sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 106

   12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 106

Metin ve Tür ile İlgili Açıklamalar

Garip akımı sanatçıları bir eşyayı benzetme ve istiareden kaçarak göründüğü gibi yani herkesin kullandığı kelimelerle anlatmıştır. Garip akımı; Orhan Veli’nin ölümü, Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in daha sanatlı şiir anlayışını benimsemesi, Mavi akımı ve ikinci Yeni şiir anlayışının daha etkili olması dolayısıyla şiirdeki iddiasını kaybetmiştir.

Garip şiirinde yaşama sevincinin yanında; hayat, çevre, doğa ve evren karşısındaki hayranlık ve şaşkınlık işlenmiştir. Oktay Rifat yaşama sevinci ile bütün evreni kucaklarken Orhan Veli sosyal çevreden pek fazla uzaklaşmamıştır.

Melih Cevdet Anday, Garip akımına bağlı kaldığı ilk şiirlerinde gündelik hayatın içindeki sıradan insanı anlatmıştır. Şair, daha sonraki şiirlerinde toplumsal konulara ve Yunan mitolojisine yönelmiştir. “Rahatı Kaçan Ağaç”ta yoksulluk ve haksızlık gibi toplumsal sorunları dile getirmiştir.
Garip akımı temsilcilerinden olan Oktay Rifat “Perçemli Sokak” kitabında ikinci Yeni anlayışına uygun şiirler yazmıştır. Şair halk kültürünü, halk yaşamını, sıradan insanları ve basit konuları halk diliyle işlemiştir.

“Eski Zaman Âşığı” şiirinde şair, aşk temasını günlük bir dille işlemiştir. Kolay, basit ve günlük yaşamdan esinlenen bu şiir, ahengini ses akışı ve doğal söyleyişle sağlamıştır. Garip akımının en büyük özelliği de zaten sıradan olayların doğal bir söyleyişle ifade edilmesidir. Şiirde klasik ahenk unsurları olan ölçü, kafiye, redif kullanılmamıştır.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıdaki sözcük gruplarını şiirden hareketle açıklayınız.

  • Cevap:

gönül çekmek: sevda içinde olmak, aşk derdi çekmek.
ateşten gömlek: dayanılamayacak denli güç ve sıkıntılı durum ya da iş.
ışıl ışıl yanmak: Parlamak

2. Şiirde “Eski Zaman Âşığı” olmanın özellikleri nasıl sıralanmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Bazen tilki gibi kurnaz ama bazen akılsız, herkese aşık olup sevdalanabilen, sevdiğini gece hayalinde gündüz düşünde gören biri olarak sıralanmıştır diyebiliriz.

3. Şiirden hareketle Garip akımı özelliklerinin neler olduğunu açıklayınız.

  • Cevap: 1941 yılından sonra Türk şiirinde görülen ve öncülüğünü Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat üçlüsünün yaptığı edebiyat akımıdır. Bu üç şair, şiirde sürüp gitmekte olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe baş kaldıran şiirlerini toplayarak Garip adında bir kitap yayımladılar.

4. Şiirde ahenk nasıl sağlanmıştır? Değerlendiriniz.

  • Cevap: Şiir içi ses ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır. Çünkü Orhan Veli söz sanatları, ağır bir dil vs gibi özelliklere de karşıdır.

5. Aşağıdaki dizelerde geçen edebî sanatları belirtiniz.

  • Cevap:

Benzetme: Tilki gibi kurnaz derken insan tilkiye kurnazlık yönünden benzetilmektedir.
Benzetme: Şair kendisini bazen çocuğa benzetmektedir.

6. Şiirin teması nedir? Şair neyi özlemektedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Sevgiliye olan özlem ile çocukluğa duyulan hasret temayı oluşturmaktadır.

7. Okuduğunuz şiir konusuna göre (lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik) şiir türlerinden hangisine örnektir? Niçin?

  • Cevap: Duygu yoğunluğu fazla olduğu için lirik yani duygusal şiir türüne girer.

8. Şiirdeki günlük ve sıradan olaylar, sizce dil ve anlatımı nasıl etkilemiştir?

  • Cevap: Şiirin sade ve akıcı bir dile sahip olmasını sağlamıştır. Her okuyan çok rahat bir şekilde şiirin gönderilerini alabilmektedir. Bunun yanında şiirin daha çok okura ulaşması da sağlanmış olur.

9. Şiirdeki geçen açık ve örtük iletilere örnekler bulunuz.

  • Cevap:

Açık ileti: Çocukken zeki, kurnaz, büyüdükçe ise kararsız bir aşık olduğu
Kapalı ileti: Geçmişine ve sevgilisine aşık olduğu kadına duyduğu hasret ve aşk

10. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi / kişiler arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şiirde söyleyici aynı zamanda kahramanın da kendisidir. Bu da okur ile şiar arasında samimi bir havanın olmasını sağlamaktadır.
.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk