sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri Temsilcileri Eserleri PDF

 Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri Temsilcileri Eserleri, Toplumcu Gerçekçi Şiir, AYT EDEBİYAT, AYT EDEBİYAT TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR, toplumcu-gercekci-siir-ozellikleri-temsilcileri-eserleri

derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için   Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri Temsilcileri Eserleri üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

meb-10-sinif-siir-unitesi-test-sorulari


2-Cumhuriyet Sonrası Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

                                                                                                                                                                                            

*Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım özellikleri taşır.

 *Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.

 *O güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.

 *Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.

 *Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.

 *Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavramları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.

 *Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.

*Toplum için sanat anlayışı vardır.

* Bu anlayışa göre sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.

* Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.

* Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.

*Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.

*Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.

*Bu edebiyatta insanı belirleyen en temel öğe  kolektivizmdir.

*XX. yy.da ortaya çıkan Fütürizm (gelecekçilik)  etkili olmuştur.

 

Serbest Nazım (Şiir): 

+Ölçü,birim ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir.

+Servetifünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. (Edebiyatımızda ilk A.Hamit Tarhan = Validem)

+1940 Garipçilerle birlikte edebiyatımızda önemli bir yer edinir.

+Serbest nazımda ahenk aliterasyon ve asonanslarla, ses ve kelime tekrarları ile sağlanır.

+Serbest nazmın, şairlerin kullanışlarına göre pek çok çeşitleri vardır.

+Bunun için de henüz belirginleşmiş bir kuralı yoktur.

 

Gelecekçilik (Fütürizm): 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. Şiirleri sanki mitinglerde okunmak için yazılmış hissi vermektedir. Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi gelecekçi Mayokovski’den etkilenmiştir. Hızın, süratin güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır.
Eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddeden fütüristlerin parolası, “sözcüklere özgürlük”tür.
Şiirde geleneksel kurallar terk edilir. Ölçü ve uyaktan vazgeçilir, şiir yazarken özgürce davranılır. Bu yüzden fütürizmde serbest tarzda yazılan şiirler ön plana çıkar.
Fütüristlere göre sanat tarihçileri faydasız, hatta zararlıdır; onlara aldırmamak gerekir.

 

 

BU ŞİİR ANLAYIŞININ TEMSİLCİLERİ

*Nazım Hikmet                     

*Rıfat Ilgaz 

*Ceyhun Atuf Kansu                        

*Aziz Nesin    

*Ercüment Behzat Lav           

*Ahmed Arif  

 *Hasan Hüseyin Korkmazgil 

*Enver Gökçe  

*Ömer Faruk Toprak             

*Arif Damar

*Vedat Nedim Tör                 

*Şevket Süreyya  

*Şükran Kurdakul 

*Mehmet Başaran

 

 


NAZIM HİKMET RAN (1902-1963)

*İlk şiirlerini Cumhuriyet öncesi yıllarda yayımlamıştır.

*Başlangıçta ölçülü şiirler yazmış, sonra serbest ölçüye geçer.

*Kendi­sinden sonra gelenleri etkileyecek ölçüde yenilik getirmiştir.

*Dizeleri kullan­maya getirdiği özgünlükle de özgür koşuk biçimi­nin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

*Hitabete dayalı propaganda şiirleri yazmıştır.

*Komünizmin propagandası yapar

*Fütürizm akımından etkilenmiştir.

*Makine  hâkimiyetini ister hatta makine olmak ister.

*Özellikle Rus şair Mayakovski'nin etkisinde kalmıştır.

*Edebiyatımızda serbest ve toplumcu gerçekçi şi­irin öncüsüdür.

Şiir: 835 Satır, Jokond ile Si-Ya-U, Varan 3, 1+1=Bir, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Taranta Babu'ya Mektuplar, Portreler, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Des­tanı, Saat 21-22 Şiirleri, Memleketimden İnsan Man­zaraları, Son Şiirleri, Rubailer

Oyun: Unutulan Adam, Kafatası, Ferhat ile Şirin, Yu­suf ile Menofis, Sabahat, Enayi, Demokles'in Kılıcı

Roman: Kan Konuşmaz, Yeşil Elmalar, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Masal: Sevdalı Bulut, La Fontaine'den Masallar

 

ERCÜMENT BEHZAT LAV (1903-1984):

İlk şiir kitaplarını 1930'lu yılların ba­şında yayımlayarak adını duyuran şair ölçülü, uyaklı şiire karşı çıkışıyla dikkati çekmiştir. Fütürizmin ilk tem­silcisidir. Gerçeküstücülükten başla­yarak değişik şiir akımlarını deneyen şair, şiirimize alaysılamayı getiren ilk şair olma özelliğini taşır.

Şiir: S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu

 

HASAN İZZETTİN DİNAMO (1909-1989):

İlk şiirlerinde Faruk Nafiz'in etkisin­de kalan sanatçı daha sonra Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. Mark­sist anlayışla şiirler yazmıştır. Top­lumcu gerçekçidir.

Şiir: Adsız Kitap, Deniz Feneri, Karacaahmet Senfo­nisi, Özgürlük Türküsü, Mapusanemden Şiirler, Sür­gün Şiirleri, Gecekondumdan Şiirler, Kavga Şiirleri, Çoban Şiirleri, Tuyuglar, Nazım'dan Meltemler

 

HASAN HÜSEYİN (1927-1984):

Önce, kullandığı dil ve şiir dünya­sını algılaması bakımından Attila İlhan'ın etkisinde kalmışsa da gi­derek kendi söyleyişini bulmuştur. "Kavel", "Kızılırmak", "Temmuz Bildirisi" adlı şiir kitaplarıyla top­lumcu şiirde yeni örnekler vermiş­tir.

Şiir: Kızılkuğu, Ağlasın Ay Şafağı, Oğlak, Acıyı Bal Eyledik, Kelepçenin Karasında Bir Ak Güvercin, Ka­vel, Kızılırmak, Temmuz Bildirisi

 

ÖZDEMİR İNCE (1936-...)

 *İlk şiiri 1954'te "Kaynak" dergisinde yayınlandı.

 *Pazar Postası, Türk Dili, Değişim, Dost, Şiir Sanatı, Papirüs, Soyut, Tür­kiye Yazıları, Milliyet Sanat, Yusufçuk, Adam Sanat gibi dergilerde yayınla­nan şiirleriyle tanındı.

Şiir üzerine kuramsal yazılar ve değişik konular­ da denemeler, eleştirel denemeler yazdı.

Şiir: Kargı, Tutanaklar, Kiraz Zamanı, Karşı Yazgı, Rüzgâra Yazılıdır, Elmanın Tarihi, Kentler, Yedi Der­yalar Geçsen, Siyasetname, Eski Şiirler, Canyelekleri Tavandadır, Hayat Bilgisi, Zorba ve Ozan, Başak ile Terazi, Burçlar Kuşağı, Güneş Saati, Gürlevik, Yazın Sesi, Uykusuzluk, Mani Hayy, Evren Ağacı, Bütün şi­irleri

Düzyazı: Tabula Rasa, Dinozorca, Tarih Affetmez, Çile Törenleri, Bu Ne Biçim Memleket, Yaşasın Cum­huriyet

 

CAN YÜCEL (1926-1999):

 *Hasan Ali Yücel'in oğludur.

 *Modern şiirimizde hiciv ustala­rından biridir.

İlk kitabı " Yazma"dan sonra uzun bir süre biçim arayışlarıyla oyalanmıştır. Şairliğini külhanca ra­conlarından yararlanarak siyasal inançlarıyla yo­ğurmuştur.

*Argo ve hiciv şiirinin önemli unsurlarındandır.

Şiir: Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğ­lum, Şiir Alayı, Canfeda, Çok Bi Çocuk, Kısa Devre, Kuzgunun Yavrusu, Gece Vardiyası, Gezintiler, Maa­ile, Seke Seke, Alavara, Mekânım Datça Olsun, Güle Güle-Seslerin Sessizliği

 

 

AZİZ NESİN

·         Türk edebiyatının en önemli gülmece yazarlarındandır. Dünyaca tanınan mizah yazarıdır.

·         Şiirle başlamış, sonra mizahı ağır basan öykülere yönelmiştir.

·         Toplumun aksayan, yergiye elverişli olaylarını; zıpçıktı, türedi, değerleri çürümüş tiplerini mizahın gereği abartılı, rahat ve oyunlu anlatımıyla dile getirmiştir.

·         Bazı yazılarından dolayı birkaç kez hapse girmiş; bazı yazılarından dolayı tepki çekmiştir.

·         Modern Türk mizahını dünyaya tanıtır

·         Gözleme dayalı yapıtlarında toplumdaki zıtlıkları, siyasal çatışmaları anlatmıştır.

·         Olayları betimlemede, konuşmaları doğal bir şekilde yansıtmada ustadır.

·         Yapıtlarının ön yüzü komedi, arka yüzü trajedidir.

·         Roman: Zübük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Gol Kralı Sait Hopsait, Saçkıran, Kadın Olan Erkek, Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Surname

·         Oyun: Toros Canavarı, Tut Elimden Rovni, Hadi Öldürsene Canikom, Biraz Gelir misiniz, Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı, Çiçu, Hakkımı Ver Hakkımı

·         Hikâye: Yedek Parça, Geriye Kalan, Damda Deli Var, Kördövüşü, Biz Adam Olmayız, Yaşasın Memleket, Vatan Sağ Olsun, Bülbül Yuvası Evler, Ah Biz Eşekler, Fil Hamdi, Bay Düdük, Yüz Liraya Bir Deli, Parti Kurmak, Parti Vurmak, İt Kuyruğu, Mahallenin Kısmeti, Ölmüş Eşek, Bir Koltuk Nasıl Devrilir, Memleketin Birinde, Mahmut ile Nigar, Gözüne Gözlük, Deliler Boşandı, Hoptirinam, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Biz Adam Olmayız, Rüyalarım Ziyan Olmasın, Aşkım Dinimdir, Nah Kalkınırız, Büyük Grev, Hayvan Deyip Geçme

·         Anı: Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, Bir Sürgünün Hatıraları, Yokuşun Başı, Poliste, Benim Delilerim

·         Masal: Aziz Dededen Masallar, Uyusana Tosunum, Hoptirinam, Memleketin Birinde

·         Taşlama: Azizname

·         Gezi: Dünya Kazan Ben Kepçe, Duyduk Duymadık Demeyin

·         Şiir: Hoşça Kalın, Sondan Başa, Sevgiye On Ölüme Beş Kala, Kendini Yakalamak

·          

RIFAT ILGAZ (1911 – 1993)

Özellikle 1940’lı yıllarda yoksulların yaşamlarını anlattığı şiirleriyle, toplumcu gerçekçi şairlerin önemli temsilcilerindedir.

“Markopaşa” dergisinde mizahi yazılar yazmıştır.

En önemli eserlerinden olan Hababam Sınıfı, başlangıçta tiyatro olarak yayımlanmıştır.

Şiir: Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Bütün Şiirleri

Roman: Karartma Geceleri, Sarı Yazma

Mizahi Hikâyeler: Don Kişot İstanbul’da, Radarın Anahtarı

Mizahi Romanlar: Hababam Sınıfı, Pijamalılar

 

 

AHMED ARİF: (Ahmet Hamdi Önal) (1927-1991)

*Üniversite eğitimi sırasında iki kere tutuklanır.

*Memurluktan ayrılıp birçok işe girip çıkmış; okulunu tamamlayamamıştır.

*Öncü ve Halkçı gibi gazetelerde düzeltmenlik, teknik sekreterlik ve gazetecilik yapar.  

*1968 yılında ilk ve tek kitabı “Hasretinden Prangalar Eskittim”i çıkartmıştır.

*Faruk Nafiz, Nâzım Hikmet, Orhan Veli ve Cemal Süreya gibi sanatçıların hayranıdır.

*Halktan ve halk şiiri geleneğinden beslenmiştir.

*Doğunun, efsane, destan, masal, türkü, ağıt gibi folklorik özelliklerinden ve halk unsurlarından faydalanır.

*Yaşadığı yöreyi şiire taşımıştır.

*İlk şiiri, Seçme Şiirler Demeti dergisinde 1940’ta yayımlanmıştır.

*Ahmed Arif’in şiirine, umudun, inceliğin, korkusuzluğun şiiri denmiştir.

*Anadolu duyarlılığını dile getirmiştir.

*Ona göre övülecek yegâne şeyler, halkı ve sevdalısıdır.

*Çocukluğundan itibaren hep adaletin peşinde, ezilenlerin yanında olmuştur.  

*Haksızlığa tahammül edemez.

*Şiirlerinde mertçe ve yüreklice bir hava sezilir.

*Lirik, epik şiiri ve koçaklama tarzını tercih etmiştir.

*Sevdanın ve kavganın şairidir.

*Kendine has lirizmi ve hayal gücü eserlerine yansır..

*Şiirlerinde kardeşliğe vurgu yapmış; yoksullukları dile getirmiştir.

*Şiirlerinin bir kısmını arkadaşlarına dağıttığından, bir kısmına da polis el koyduğundan, tek şiir kitabı çıkarmakla yetinmiştir.

*Şiirlerinin çoğu bestelenmiştir.

*Kendi sesinden şiir kaseti de mevcuttur.

Şiir: Hasretinden Prangalar Eskittim, Yurdum Benim Şahdamarım (ölümünden sonra)

Mektup: Cemal Süreya’ya Mektuplar (ölümünden sonra)

Bazı meşhur şiirleri: Akşam Erken İner Mahpushaneye, Anadolu, Ay Karanlık, Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı, Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi, İçerde, Kara, Karanfil Sokağı, Leylim Leylim, Merhaba, Otuz Üç Kurşun, Sevdan Beni, Suskun, Unutamadığım, Uy Havar!, Vay Kurban

 

 

CEYHUN ATUF KANSU (1919-1978)

Asıl mesleği doktorluktur, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuş­tur.

Başlangıçta halk şiir geleneğine bağlı kalmış, 1940'lı yıllardan sonra serbest tarzda şiirler yazmıştır.

Toplumcu şiir anlayışı, Marksist anlayışı benim­semiştir.

Eserlerinde Anadolu'nun mahalli rengini, sıkıntı­larını, hasta çocuklarını mutsuz insanları anlat­mıştır.

Şiir: Bir Çocuk Bahçesinde, Bağbozumu Sofrası, Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Haziran Defteri, Yur­dumdan, Bağımsızlık Gülü, Sakarya Meydan Savaşı, Buğday Kadın Gül ve Gökyüzü, Devrimcinin Takvimi

Düzyazı: Ya Bağımsızlık Ya Ölüm, Köy Öğretmeni­ne Mektuplar, Tonguç'un Kitapları, Atatürkçü Olmak, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Balım Kız Dalım Oğul, Halk Önderi Atatürk, Cumhuriyet

 

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR (1897-1926)

·         Türk tarihinde önemli rol oynayan kişileri inceleyen eserleri ile ünlenmiştir. 

·         Kendi yaşamını anlattığı “Suyu Arayan Adam”, Atatürk ve İnönü dönemlerini incelediği üçer ciltlik “Tek Adam” ve “İkinci Adam” adlı kitapları en ünlü yapıtlarıdır.

·          “Toprak Uyanırsa” adlı romanında bir Anadolu köyünün, bir aydının öncülüğüyle kalkınmasını anlatmıştır.

 

ESERLERİ

·  Tek Adam (Mustafa Kemal'in Hayatı) Üç cilt (biyografi)

· İkinci Adam (İsmet İnönü) Üç cilt (biyografi)

·    Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa Üç cilt (biyografi)

·   Suyu Arayan Adam (otobiyografi)

·   Menderes'in dramı? (biyografi)

·    Toprak Uyanırsa (roman)

·   Kahramanlar Doğmalıydı (roman)


EK BİLGİLER:
Kadro Dergisi'nin kurucularından ve Kadro Hareketi'nin önderlerindendir. Türk tarihinde önemli rol oynayan kişilikleri inceleyen eserleri ile ünlenmiştir. Kendi yaşamını anlattığı Suyu Arayan Adam(1959), Atatürk ve İnönü dönemlerini incelediği üçer ciltlik Tek Adam (1963-65) ve İkinci Adam (1966-68) adlı kitapları en ünlü eserleridir.

 

Arif Damar

§  Arif Damar, serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı ile eser veren şairler arasındadır. 1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında kavgacı, barışçıl ve insancıl yönü ağır basan şiirler yazmıştır.

§  Henüz 15 yaşındayken İlk şiiri “Edirne Akşamı”nı yayımlamış, bu şiir büyük ilgi görmüştür. Öyle ki dönemin ünlü şairlerinden Hasan İzzettin Dinamo, kendisini ziyaret etmiş ve bu andan itibaren sanatçı “Harika Çocuk” olarak anılmıştır.

§  Arif Barikat, Arif Hüsnü, Ece Ovalı takma adlarıyla yazdığı toplumcu şiirlerini “Günden Güne” kitabında toplamıştır.

§  1958’de “İstanbul Bulutu” adlı kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı’nı Cemal Süreya ile birlikte almıştır.

§  En sevilen şiirlerinden biri “Hallaç”tır.

§  Melih Cevdet Anday ile birlikte “Yağmurlu Sokak” adlı romanı kaleme almıştır.

§  Siyasal düşüncelerinin belirlediği şiir anlayışlarına uymadığı için Garip akımının dışında kalmaya özen göstermiştir.

§  Özellikle 1960 sonrasında yazdığı şiirler Arif Damar’ı 1940’ların toplumcu şairlerinden iyice uzağa düşürmüş, bağımsız bir havaya girmesine yol açmıştır. Bu tarihten itibaren İkinci Yeni şairlerinin imgeli şiir anlayışına yaklaşmıştır.

§  1969 yılında  “Yeryüzü Kitabevi”ni kurmuş ve yönetmiştir.

Arif Damar’ın Eserleri

Şiir

Günden Güne
İstanbul Bulutu
Kedi Aklı
Saat Sekizi Geç Vurdu
Seslerin Ayak Sesleri
Alıcı Kuşu Kardeşliğin
Ölüm Yok ki
Ay Ayakta Değildi
Acı Ertelenirken
Yoksulduk Dünyayı Sevdik
Eski Yağmurları Dinliyorum

Roman

Yağmurlu Sokak

 

 

Enver Gökçe

Enver Gökçe, toplumcu şiir anlayışının ilk temsilcileri arasında yer almıştır.

İlk şiirlerini ünlü Halkevleri yayını olan “Ülkü” dergisinde yayımlamıştır. Ahmet Hamdi TanpınarNurullah Ataç gibi isimler de bu dergiye katkıda bulunanlar arasında yer alır. Daha sonra ise Ant, Söz, Gün, Yağmur ve Toprak, Meydan gibi dergilerde şiirleri yayımlanmıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı’dan dersler almış, Divan edebiyatını uzmanlık derecesinde öğrenmiştir.

Türkmence, Kırgızca, Karaimce, Göktürkçe, Oğuz lehçeleri üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

Dede Korkut Masalları”nı derleyerek günümüz Türkçesine aktarmıştır.

Sosyalist düşünceleri nedeniyle 1951 yılında tutuklanmış ve işkencelere maruz kalmıştır.

Şili’nin dünyaca ünlü şairi Pablo Neruda’dan şiir çevirileri yapmıştır.

Ant dergisinde yayımlanan “Köylülerime” şiiri büyük yankı uyandırmıştır.

Bazı şiirleri Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya, Timur Selçuk gibi önemli müzisyenler tarafından bestelenmiştir.

Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır.

“Mustafa Gökçe” takma adını kullanmıştır.


Eserleri

Şiir 
Yaşamı ve Bütün Şiirleri

Çeviri şiirler
Çağımızın Büyük Şairlerinden Pablo Neruda’nın Şiirlerinden Seçmeler

Biyografi
Kemalettin Kamu
Bedrettin Uşaklı

Düz yazı
Dost Dost İlle Kavga
Panzerler Üstümüze Kalkar

İnceleme
Eğin Türküler

 

Vedat Nedim Tör (1897-1985)

Yazar, bürokrat, siyaset insanı.

1897'de İstanbul'da doğdu.

1916'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

Öğrenim için Berlin’e gitti, 1922’de iktisat doktoru oldu.

Yurda döndükten sonra Aydınlık dergisinin çevresinde oluşan sol hareket içinde yer aldı.

1927'de Türkiye Komünist Partisi yöneticisi olmakla suçlanarak tutuklandı. Dört ay hapse mahkum oldu.

Sonrasında Şevket Süreyya Aydemir ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Kadro Hareketi'nin içerisinde yer aldı. 

Devrimlere ideolojik bir temel oluşturma denemesi olan bu hareket, 1932–1934 yılları arasında Kadro adıyla bir dergi çıkarmıştır. Vedat Nedim, bu derginin genel yayın müdürüdür.

Yazı ve makaleleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Matbuat Umum Müdürlüğü, Turizm Müdürlüğü ve Ankara Radyosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra bankalarda kültür-sanat işleri danışmanlığı yaptı.

8 Nisan 1985'te İstanbul'da öldü.

Sanat Anlayışı

Türk edebiyatında daha çok oyun yazarı olarak tanındı.

Eserleri yabancı dillere çevrilerek yurt dışında sahnelenen yazarlarımızdan biridir.

Eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri işlemiştir.

İlk oyunlarında psikolojik bunalımlara yer veren yazar, daha sonraları toplumsal sorunlara ağırlık vermiştir.

Öne Çıkan Oyunları

·         Hep ve Hiç: Oyunda paranın hayatımızdaki yeri ele alınmıştır. Eserde hayatını sadece para ve iktidar üzerine kuran bir kahramanın hikâyesi anlatılmaktadır. Ağır bir hastalık geçiren kahraman, vicdanını rahatlatmak için bütün mal varlığını dağıtıp bir "hiç" olarak ölür.

·         Üç Kişi Arasında: Oyunda savaşta yaralanıp erkekliğini kaybeden bir adamın kıskançlık yüzünden karısını bir dağ evine kapatması, sonrasında da sinir krizi geçirerek ölmesi anlatılmaktadır.

·         Kör: Oyunda iki çocuk babası bir adamın bir iş kazasında gözlerini kaybetmesiyle hem kendi hem de eşinin yaşadığı sıkıntılar anlatılmıştır.

·         Siyah Beyaz: Oyunda aşırı kıskançlığı yüzünden ruh sağlığı bozulan bir kadının çevresindekileri nasıl bir yıkıma sürüklediği anlatılmaktadır.

·         İmralı'nın İnsanları: Oyunda hapishanelerin ıslahı konusu ele alınmıştır.

Eserleri:

·         Oyun: İşsizler, Üç Kişi Arasında, Fevkâlâsriler, Kör, Hayvan Fikri Yedi, Köksüzler, İmralı’nın İnsanları, Değişen Adam, Sanatkâr Aşkı, Hep ve Hiç, Siyah Beyaz, Aşağıdan Yukarı, Sahte Kahramanlar, Kadın Polis Olursa, Avrupa Ana, İstenilmeyen Mucize, Dağ Başındaki Kız, Sonsuz, Sahte Sultan, Hacivat Diplomat, Batista

·         Roman: Resim Öğretmeni

·         Anı: Yıllar Böyle Geçti

·         Deneme: Dinimiz, Kemalizm'in Dramı, Atatürk Olmasaydı



ÖRNEK ŞİİRLER

Eti geçti, duydun mu?
Bıçak kemikte.
Duymadınsa duy artık
behey Allah’ın kulu,
bıçak kemikte.
Duy da silkin n’olursun
bu ne biçim uyku bu.
Bıçak kemikte



Verilmemiş alınmış hep,
yük vurulmuş dağlar gibi – insanlık bu mu?
Çalıyor sömürünün imdat çanları,
kımılda da kurtar şu onurunu
bıçak kemikte.


Topraksa paylaşılmış kıyılarsa yağmalanmış,
umut hacizde,
ya bu neyin puştluğu bu
sana yokluk sana yasak sana dam
insan değil – hâşâ – bir yağmacı soyu bu,
bıçak kemikte.


Üretensin yaratansın yürütensin dağları,
bakma öyle kilit kilit, duvar duvar.
Yetsin artık bu susku
bıçak kemikte.
Anasın boynun bükük babasın kolun kırık
oğullar kan içinde.
Kaldır artık başını
«kalsın benim dâvam dîvana kalsın» demiş ozan.
O dîvan sensin artık
bıçak kemikte.

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Güzelliklere Maviliklere Şarkı

Buğday denizinde Sivas’ın,
Amasya’nın elma bahçelerinde
Mutluluk salıncağında kolan vururuz.
Birlikte har vurur harman savururuz
Ah bir kez ekmeğin cennetine varalım

                                                                Hasan İzzettin Dinamo

Memleketimin Şarkıları --- Enver Gökçe

Derdini, ekmeğini bölüştüğüm
Türküleriyle bizi ağlatan memleketlim.
Karadeniz’in Rumelikarı tütünü,
Bende türküler oldu ağlamaklı,
Bende türküler oldu dizim dizim.
Doldurdum sineme, ciğerlerime,
Doldurdum derdi mihneti
Pamuk tozunu, kömür tozunu;
Memleketimin şarkıları kadar acı çektim.
Ben Ahmet Çavuş’um
Attığım kurşunlar gitmezdi boşuna
Şimdi kuzgunlar iner taze leşime
İki kere kesemden everdiğim
Dost dediğim kıydı bana.

  

Makinalaşmak İstiyorum!

 trrrrum,

trrrrum,

trrrrum!

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!

 

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor

bu!

her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum!

tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,

damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!

trrrrum,

trrrrum,

trak tiki tak

makinalaşmak istiyorum!

mutlak buna bir çare bulacağım

ve ben ancak bahtiyar olacağım

karnıma bir türbin oturtup

kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

trrrrum

trrrrum

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!

Nazım Hikmet, 1923

 MUSTAFA ŞAHİN (GAL)


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA


okullar için pdf


Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri Temsilcileri Eserleri


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk