sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SOHBET TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR

11. SINIF SOHBET TÜRÜ KONU TESTİ, SOHBET TEST SORULARI PDF İNDİR, SOHBET İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, SOHBET TEST PDF, derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için SOHBET TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Diğer türlere göre senli benli, içtenliğe daha yatkın bir anlatımı vardır. Yazar, karşısında biri varmış gibi davranarak, konuşma dilinin sözcükleri ve sözcük öbeklerinden, deyimlerden yararlanarak kaleme alır yazısını.

1-Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Deneme      B) Fıkra     C) Öykü

D) Anı             E) Sohbet

 

2-Aşağıdakilerden hangisi sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Günlük olaylardan politikaya kadar her türlü konu bu metinlerde işlenebilir.

B) Sohbet metinleri birer edebî metin olduğundan dil şiirsel işlevde kullanılır.

C) Anlatım, gerçek sohbetlerdeki konuşmanın içtenliğiyle gerçekleştirilir.

D) Düşüncelerin doğruluğu iddia edilmez, ele alınan konuda ayrıntıya inilmez.

E) Daha çok gazete çevresinde gelişen metinlerden fıkra ve denemeye benzer.

 

Sohbet yazıları kimi zaman radyo ve televizyon programlarının daha sonra yazıya geçirilmesi ile oluşmaktadır.

2-Aşağıdaki eserlerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir eserdir?

A) Edebiyat Söyleşisi       

B) Karalama Defteri

C) Okuruma Mektuplar   

D) Eşref Saat

E) Dilimiz Üzerine Söyleşiler

 

4-Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden

biridir?

A) Dil, anlatım ve içerik olarak en çok makale ile benzerlik gösterir.

B) Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımıza girmiş bir türdür.

C) Anlatıma akıcılık kazandırmak için devrik cümlelerden, hatıralardan, halk fıkralarından yararlanılır.

D) Düşünceler derinlemesine irdelenir, ele alınan konuda ayrıntıya girilir.

E) Bir düşünceyi ispatlama amacı ile yazılır.

 

5-Sohbet türünün üslup ve dil özellikleri dikkate alındığında en çok kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Söyleşmeye bağlı anlatım

B) Kanıtlayıcı anlatım

C) Öyküleyici anlatım

D) Betimleyici anlatım

E) Tartışmacı anlatım


----, herhangi bir konudaki görüş ve düşüncelerin konuşma havası içinde ortaya konulduğu gazete ve dergi yazısıdır. ----, bir yazarın günlük konular­la ilgili kişisel görüş ve düşüncelerinin anlatıldığı gazete ve dergi yazılarıdır.

6-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makale - deneme           B) Makale - fıkra

C) Fıkra - deneme              D) Sohbet - fıkra

E) Makale - sohbet

 

 

Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de gene ‘’yenildim’’ demez, bir yalan uydurup ona inanır.

7-Bir sohbet metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Anlatım süslü değil, herkesin kolayca anlayabildiği niteliktedir.

B) İçten, samimi bir dil kullanılmıştır.

C) Nesnel bilgilere ağırlık verilmiştir.

D) Kurallı cümlelere yer verilmiştir.

E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir.

 

 

8-Sohbet türünde gelişip yaygınlık kazanmasında etkili olan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ahmet Haşim – Tevfik Firkret – Cenap Şahabettin

B) Namık Kemal – Ziya Paşa – Muallim Naci

C) Mehmet Rauf – Namık Kemal – Cahit Sıtkı Tarancı

D) Ahmet Rasim – Suut Kemal Yetkin – Şevket Rado

E) Ziya Gökalp – Melih Cevdet Anday – Orhan Veli Kanık

 

 

Klasik Türk kültüründe kış mevsiminde konaklarda yapılan sohbetlerin zamanla yazılı hale gelmesine dayanan sohbet türü eskiden ---- adını taşırdı. Yahya Kemal’in ---- adlı eseri bunun bir örneğidir. Bu türün diğer bir örneği ise Nihat Sami Banarlı’nın “Şiir ve Edebiyat Sohbetleri”, “Tarih ve Tasavvuf

Sohbetleri” adlı eserleridir.

9-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir?

A) mazmun- Eski Şiirin Rüzgâıyla

B) muhasebe – Eğil Dağlar

C) muhabbet – Kendi Gökkubemiz

D) musahabe – Tarih Musahabeleri

E) Münazara – Aziz İstanbul


10-Aşağıdakilerin hangisinde gazete çevresinde gelişen metinler bir arada verilmiştir?

A) Sohbet – fıkra – makale – deneme – eleştiri

B) Sohbet – fıkra – anı – deneme – mektup

C) Sohbet – makale – günlük – otobiyografi – anı

D) Anı – biyografi – gezi yazısı – eleştiri – fıkra

E) Eleştiri – gezi yazısı – fıkra – deneme – makale

 

11-Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Rasim – Ramazan Sohbetleri

B) Şevket Rado – Eşref Saat

C) Yahya Kemal – Bize Göre

D) Melih Cevdet Anday – Dilimiz Üzerine Söyleşiler

E) Nurullah Ataç – Edebiyat Söyleşileri

 

Konunun ağırlaşmaya başladığını sezince bir nükte ya da fıkra koyup okuyucunun ilgisini canlı tutmaya çalışırım. Bilgi birikimimden, hayat deneyimlerimden yararlanarak ortaya koyduğum gerçekleri bir atasözü, fıkra veya vecize ile pekiştiririm. Yazılarımda samimi, açık, sade, akıcı ve duru bir anlatım kullanırım. Kültür düzeyi ne olursa olsun her tür okuyucu, yazılarımı rahatça anlayabilir.

12-Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki gibi düşünerek yazmış sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Haşim     

B)Mehmet Akif Ersoy

C) Ahmet Rasim    

D) Nurullah Ataç

E) Şevket Rado

 

13-Aşağıdakilerden hangisi sohbetin özelliklerinden biri değildir?

A) Fikirlerin, derinleştirilmeden ifade edilmesi

B) Sanat ve edebiyat konularıyla sınırlandırılması

C) Bir plana bağlı olarak yazılması

D) Esprili söyleyişlere ve öznel yargılara yer verilmesi

E) Konuşma tavrı ve edasının hâkim olması

 

Bahar sözcüğünün bize yeşermeyi, çiçeklenmeyi hatırlattığını anlatmaya lüzum görmüyorum. İlkbaharla beraber bütün tabiatın çiçeklerle donanması, bu kelimenin manasını düşünmeye pek de lüzum bırakmamıştır. Fakat çiçek, ilk bakışta zannedileceği gibi sadece bir süslenme, bir güzelleşme arzusunun mahsulü değildir. Her çiçeğin bir gayesi vardır. Bu gaye de meyveye doğru gitmektir. Eğer sadece çiçekler açar, ağaç renklere boğulur fakat sonunda meyveler gelmezse o çiçeklerin belki hoşluğu sürer ama manası kalır mı?

14-Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Anı                 B) Günlük           C) Sohbet

D) Biyografi        E) Gezi yazısı

 


15-Aşağıdaki yazarlardan hangisi sohbet türünde

eser vermemiştir?

A) Ahmet Rasim         B) Nurullah Ataç

C) Falih Rıfkı Atay                 D) Şevket Rado

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

16-Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet (söyleşi)

türündedir?

A) Zeytindağı         B) Jurnal           C) Günler

D) Eşref Saat        E) Hac Yolunda

 

17-Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılarının dil

ve anlatım özelliklerinden biri değildir?

A) Düşünceler fazla ayrıntıya girilmeden verilir.

B) Akıcı, sürükleyici, yalın ve samimi bir anlatımı vardır.

C) Düşünceler kanıtlanmaya çalışılmaz.

D) Yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.

E) Konuşma dilindeki sözcük, deyim ve kalıplaşmış

ifadelere yer verilir.

 

“Sohbet” kelimesi sözlükte “----” olarak tanımlanır. Yazılı anlatım türü olarak “sohbet”, makale biçiminde fakat ---- içinde kaleme alınan yazıdır.

18-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Dostça, arkadaşça konuşarak hoşça vakit geçirme

- bilimsel gerçeklik

B) Dostça, arkadaşça konuşarak hoşça vakit geçirme

- karşılıklı konuşma havası

C) Duygu ve düşünceleri sözle aktarma - sanat çerçevesi

D) Dostça, arkadaşça konuşarak hoşça vakit geçirme

- sanatlı bir hava

E) Duygu ve düşünceleri aktarma - karşılıklı

konuşma havası

 

*Eşref Saati   *Pazar Konuşmaları    *Karalama Defteri

19- Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme türünden eserler olmaları

B) Bilimsel konuları işlemeleri

C) Sohbet tarzında kaleme alınmaları

D) Eleştiri yazısı olmaları

E) Fıkra türünden eserler olmaları

 

Bazı metinler konu ve dil özellikleriyle birbirine benzer ancak anlatım tarzıyla birbirinden ayrılır.- ---- yazılarında okuyucuyla  konuşuyormuş gibi  anlatım tarzı kullanılırken ---- yazılarında yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.

20-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin

hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) makale - deneme                           B) deneme - sohbet

C) sohbet - deneme                 D) sohbet - fıkra        

E) sohbet - günlük

 


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

11. SINIF SOHBET TÜRÜ KONU TESTİ, SOHBET TEST SORULARI PDF İNDİR, SOHBET İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, SOHBET TEST PDF,

1 Yorumlar

  1. Hocam cevap anahtarı nerde? Qr okuyunca bu sayfaya yönlendiriyor

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk