sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÇALIŞMA SORULARI,9.SINIF ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI,9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI,

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Roman Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,  9.Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI-PDF


A) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI


1. Tema, metindeki temel -------------------nın en kısa ifadesidir, diyebiliriz.
2. ---------------------- bakış açısında, anlatıcı kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi adılı “o”yu kullanır.
3. Roman türünün ilk örneği İspanyol yazar Cervantes’in ------------- adlı eseridir.
4. ----------------------ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
5. Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler -----------------Dönemi’nde verilmeye başlamıştır.
6. Sefiller ----------------‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
7. ----------------------------anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
8. -------------------- Namık Kemal’in ilk tarihi romanıdır.
9. -------------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
10. Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler ------------------ ve zamandır.
11. Yaprak Dökümü, ---------------------------------‘in sosyal türde bir romandır.

B) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.


Eser
Yazar
9. Hariciye Koğuşu

Nana

Kırmızı ve Siyah

Eylül

Çalıkuşu

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

İntibah

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat


C) DOĞRU/YANLIŞ SORULARI

1. Romanda olayın geçtiği yere mekan denir ( )
2. Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. ( )
3. Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. ( )
4. Destan, efsane, mesnevi gibi türler romanın yerini türlerdir. ( )
5. Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. ( )
6. Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (  )
7. Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. 
8. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. 
9. Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. 
10. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.

D) AÇIK UÇLU SORULAR

9. Hariciye Koğuşu Romanı
’ndan

Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti, yüksek sesle çağırdı. Karanlık dehlizden beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madenî parıltılar. Yedi senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur, oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hastabakıcı kıza uzattım. -Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı: Bir taraftan, dizimdeki sargının açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın
kavgası var. Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madenî âletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler. Ve bir şırıltı, diğer kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar,
beyaz gömlekler... Dizimdeki sargıyı çözüyorlar, her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki, sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum.

(Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Metnin anlatıcısı ve bakış açısını yazınız.

2. Metinde olayın geçtiği mekânı ve kişileri yazınız.

3. Roman konusuna göre hangi tür romanlar arasında gösterilebilir?

4. Parçada kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?

5. Roman türünün hikâyeden farklarını yazınız.E- Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız

1. Her iki türü de denemiş olan yazarın bu türler hakkındaki düşünceleri şöyle:"—- hayat apartmanının bütününü her katta biraz bekleyip soluklandıktan sonra dolaşır. —- ise katlarda bolca zaman harcar, ayrıntılı bir şekilde bir araştırma yapar ve hayat apartmanını öyle dolaşır."
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki düzyazı türlerinden hangileri getirilmelidir?
A) Tiyatro – Roman
B) Makale – Fıkra
C) Anı – Günlük
D) Deneme – Eleştiri
E) Hikâye – Roman


2. Romanlar konularına göre sınıflandırılırlar. Ruh çözümlemelerine yer verilenler, gelenek ve görenekleri anlatanlar, yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatanlar, belli bir düşünceyi savunanlar, bir sanatçının ya da önemli bir kişinin yaşamını konu edinen romanlar bazı roman türlerindendir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki roman türlerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Psikolojik roman
B) Töre romanı
C) Egzotik roman
D) Tezli roman
E) Otobiyografik roman

I. Kahramanların iç dünyasını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinen romanlardır.
II. Bir devrin ya da bir çevrenin gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır.
III. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlardır.
IV. Konusunu geçmişte yaşamış kahramanlar ve onların yaşadığı toplumdan alan romanlardır.
3-Yukarıda açıklamaları verilen roman türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Tarihi roman – psikolojik roman – egzotik roman – töre romanı
B) Psikolojik roman – töre romanı – egzotik roman – tarihi roman
C) Egzotik roman – töre romanı – tarihi roman – psikolojik roman
D) Töre romanı – tarihi roman – psikolojik roman – egzotik roman
E) Psikolojik roman – egzotik roman – tarihi roman – töre romanı


 (I) İnsan yaşamından gerçeğe uygun kesitleri yer ve zamana bağlayarak ayrıntılı bir şekilde anlatan yazı türüdür roman. (II) Romanlar konularına göre sınıflandırılır. (III) Örneğin gelenek ve görenekleri anlatan romanlara töre romanı denir. (IV) Roman türü edebiyatımızda ilk defa Cumhuriyet Dönemi'nde denenmiştir. (V) Romanda mekân ve zaman, hikâyeye göre daha geniş kapsamlıdır.
4-Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ruh çözümlemelerini ön plana alan romanlardır. Kahramanların iç dünyalarını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinir. Dünya edebiyatında Dostoyevski, Andre Gide; Türk edebiyatında ise Mehmet Rauf, Peyami Safa bu roman türünde başarılı eserler vermişlerdir.
5-Parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre romanı
B) Egzotik roman
C) Tarihi roman
D) Psikolojik roman
E) Tezli roman

CEVAP ANAHTARI

A) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Çatışma
2. İlahi (Tanrısal)
3. Don Kişot
4. Sosyal romanlar
5. Tanzimat
6. Victor Hugo
7. İç çözümleme
8. Cezmi
9. Gözlemci (müşahit)
10. Mekân
11. Reşat Nuri Güntekin

B) ESER-YAZAR
EserYazar
9. Hariciye KoğuşuPeyami Safa
NanaEmile Zola
Kırmızı ve SiyahStedhal
EylülMehmet Rauf
ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin
Suç ve CezaDostoyevski
TutunamayanlarOğuz Atay
Küçük AğaTarık Buğra
İntibahNamık Kemal
Taaşşuk-ı Talat u FitnatŞemsettin Sami

C) DOĞRU/YANLIŞ

1. 
Romanda olayın geçtiği yere mekân denir (D)
2. 
Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. (Y)
3. 
Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. (D)
4. 
Destan, efsane, mesnevi gibi türler eskiden romanın yerini türlerdir. (D)
5. 
Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. (D)
6. 
Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (D)
7. 
Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. (D)
8. 
Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. (Y)
9. 
Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. (D)
1
0. 
Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar. (D)

D) AÇIK UÇLU SORULAR

1. I. Tekil anlatıcı, kahraman bakış açısı

2. 
Mekân: Bir hastanenin muayene odası

Kişiler: Kahraman anlatıcı, hastabakıcılar, operatör, asistanlar…

3. Psikolojik roman

4. Öyküleyici ve betimleyici anlatım


E. Roman ve hikâye farkları


• Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür.
• Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.
• Romanda şahıs (kişi) kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir.
• Romanda zaman hikâyedekine göre daha geniştir.
• Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.
• Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır.


6-TESTLER
1-E
2-E
3-B
4-D
5-DYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk