sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 138

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 138

Metin ve Tür ile İlgili Açıklamalar

Abdurrahim Karakoç; Türk şiirinin son elli yılına damgasını vurmuş, yüzlerce şairi etkilemiş, şiirleriyle milyonlarca insana ulaşmayı başarmış, özü ve sözü bir olan bilge bir halk şairidir. Şiirlerini birkaç istisnai şiir dışında dörtlüklerle ve hece vezniyle yazmıştır. Genellikle 11’li hece ölçüsünü ve koşma nazım biçimini kullanan şair, bunun yanı sıra 8’li heceyle de semai biçiminde pek çok şiir yazmıştır. Karakoç, anlamı feda etmeden heceyi ve kafiyeyi başarıyla kullanan ender şairlerden biridir.

Abdurrahim Karakoç, Türk gençliğine millî şuur aşılayan şiirleriyle bir millî şairdir. Türk gençlerine kültürel değerlerine sahip çıkmaları, kültürleriyle gurur duymaları, daima çalışmaları için telkinlerde bulunmuştur. Abdurrahim Karakoç, 1960-1963 yılları arasında yazdığı şiirlerden oluşan “Hasan’a Mektuplar” adlı ilk eserinde mektup usulü şiir tarzını denemiş ve bunda da oldukça başarılı olmuştur. Şair bu şiirlerde âdeta yaşadığı dönemin zihniyetini ortaya koymuş, fotoğrafını çekmiştir. Onun şiir serüveninde 1960 sonrası Türkiye’sinin günümüze kadarki kültürel, sosyal, sanatsal, iktisadî, siyasî alanlarda yaşadığı değişimin şiirle karikatürize edilmiş hikâyelerini görmek mümkündür.

Hicivleriyle yanlışı göstermiş, koçaklama türündeki şiirleriyle gençlere ilham kaynağı olmuş, “Mihriban” gibi şiirleriyle Anadolu insanının saf ve samimi sevgisini dile getirmiştir. Halk şiiri geleneğine zenginlik katmıştır.

Abdurrahim Karakoç’u, geleneksel Türk şiirinden farklı kılan özelliklerden biri onun halk şiirine kattığı yeni imgeler ve benzetmelerdir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin teması nedir? Açıklayınız.Cevap: İnsan yaşamında yer eden savaşa karşıtlık naiflik ve bu yaşamın kısalığında aşkın insan hayatındaki yeri bu şiirdeki temadır.

2. Şiirden hareketle şairin psikolojisini değerlendiriniz.

  • Cevap: Şair savaş ve şiddet karşıtıdır. Yaşamında bir kez bile savaşa kavgaya karışmamış, kimseyi incitmemiş, bazen de aşkını dilinin döndüğünce anlatmasına rağmen karşılık bulamamış bir insanın psikolojisine sahiptir

3. Şiirdeki benzetme sanatı örneklerini bulunuz.

  • Cevap: Şair yorganı akrebe döşeği ise yılana benzetmektedir.

4. Şiirdeki ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

  • Cevap:  Şiirde ahenk şu unsurlarla sağlanmıştır:

Kafiye:

yıldır / doldur/ haldir: buradaki –al sesleri tam kafiyedir.
Çatamadım / ıslatamadım: -at sesleri tam kafiyedir.

Ses ve kelime tekrarları ve nakarat kısmı: suları ıslatamadım: Bu ifade olduğu gibi her bent sonunda tekrar edilmektedir. Nakarattır bu ifade.

Ölçü:

8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

5. Şiire göre şairin ömrü nasıl geçmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şair aslında kimseye kötülük etmeden herkese saygılı bir şekilde yaşamını sürdürmüştür. Buna rağmen aşktan yana da pek talihi gülmemiştir.

6. Aşağıdaki dizeleri açıklayınız.

  • Cevap: Şairin isteyerek veya istemeyerek her an silahı belinde yaşasa da kimseye zarar vermediğini anlarız. İnsanların her türlü malı rahatça lamlarına rağmen bir başkasının sıkıntısına merhem olmayı reddetmeleri vurgulanır.

Bir gün silah çatamadım:
Bir gün rahat yatamadım:
Alan yoktur satamadım:
Biri bire katamadım:

7. Şaire göre niçin sevgiye talip yoktur? Açıklayınız.

  • Cevap: Çünkü insanlar ne yazık ki güzel değil kötü şeylerin eksikliğin duyar ve iyilikten kaçınarak kötülüğe sığınırlar denilmektedir.

8. Şiirden hareketle şairi sınırlayan şeyler nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap: Belki bedeni belki içine sıkıştığı coğrafya, belki de bu dünyada kimsenin onu anlaması gibi anlatılan şeylerin yaşamını kısıtladığını söylemek mümkündür

9. Şiirde halk şiiri geleneğinin hangi özelliklerine yer verilmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Halk şiirinin sade dil, 8’li hece ölçüsü, dörtlük nazım birimi gibi özelliklerinin bu şiirde fazlasıyla işlendiğini söylemek mümkündür.

10. Şiirde tekrarlanan “Suları ıslatamadım” dizesinden hareketle şairin psikolojisini değerlendiriniz.

  • Cevap: Şair öyle çaresiz ki ıslak olan suları bile ıslatma derdinde hatta bu dert ile yanıp tutuşsa da elinden bir şey gelmemesi onu üzüntülere sevk etmektedir.

11. Okuduğunuz şiirin nazım birimi ve nazım türü nedir? Belirtiniz.

  • Cevap: Nazım birimi: Dörtlük Nazım Türü: Satirik yani eleştirel şiir olmasıdır.
.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk