öcü” adlı eserin konusu, romanın başkahramanı olan Kara Bayram'ın evinin önüne legal olmayan yollarla ev yapılmasına karşı verdiği mücadeledir. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele aldı.

B)Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı kimdir?(.........................................................................)

 

..............................., Oğuz Atay'ın ilk romanıdır. Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben, ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izini sürmeye ve Selim'in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Her insana farklı bir yönünü gösteren Selim'in görüntüsü, Turgut'un bu insanlarla konuşması sonucu okuyucunun ve Turgut'un gözünde netlik kazanacaktır.

 C) Bu parçada tanıtılan eserin adı nedir ?(.........................................................................)

 

“Hababam Sınıfı” gibi yüz binlerce baskı yapmış, toplumca bilinen, sevilen bir güldürü romanının filmini çevirirken kendiliklerinden yeni tipler, yeni olaylar ekleyecek kadar sanatı hafife almaları görülmüş şey değildi. Eserin içeriğine tümüyle aykırı düşen bu davranışın, çekilen filme bir şeyler kattığını ileri sürebilmeleri bence sanata da sanatçıya da büyük saygısızlıktı. Verdikleri parayla yalnız kitabımdan senaryo çıkarmak hakkını değil, beni de bütün kişiliğimle satın aldıklarını sanıyorlardı. Film büyük “hasılat rekoru” kırdığı hâlde yine de bu şirketi protesto edip mahkemeye vermekten kendimi alamamıştım.

D)Otobiyografik bir romandan alınmış bu parçanın yazarı kimdir?(.........................................................................)

 

1938 yılında yazılan "Üç İstanbul" adlı romanda İstanbul’la ilgili üç ayrı dönemden kesitler sunulmaktadır. Bu dönemlerin ilki II. Abdülhamit Dönemi İstanbul’u, ikincisi II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul’u, üçüncüsü ise Mondros Mütarekesi sonrasının İstanbul’udur. Roman kahramanı Adnan’ın yetişmesi ve İttihatçıların güvendiği adamlardan olur. Avukatlığa başlayıp büyük davalar alır. Mütareke yıllarında ise bulunduğu konumdan uzaklaşır ve parasız kalır. Romandaki olaylar, içinde yaşanılan dönemin toplumsal olaylarıyla ilişkilendirilerek anlatılmıştır. 

E)Yukarıda kısaca tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız.(.........................................................................)

 

10-Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız

XII. yüzyılda gözlüğün bulunması, sadece görme kusurlarını — kalmadı aynı zamanda insanların doğuştan getirdiği ya da zamanla oluşan tahribatları — gerektiği inancını da yıktı.
32. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2022)
A) gidermekle - kabullenmeleri                                       B) somutlaştırmakla - onaylamaları
C) görmezden gelmekle - benimsemeleri                      D) aramakla - düzeltmeleri
E) ortaya koymakla - iyileştirmeleri

Özellikle nezle veya grip olduğumuzda gündüz saatlerinde (I) görece (genellikle) daha iyi hissederken gece olduğunda hastalık (II) belirtilerini (göstergelerini) daha şiddetli hissederiz. Bunun nedeni, vücudun bağışıklık sisteminin belli bir (III) düzen (uyum) içinde olmasıdır. Gün (IV) boyunca (süresince) vücudu savunan bağışıklık sistemi (V) aktifken (çalışırken) geceleri dinlenmeye geçer ve hücresel savunma azalır.
34. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır(2022)
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

 

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN                                            KAYNAK: derskonum.com

 Baş+arı : “ Baş ” olmak için “ arı ” gibi çalışmak gerekir.

                                                                               (Mümin Sekman)
DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test
DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk