sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları TEST İNDİR

 9,10,11,12.SINIF FİZİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI, FİZİK YAZILI SORULARI, FİZİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 9.SINIF FİZİK, 10.SINIF FİZİK, 11.SINIF FİZİK,

 derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları TEST İNDİR üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ

…………. ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI


SORULAR
 

A.             Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaret- leyiniz. (16x5=80 puan)
1.               1 dm2 kaç cm2 dir?
 
A)  1                       B)  10                     C)  100
D)  1.000               E)  10.000
 
2.               I.       Sayısal veriler elde edilir.
II.          Duruma ve kişiye göre değişmez.
III.        Özneldir.
Yukarıdakilerden hangileri nicel gözlemin özellikle- rindendir?
 
A)  Yalnız I             B)  Yalnız II             C)   I ve II
D)  I ve III               E)   I, II ve III
 
3.               “Doğruluğu bütün bilimlerce kabul edilmiş varsayım- lara ……………………… denir.”
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi gelmelidir?
 
A)  Hipotez           B)  Yasa                  C)  Bilim
D)  Modelleme    E)  Gözlem
 
4.               Uluslararası birim sistemine göre aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük birimi değildir?
 
A)  metre              B)  candela            C)  mol
D)  kilogram          E)  litre
 
5.               Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğün birimidir?
 
A)  candela           B)  mol                   C)  amper
D)  litre                  E)  kelvin
 
6.               Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?
 
A)  Işık şiddeti                   B)  Hız
C)  Hacim                           D)  Enerji
E)  Kuvvet
 
7.               Aşağıdakilerden   hangisi   fiziğin   alt    alanlarından
 değildir?
 
A)  Mekanik                      B)  Manyetizma
C)  Nükleer fizik               D)  Termodinamik
E)  Canlılar

8.               Fiziğin alt dalları ile ilgili verilen bilgilerden   hangisi
 yanlıştır?
 
A)    Mekanik, hareket ile ilgili olayları inceler.
B)    Katıhal fiziği, maddenin kristal yapısını, iletkenli- ğini esnekliğini inceler.
C)     Optik, ışıkla ilgili olayları inceler.
D)    Manyetizma, yük hareketleri, elektriksel alan, elektriksel kuvveti inceler.
E)     Termodinamik, ısı enerjisi, ısı alışverişi, erime, donma olaylarını inceler.
 
9.               Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem vektörel hem de türetilmiş bir büyüklüktür?
 
A)  Enerji                           B)  Yer değiştirme
C)  Hacim                           D)  Uzunluk
E)  Basınç
 
 
 
10.            Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özellikle- rindendir?
 
A)  Zaman             B)  Uzunluk           C)  Sıcaklık
D)  Özkütle           E)  Kütle
 
 
 
11.            Kütle aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
 
A)  Eşit kollu terazi           B)  Dinamometre
C)  Dereceli silindir         D)  Kronometre
E)  Metre
 
12.            “Yüzey alanının hacmine oranı büyük olan canlıların enerji kaybı fazla olacağından metabolizmalarının hızlı çalışması gerekir.”
Buna göre, aşağıdaki canlılardan hangisinin meta- bolizma hızı en büyüktür?
 
A)  Aslan               B)  Örümcek         C)  Çita
D)  Yılan                 E)  Fil
 
13.            Aşağıdakilerden hangisi soğuk plazma örneğidir?
 
A)  Neon lamba   B)  Yıldırım             C)  Yıldız
D)  Güneş              E)  Şimşek

14.          
Aşağıdakilerden hangileri maddenin plazma halinin özelliklerinden değildir?
 
A)    Elektriksel olarak nötr olup, iyi bir iletkendir.
B)    Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir.
C)    Gökkuşağı bir plazma örneğidir.
D)    İyonize olmuş gaz anlamına gelmektedir.
E)    Evrenin %96’sından fazlası plazma halindedir.
 
15.           Aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni diğerlerin- den farklıdır?
 
A)    Su yüzeyine yavaşça ve yatay olarak bırakılan iğ- nenin batmaması
B)    Bazı böceklerin su yüzeyinde rahatça yürüyebil- mesi
C)    Suya daldırılan fırçanın sudan çıkarılırken bir ara- ya toplanması
D)    Suya daldırılan, iki ucu açık, ince boruda suyun yükselmesi
E)    Su yüzeyinde taşın sektirilmesi
 
16.           I.        Fırçanın   sudan   çıkarılırken uçlarının  birbirine yaklaşması
II.         Denizde oluşan dalgalar
III.       Sabun köpüğünde oluşan baloncuk
Yukarıdaki yargılardan hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir?
 
A)  Yalnız I             B)  Yalnız III            C)   I ve II
D)  I ve III               E)   I, II ve III
 
B.             Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldu- runuz. (5x2=10 puan)
(Nitel, nicel, atom fiziği, katıhal fiziği, fizik, bilim, nükleer fizik, modelleme, litre, kohezyon, adezyon, dereceli kap, termodinamik, plazma, gaz, yüzey gerilimi, kütle)
 
1.              Maddeyi, maddenin uzay ve zamanda hareketini, enerji            ve           kuvvetini               inceleyen              bilim       dalına
…………………………………………… denir.
 
2.              Beş     duyumuzu     kullanarak     yaptığımız     gözleme
…………………………………………… gözlem denir.
 
3.              Maddenin kristal yapısını inceleyen  fiziğin alt  dalına
…………………………………………….. denir.
 
4.              Düzgün  geometrik  şekli  olmayan  bir  cismin  hacmi
……………………………………………. yardımıyla bulunur.
 
5.              Su       üzerinde       taşın       sektirilebilmesi,       suyun
…………………………………….……… sayesindedir.
 
 
 
 
Aşağıdaki cümlelerde doğru ise “D” nin altına, yanlış ise “Y” nin altına X işareti yapınız. (5x2=10 puan)
 
  D        Y
 
……..    ……..    1.          Beş  duyu  organı  kullanılarak   yapılan
gözleme nicel gözlem denir.
 
……..    ……..    2           Termodinamik fiziğin bir alt dalıdır.
 
……..    ……..    3.          Yapılan tahminlerin geçerli olup  olma-
dığı kontrollü deneyler sonucunda tes- pit edilir.
 
……..    ……..    4.          Aynı    madde    molekülleri   arasındaki
çekim kuvvetine adezyon denir.
 
……..    ……..    5.          Sıcaklığın     artması    yüzey    gerilimini

azaltır.

d


.
9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları


9.SINIF FİZİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI, FİZİK YAZILI SORULARI, FİZİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 9.SINIF FİZİK, 10.SINIF FİZİK, 11.SINIF FİZİK,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk