sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Coğrafya Sorumluluk Sınavı ve Cevapları, örnek-3

10.Sınıf Coğrafya Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2023 2024 2025 2026, 9, 10, 11, 12. Sınıf Coğrafya Dersi Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları, COĞRAFYA SORUMLULUK SINAVLARI, SORUMLULUK SINAVLARI, SORUMLULUK SINAV SORULARI, 10. Sınıf Coğrafya Sorumluluk Sınavı,derskonum.com' un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları, konu anlatımı ,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf COĞRAFYA Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


doğru konum = derskonumSORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2022-2023-2024-2025


❕❕❕NORMAL ŞARTLARDA: ❕❕❕

EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞİME AÇIKTIR.SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
1-- BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) 50 ALTI ORTALAMAYLA GEÇMİŞ VE HERHANGİ BİR DERSTE ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLAN (1.VE 2.DÖNEM ORTALAMASI YANİ KARNEDEKİ DÖNEM SONU NOTU)  TÜM ÖĞRENCİLER GİRECEK...
2-- BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) 50 ÜSTÜ ORTALAMAYLA GEÇMİŞ KİŞİLER BARAJ DERSİ OLAN EDEBİYAT DERSİ SINAVINA GİRECEKLERDİR.DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA
DERSKONUM.COM Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Coğrafya Dersi …......Dönemi Sorumluluk Sınavı Sorularıdır.

SORULAR


 1-)Haçlı Seferlerinin Bizans İmparatorluğunu nasıl etkilemiştir? [10puan] 

2-) Soruların cevaplarını aşağıdaki bulmacadaki ilgili kutucuklara yerleştiriniz. [10 puan]

1. Türkiye Selçuklularında esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkan siyasal, dinsel yanı olan örgüt.

2. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olma adına yaptığı yerleştirme politikası.

3. Savaşlarda alınan esirlerden beşte biri vergi karşılığı devletin olma politikası.

.4. I. Murat‘ın, Bulgar ve Bizans kuvvetlerini yenerek Edirne’yi fethettiği savaş.

5. Bizans’ta merkezi otorite zayıfladığı için illeri yöneten valilere verilen ad.

 

3-) Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde rol oynayan faktörleri işaretleyiniz? [10 puan]

 • Gaza Ruhu   [           ]
 • Türkmenlerin desteği [           ]
 • Ahilerin Desteği   [           ]
 •  Jeopolitik konum [           ]
 • İstanbul’un Türkleşmesi    [           ]
 • Hükümdarlarının yetenekli olması [           ]
 • Karamanoğullarının desteği    [           ]
 • Ankara Savaşı   [           ]

4-) Aşağıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı-Memlük ilişkilerini bozmuştur. [10puan]

 • Hicaz bölgesindeki su yolları meselesi, [           ]
 • Amasra’nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi [           ]
 • Cem Sultan Olayı [           ]
 • Uzun Hasan’ın, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu desteklemesi ve Karamanoğulları’nı koruması. [           ]
 • Hac yolu güvenliği meselesi [           ]
 • İslam dünyasının liderliğini [           ]
 • Doğu ticaret yollarının, Türklerin kontrolüne geçmesi [           ]
 • Dulkadiroğulları üzerinde egemenlik mücadelesi [           ]

5-) Bilgi:  Kanuna göre çocukların en soyluları, papaz oğulları, iki veya daha fazla çocuğu bulunanın en sağlıklısı tercih edilir, tek erkek çocuğu olan ailelerin oğlu alınmazdı. Çocukların orta boylu olmasına dikkat edilir, uzun boylu olup da fiziği düzgün olanlar saray için ayrılırdı.

Soru: Yukarıda bahsi geçen kanun hangi sistemi anlatmaktadır? [5 puan]

Soru: Bu sistemin özelliklerinden birini de siz yazın. [5 puan]

5-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının görevleri arasındadır? İşaretleyiniz. [10 puan]

 • Eğitim-öğretim  [           ]
 • Mali politikalar belirleme  [           ]
 • Yönetim görevi [           ]
 •  Askerlik  yapmak [           ]
 • Fetva vermek    [           ]
 • Davalara bakmak [           ]
 • Yönetimi denetlemek    [           ]
 • Müderris atamak [           ]

 6-) Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır? [4 puan]

A) Ahmet Yesevî              

B) Yunus Emre

C) Ahî Evran               

D) Hacı Bektâş-ı Velî

E) Hacı Bayram-ı Velî

7-)  Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı;

I. askerî,

II. eğitim-öğretim,

III. idari ve adli

görevlerinin hangilerinden sorumludur? [4 puan]

A) Yalnız I            

B) Yalnız II            

C) I ve II

D) II ve III                      

E) I, II ve III

8) . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen el sanatlarından biri değildir? [4 puan]

A) Dokumacılık                

B) Hat

C) Ahşap işlemeciliği       

 D) Çini           

E) Heykel

9-) Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir.

Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmiştir? [4 puan]

A) Saltanat mücadelelerine son vermek

B) Yetenekli kişileri göreve getirmek

C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek

D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak

E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek

10-)  Ceneviz, Venedik, Fransa ve İngiltere gibi devletlere kapitülasyonlar verilmesinde;

I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,

II. Akdeniz ticaretini canlandırmak,

III. Batı’daki fetihleri kolaylaştırmak

durumlarından hangileri etkili olmuştur? [4 puan]

A) Yalnız I           

 B) Yalnız II       

C) I ve III

D) II ve III                    

E) I, II ve III

10-) Bilgi: Divân-ı Hümâyun’un başkanlığını vezîriâzama devretmesidir. Divân-ı Hümâyun toplantılarına 1475 yılına kadar padişahlar başkanlık etmiştir. Fatih’ten itibaren vezîriâzamlara geniş yetkiler verilmiş ve padişahın mutlak vekili olarak Divân-ı Hümâyun’a vezîriâzamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Padişah ise Kubbealtı salonunun  üstünde kafesle ayrılan bir bölümden dilerse toplantıları takip etmiştir.

Soru: Bu bilgilere göre aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış diye değerlendiriniz. [10 puan]

 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmuştur. [           ]
 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmaktan ziyade bir danışma kurulu hâline dönüşmüştür. [           ]
 • Merkezi otorite zayıflamıştır. [           ]
 • Merkezi otorite güçlenmiştir. [           ]
 • Sadrazamın saygınlığı artmıştır. [           ]

11-) Şehzadelerin sancağa çıkmasının devlet yönetimindeki faydaları nelerdir? [10 puan]

12-)Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir? [10 puan]

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA


10.Sınıf Coğrafya Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk