sponsorlu reklam Admatic -sponsor

FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR

11. SINIF FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, FIKRA TEST SORULARI PDF İNDİR, FIKRA İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, FIKRA TEST PDF,

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR


Her gün gazetedeki köşemde yazıyorum. Gün­cel konuları bir düşünceye bağlayarak kısa ola­rak anlatıyorum. Bunları yaparken de akıcı bir anlatımla aktarıyorum. Düşüncelerimi kanıtlama amacım yoktur benim. Bu günübirlik yazılarda mümkün olduğunca içten davranıyorum.

1-Bu sözleri dile getiren kişinin hangi türde yazdığı -söylenebilir?

A) Fıkra       B) Deneme          C) Makale

D) Sohbet    E) Günlük

 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi gazetenin ortaya çıkmasıyla gelişen bir yazı türü değildir?

A) Mektup       B) Deneme        C) Haber yazısı

D) Fıkra          E) Söyleşi

 

----, herhangi bir konudaki görüş ve düşüncelerin konuşma havası içinde ortaya konulduğu gazete ve dergi yazısıdır. ----, bir yazarın günlük konular­la ilgili kişisel görüş ve düşüncelerinin anlatıldığı gazete ve dergi yazılarıdır.

3-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makale - deneme           B) Makale - fıkra

C) Fıkra - deneme              D) Sohbet - fıkra

E) Makale - sohbet

 

4-Türk edebiyatında fıkra türünde ilk önemli yazıları kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim         B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Ahmet Rasim         D) Şemsettin Sami

E) Refik Halit Karay

 

5-Aşağıdakilerin hangisi "fıkra"nın özelliklerinden biri değildir?
A) Geleceğe kalmayan yazılardır.
B) Güncel konular başta olmak üzere pek çok konuda yazılabilir.
C) Ele aldığı konuyu yazar kanıtlamak zorundadır.
D) Yazar ele aldığı konuları kendi görüşlerine göre işler.
E) Fıkranın dili yalındır ve okuru etkileyen bir yapısı vardır.

 

6- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk edebiyatında fıkra ilk kez Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmaya başlanmıştır.

B) Fıkralar serbest ve mizahi ögeler içeren, ispat gerektirmeyen yazılardır.

C) Sohbet türünde, fıkralardan farklı olarak karşılıklı konuşma havası vardır.

D) Makalelerde genel doğrular, fıkralarda yazarın doğruları ön plandadır.

E) Makalelerin ispatlı yazılar olması yanında fıkraların böyle bir özelliği yoktur.

 

7-Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden

biri değildir?

A) Geniş kitlelere hitap etmesi

B) Kısa, yoğun ve günübirlik yazı olması

C) Açık, anlaşılır ve duru bir dille yazılması

D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili yazı türü olması

E) Düşüncelerin kanıtlama zorunluluğu bulunması

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde gazete çevresinde gelişen metinler bir arada verilmiştir?

A) Sohbet – fıkra – makale – deneme – eleştiri

B) Sohbet – fıkra – anı – deneme – mektup

C) Sohbet – makale – günlük – otobiyografi – anı

D) Anı – biyografi – gezi yazısı – eleştiri – fıkra

E) Eleştiri – gezi yazısı – fıkra – deneme – makale

 

 “Bir hikâye, bir roman, şiir ya da başka bir tür, güncel olmasa da olur. Ama günlük gazetesini eline alan okuyucu

haberlere şöyle bir göz attıktan sonra doğru ---- yazarının

kapısını çalacaktır. Güncel konuda onun görüş ve düşüncelerini öğrenmek isteyecektir.

9-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) söyleşi        B) fıkra           C) makale   

D) deneme      E) eleştiri

 

10- Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarından biri değildir?

A) Nazım Hikmet        B) Ahmet Rasim

C) Falih Rıfkı Atay      D) Haldun Taner

E) Şevket Rado

 

Bu bizim işimizin daha adı bile konulmamıştır, “fıkra yazarlığı” diye bir ad uydurulmuştur. Fıkra; nükteli, küçük yazı demektir. Türk gazeteciliğinin ilk fıkra yazarları genellikle edebiyatçılar olduğu için onlar daha çok fıkra yazarlardı. İçilmesi zor acı haplar nasıl şekerli bir maddeyle kaplanırsa gazete fıkrasının öğretici ve uyarıcı özü de kolay okunur, kolay anlaşılır eğlendirici nüktelerle örtülürdü.

11-Bu parçanın yazarı, fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Günlük konuların ele alındığına

B) İlgi çekici ve sade bir anlatımının olduğuna

C) İlk fıkraların edebiyatçılar tarafından yazıldığına

D) Kısa olduğuna

E) Güldürücü olduğuna

 

12--Aşağıdaki yazarlardan hangisi fıkra türünde eser vermemiştir?

A) Haldun Taner         B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Falih Rıfkı Atay     D) İlhan Selçuk

E) Peyami Safa

 . ---- yazarı, düşüncelerini bilimsel gerçekliğe bağlı

olarak kanıtlamayı amaçlar. ---- yazarının ise

bilimsel gerçekleri ortaya koymak gibi bir iddiası

yoktur; amacı okurun dikkatini çekmek, onu uyarmak ve düşünmeye yöneltmektir.

13-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Deneme - Fıkra      B) Fıkra - Makale

C) Sohbet - Fıkra         D) Gezi yazısı - Fıkra

E) Makale - Fıkra

 

Hoca merhum, bir gün ceviz almış. Eve gelir gelmez

döveceği almış. Cevizi kabuğu ile döverek

yemeye başlamış. Karısı bu hâli görünce “Aman

efendi, ne yapıyorsun? Ceviz, kabuğu ile yenmez.”

demiş. Hoca, karısının uyarısını saflığına

vererek “Sen, hakikaten safmışsın! Ceviz kabuğuyla

yenmeseydi kabuğu ile tartılır, satılır mıydı?”

diye karşılık vermiş.

14-Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                       B) Makale

C) Sohbet                    D) Otobiyografi

E) Günlük

 

Fıkra yazmak, oldukça güç bir iştir. Fıkra yazmak

için bu konuda bilgili olmak gerekir. Bol fıkra okumayan, fıkranın özelliklerini bilmeyen bir kişi, iyi

fıkra yazamaz. Fıkra yazarının sürükleyici, akıcı,

yalın bir anlatımı olmalı; okuyucuyu sıkmadan

yazısını sonuna kadar zevkle okutturabilmelidir.

Fıkra, gelişigüzel yazılmaz.

15-Bu parçadan fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Güncel konuların ele alındığı

B) Yazmanın kolay olmadığı

C) Yazmak için belli bir birikime sahip olmak

D) İlgi çekici olması gerektiği

E) Belli bir plana bağlı olarak yazıldığı

 

16. Aşağıdaki yazarlardan hangisi fıkra türünde

eser vermiştir?

A) Ahmet Muhip Dıranas     B) Mehmet Akif Ersoy

C) Ahmet Hamdi Tanpınar    D) Ahmet Rasim

E) Reşat Nuri Güntekin

 

17- Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden biri değildir?

A) Düşünceler; açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla sunulur.

B) Genelde açıklayıcı anlatım türünden yararlanılır.

C) Güncel konular ele alındığı için ömrü kısadır.

D) Kişisel düşünceler herhangi bir kanıt göstermeden, kesin bir sonuca varılmadan yazara özgü bir dille anlatılır.

E) Dil, dil ötesi işlevinde kullanılır.

 


(I) Köşe yazılarında konunun seçiminde en çok güncelliğe özen gösterilir. (II) Okuyucuyu bilgilendirme, onun ufkunu genişletmeye yönelik düşünce yazısıdır. (III) Yazarın asıl amacı düşüncesini okuyucuya kabul ettirmektir. (IV) Yazar

konu ile ilgili anılarına yer verebilir. (V) Konunun nükteli ve iğneleyici bir anlatımla kaleme alınması ise bu tür yazıların diğer bir özelliğidir.

18-Bu parçadaki numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 I. Bilimsel bir dil kullanılması

II. Kanıtlama zorunluluğunun bulunması

III. Gazete çevresinde gelişmesi

IV. Düşünce ağırlıklı metin olması

19-Yukarıdakilerden hangisi fıkra ile makalenin ortak özelliklerindendir?

A) I. ve II.              B) I. ve III.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.                            E) III. ve IV.

 

 I. Gazete                    II. Sütün

III. Kamuoyu               IV. Resmî dil

V. Köşe yazısı

20-Yukarıdakilerden hanisi fıkra türü ile ilişkilendirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

---- türünde yazar, günlük olayları ve ülke sorunlarını

hareket noktası olarak seçer. Her-hangi bir

soruna dikkati çeker ve sorunu çeşitli yönlerden

ele alır. Sonuçta da çözüm önerilerinde bulunur.

Böylece okurların bilgilerini artırır ve öğrenme

arzularını karşılar.

21-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Haber yazısı   B) Anı          C) Gezi yazısı

D) Sohbet             E) Fıkra

 

22-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fıkra türünde

eser vermiştir?

A) Ahmet Rasim               B) Ziya Paşa

C) Ömer Seyfettin            D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Orhan Veli Kanık

 

Bu türün amacı siyasî, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Kesin olmaktan ziyade güzel, hoş sonuçlara varmaya; canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilir. Yazar kendi

duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar.

23-Bu parçada aşağıdaki türlerin hangisinden söz

edilmektedir?

A) Fıkra           B) Makale       C) Otobiyografi

D) Gezi yazısı             E) Mektup

 

 


11. SINIF FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, FIKRA TEST SORULARI PDF İNDİR, FIKRA İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, FIKRA TEST PDF,
PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

11. SINIF FIKRA TÜRÜ KONU TESTİ, FIKRA TEST SORULARI PDF İNDİR, FIKRA İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, FIKRA TEST PDF,Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk