sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2023, 2024, 2025

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, TARİH YAZILILARI, 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılı, 10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları, 

DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DİĞER TÜM ÖRNEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BU ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı:

 

DERSKONUM.COM

ANADOLU LİSESİ

10. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 

 

 

 

Soyadı:

Sınıf:                           No:

 

1) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (5 x2=10)

 

Orhan Bey

I.Mehmet Çelebi

Osman Bey

I.Bayezid

I.Murad

 

A) Bizans ile ilk savaş yapıldı......................................................
B) Rumeli’ye geçişin ilk adımı gerçekleştirildi...............................................
C) Haçlılar ile ilk savaşı yaptı ...........................................

D) Timur ile Ankara Savaşını yaptı.............................................
E) Fetret Devrine son verdi .........................................................

 

2) Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5x2=10)

 

 

İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kuruldu

 

Tımar Sistemi sayesinde devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetiştirilmiş olundu

 

Kapıkulu Ocağı Fatih sultan Mehmet döneminde kurulmuştur

 

Yeniçeriler 3 ayda bir cülus isminde maaş alırlardı

 

Kapıkulu Ocağı merkezde bulunur ve padişahı korumakla görevlidir

 

3. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (10x2=20)

 

Mutasavvuf (Sufi)

Avni

Medrese

Mevlana

I. Süleyman

Seyfiye

Hat

Uluğ Bey

Akşemsettin

II. Murat

 

1- Fatih sultan Mehmet şiirlerini ………..………………………………… mahlası ile yazmıştır

 

2- Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatına ……………………………… sanatı adı verilirdi

 

3- Osmanlı Devleti’nin en önemli eğitim kurumu ………………………………

 

4- Anadolu’nun İslamlaşmasında rol oynayan tasavvuf ile uğraşan kişi ……………………………………..

 

5- Mevlevilik tarikatının kurucusu ve Mesnevinin yazarı …………………………………………

 

6- Timur Devleti hükümdarı ve Astronomi bilgini ………………………………………….

 

7- Birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için Ebul Hayrat olarak bilinen padişah …………………………………….

 

8- Muhibbi mahlası ile şiirler yazan Osmanlı padişahı ………………………………………

 

9- Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve ünlü tıp bilgini …………………………………..

 

10-Osmanlı toplumunda askeri zümreyi ifade eder ……………………………………………….

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5x2=10)

 

1

İçerisinde, ibadethaneler, eğitim kurumları, hamam ve çarşılar gibi pek çok ünite bulunan yapı

 

 

Fetva

2

Günümüzdeki ortaokul, lise ve üniversite eğitimini içeren eğitim kurumu

 

 

Ahi Evran

3

İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dini açıdan çözümü için Şeyhülislam veya Müftü tarafından verilen görüş, belge.

 

 

Ali Kuşçu

4

Türkiye’de ki ilk astronomi hocası

 

 

 

Külliye

5

Ahi Teşkilatının kurucusu

 

 

 

Medrese

 

 

5- İstanbul’un fethinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız. (5x4=20)

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

 

 

6) Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5x2=10)

 

1

Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile İslam dünyasında liderlik konumuna gelindi

 

 

 

II. Bayezid

2

Anadolu ile Rumeli arasında toprak bütünlüğünü sağladı

 

 

Şahi

3

Kardeşi Cem sultan ile taht mücadelesine girdi

 

 

 

Yavuz Sultan Selim

4

Bizans surlarını yıkmak için yaptırıldı

 

 

Grejuva

5

Osmanlı donanmasını yakmak için Bizans tarafından kullanıldı

 

 

 

Fatih Sultan Mehmet

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (4x5=20)

 

1- ) İstanbul’un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa’nın siyasal yapısında bir değişime neden olduğu söylenebilir?
A) Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlandı.
B) Bazı Bizanslı bilginler Avrupa’ya giderek Rönesans’a zemin hazırladılar.
C) İpek Yolu ve deniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne geçmesi Coğrafi Keşiflere neden oldu.
D) Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı oldu.
E) Şahi adı verilen topların gücü Avrupa krallarına örnek oldu.

2-) Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alan “seyfiye” kılıç sahibi anlamına gelir ve askerî sınıfı temsil ederdi. Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlilerinden hangisi “seyfiye” sınıfının temsilcilerinden biri değildir?
                   A) Veziriazam                                  B) Sancak Beyi                     C) Kaptanıderya

                                              D) Beylerbeyi                       E) Defterdar

3-) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi

 

4) Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Beyliği’ni kısa sürede bir devlet hâline getiren Osman Bey’in, Türk töresine uygun olarak fethedilen yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Devletin büyümesini sınırlamak
B) Fetihlerin hızlanmasını sağlamak
C) Devleti teşkilatlandırmak
D) Bizans İmparatorluğu’na yardım etmek
E) Türkiye Selçuklu Devleti’ne hizmet etmek

 

                                                                                                                                      

DİĞER TÜM ÖRNEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BU ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 Tarih Öğretmeni

 Fatih SEFİ

 

 

 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve CevaplarıYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk