sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 268

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


.
.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 268

HAZIRLIK

1. Yüzyıllar öncesine ait kitabe, heykel, resim, kitap gibi kaynakların incelenerek topluma ve tüm insanlığa kazandırılmasının bir milletin kültürüne ve evrensel değerlere neler kazandırabileceğini tartışınız.

Cevap:

Yüzyıllar öncesine ait kaynakların incelenmesi ve topluma ve tüm insanlığa kazandırılması, bir milletin kültürüne ve evrensel değerlere çeşitli kazanımlar sağlayabilir. Örneğin:

Bir milletin tarihi ve kültürü hakkında daha iyi anlaşılması: Yüzyıllar öncesine ait kaynaklar, bir milletin tarihini ve kültürünü anlamaya yardımcı olur. Bu kaynaklar, geçmişteki toplumların yaşam tarzlarını, inançlarını, günlük hayatlarını, giyim kuşamlarını ve benzeri konuları anlamaya yardımcı olur. Bu sayede, bir milletin tarihi ve kültürü hakkında daha iyi anlaşılır ve bu bilgiler, milletin kültürel değerlerine saygı duyulmasını sağlar.

Kültürel mirasın korunması: Yüzyıllar öncesine ait kaynaklar, bir milletin kültürel mirasının korunmasına yardımcı olur. Bu kaynaklar, geçmişteki toplumların yaptıkları eserlerdir ve bu eserler, milletin tarihine ve kültürüne ait önemli bilgileri saklar. Bu nedenle, yüzyıllar öncesine ait kaynakların incelenmesi ve topluma kazandırılması, milletin kültürel mirasının korunmasını sağlar.

Evrensel değerlerin anlaşılması: Yüzyıllar öncesine ait kaynaklar, insanlık tarihine ait önemli bilgileri saklar ve bu kaynaklar, insanlık tarihinde ortak olan evrensel değerlerin anlaşılmasına yardımcı olur. Örneğin, eski yazıtların incelenmesi, geçmişteki toplumların inançlarını ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olur ve bu sayede, insanlık tarihinde ortak olan evrensel değerlerin anlaşılmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, yüzyıllar öncesine ait kaynakların incelenmesi ve topluma ve tüm insanlığa kazandırılması, bir millet için çok önemlidir.

2. “Kök Türk Kitabeleri”nin Türk dünyası için önemini ve günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde olduğunu araştırınız (Metni anlama ve çözümleme 6. soruya yöneliktir. ).

  • Cevap: Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları) Türk yazı dilinin Eski Türkçe Dönemi’ne ait yazılı ürünleridir. Bu kitabeler, Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olması nedeniyle dilimizin tarihi ve gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan‘da Orhun Vadisi’nde bulunmuşlardır. Bu yazıtlar II. Göktürk Kağanlığı’na aittir. Yazılış tarihleri MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.

3. “Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?

(Mehmet Akif Ersoy)

Geçmişteki olaylardan günümüze yönelik dersler çıkarılabilir mi? Yukarıdaki dizelerden hareketle tartışınız.

  • Cevap:

Evet, geçmişteki olayların günümüze yönelik dersler çıkarılması mümkündür. Geçmişteki olaylar, insanlık tarihinin bir parçasıdır ve bu olaylar, günümüze yönelik dersler verebilir. Örneğin, geçmişteki savaşların sebepleri ve sonuçları incelendiğinde, günümüzde benzer durumların önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda düşüncelere yönelik önerilerde bulunulabilir. Ayrıca, geçmişteki hukuk sistemleri ve toplumların yapısı incelendiğinde, günümüzde hala geçerli olan veya geçerli olmayan kuralların tespiti yapılabilir ve bu kuralların güncellenmesi için önerilerde bulunulabilir.

Bunun yanı sıra, geçmişteki olayların günümüze yönelik dersler çıkarılması, geçmişteki hataların tekrarlanmaması ve geçmişteki başarılı yöntemlerin günümüze uyarlanması için de önemlidir. Geçmişteki olayların dersleri çıkarılarak, gelecekteki olayların önlenmesi veya çözülmesi konusunda daha doğru kararlar alınabilir.

Sonuç olarak, geçmişteki olayların günümüze yönelik dersler çıkarılması, geçmişteki olayların anlaşılması ve gelecekteki olayların önlenmesi veya çözülmesi için önemlidir. Bu nedenle, geçmişteki olayların dikkatlice incelenmesi ve günümüze yönelik dersler çıkarılması önemlidir.

4. Ünlü hatip Çiçero’nun hayatını araştırınız. (Etkinliğe yöneliktir.).

  • Cevap:

Marcus Tullius Cicero MÖ 106 yılında dünyaya gelmiş MÖ 43 yılında vefat etmiştir. Romalı devlet adamı, hatip ve yazardır. Cicero felsefe öğrenimini Epikürosçu Phaedros akademiye bağlı Philon’dan almıştır. Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara aktarması devlet adamını önemli kılmaktadır.

Marcus Tullius Cicero Bilgi kuramı açısından kesinliğe bağlı kalmamış, olasılıklarının yolunu izlemeyi seçmiştir. Latince’nin felsefe dili olarak gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren mükemmel bir öğrenci olmuştur.

 Eğitime olan aşırı tutkusu ve sevgisi ile ün kazanmıştır. Sonra oldukça yoğun bir hukuk eğitimi almış, edebiyat ve felsefe ile de ilgilenmeye başlamıştır. Marcus Tullius Cicero savaşlardan nefret ederdi. Yinede orduya dahil oldu ve mahkemelerde başkanlık yaptı. Publius Clodius pulcher’in koymuş olduğu yasalardan dolayı aralarında ciddi bir muhalefet başladığında 1 seneliğine İtalyayı terk etti. Geri döndü ve Caesar’ın hükümranlığı altında asla sesini çıkarmadı ve kendini yazılarına verdi.

Bir zaman sonra Cicero’yu devlet düşmanı ilan ettiler. Kaçtı fakat yakalandı. MÖ 43 yılının 7 Aralık günü başı kesilerek idam edildi. Başı Forum Romanum’daki Rostra’da halka teşhir edildi ve elleri ise Seneto binasına çivilendi. Cicero’yu bu kadar güçlü ve ünlü kılan onun hatiplik özelliğiydi. Toplam’da 88 konuşması kayıt edilmiş günümüze sadece 58’i ulaşmıştır.

12. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 268

.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk