sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 102

   12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .
.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 102

Metin ve Tür ile İlgili Açıklamalar

Garip Akımı Şiiri

Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday 1941 yılında “Garip” adlı ortak bir şiir kitabını yayımlayarak şiir anlayışlarını ilan etmişlerdir. Şiirde şairane söyleyiş yerine günlük bir dil kullanılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu durum kalıplaşmış, sanatlı, imgeli bir şiiri savunan edebiyat geleneğine karşı çıkmak anlamına geldiği için büyük tartışmalara neden olmuştur.

Orhan Veli ve arkadaşları kendilerinden önceki şiiri “yapma, gerçek yaşamdan kopuk, kuralcı şiir” diye nitelemişlerdir. Gündelik yaşam, sıradan insanlar ve sıradan olaylar şiire aktarılmıştır. Serbest ölçü kullanılmış, kafiye gereksiz görülmüştür. Şiirde resim ve müziğe ait ögelere yer vermeye karşı çıkmışlardır. Okuyucunun ilgisini çekebilmek için nükteli, esprili, ironik bir üslup kullanmışlardır.
1945 yılında Oktay Rifat ve Melih Cevdet, Garip akımından ayrılmıştır. Orhan Veli ise 1950’de ölümüne kadar şiir anlayışını sürdürmüştür.

“Kitabe-i Seng-i Mezar” şiiri temelde geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmak amacıyla yazılmıştır. Şiirde sıradan bir insan olan Süleyman Efendi konu edilmiştir. Büyük felsefelerle ilgisi olmayan bir kişinin gündelik yaşamı anlatılmıştır. Her sözcüğün şiirde kullanılabileceğini savunan Orhan Veli, “nasır” sözcüğünü bile şiire dâhil etmiştir. Birçok yönüyle Orhan Veli şiiri, geleneğe bir başkaldırıdır. Uzun soluklu olamayan bu anlayış günlük dilin şiire girmesini başarmıştır.

Şiirdeki söyleyici, hayata bir pencereden bakmıştır. Bu yetinme duygusu, içinde bulunduğu sosyal sınıfla ilgilidir. Bu şiirde olduğu gibi Garip şairleri bilinçli olarak toplumun dikkat çekmeyen tiplerini konu edinmişlerdir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin teması nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şiir sıradan bir insanın ölümünü işlediği için Teması da Ölümdür diyebiliriz.

2. Şiirde geçen “To be or not to be” ( Olmak ya da olmamak ) ifadesi hangi anlamda kullanılmıştır? Bu sözle kime gönderme yapılmıştır? Belirtiniz.

  • Cevap: Burada ünlü İngiliz şair Shakespeare’in dizelerine gönderme yapılmıştır. Aslında yaşamın gelip geçiciliği vurgulanmaktadır.

3. Şiirde sözü edilen Süleyman Efendi nasıl betimlenmiştir? Gerçek bir kişi olabilir mi? Açıklayınız.

  • Cevap: Sosyal, siyasal, bilimsel ve sanatsal pek çok sorunun konu edindiği, tartışıldığı, hatta savaşıldığı bir ortamda Süleyman Efendi’yi en çok ilgilendiren konu ayağındaki nasırdır. Öyle ki Allah’ın adını bir tek nasırı vurduğu zamanlarda anıyor. Dindar biri değildir, ancak günahkâr da değildir. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan, büyük hırsların peşinden koşmayan, dünya meselelerine kafa yormayan biridir Süleyman Efendi. Bence gerçek hayattan alınmış bir kişi olabilir. Çünkü böyle sıradan insanlar toplumumuzda çok fazladır.

4. Şiirdeki eleştirilerin neler olduğunu belirtiniz.

  • Cevap: Edebiyatımızda bir “şiir devrimcisi” kabul edilen Orhan Veli Kanık geçmiş ve geleneksel şiir biçim ögelerini reddederek her türlü şekil endişesinden uzak bir şiir anlayışını benimsemiştir. “Her şeyin şiirin konusu olabileceğini” savunan Orhan Veli Kanık için Kitabe-i Seng-i Mezar (mezar taşı yazısı demek) şiiri bu görüş için adeta bir ispat niteliğindedir.

5. Şiirdeki günlük dil örneklerini bulunuz.

  • Cevap: “Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar;” / “Bir akşam uyudu; Uyanmayıverdi” / “Tüfeğini deppoya koydular,”

6. Şiirdeki bölümler nasıl sıralanmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Roma rakamları verilerek her bölüm sıraya dizilmiştir. I – II – III şeklindedir.

7. Okuduğunuz şiirde ahenk nasıl sağlanmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Şiirde ahenk, kelime ve ses tekrarlarıyla sağlanır. Unutulmamalıdır ki Garipçiler hele de Orhan Veli şiirlerinde kafiye vs.nin gereksiz olduğunu düşünür. Alt alta olmasa bu kelimeler şiir içerisinde ahengi oluşturur.

8. Şiirde geçen olay, zaman, mekân ve kişiler hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap: Garip Akımının kurucusu olan şair, hayatın içinden insanlara da şiirlerinde yer vermiştir. Bu şiir de hayatın içinde sıradan birinin ölümü üzerine yazılmıştır.

9. Şiirde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını “TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden bulunuz.

  • Cevap:

adını anmamak: Bir şeyden, bir kimseden hiç söz etmemek; unutmuş görünmek anlamlarına gelen bir deyimdir.
yadigâr kalmak: Bir kimseden, bir olaydan anı olarak kalmak, ondan kalan ve onu anımsatan bir nesne olmak
hakkını helâl etmek: Verdiği emeği, hakkı, payı içtenlikle bağışta bulunmak.

10. Şairin şiir anlayışının “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiirdeki yansımaları nelerdir? Dizelerden hareketle açıklayınız.

  • Cevap:  Garip Akımının kurucusu olan şair, şiirde kafiye, ölçü gibi şeylerin gereksiz olduğu görüşündedir. Ama yine de şiirlerinin bazılarında bunları kullandığı görülür. Basit şiir kolaydır. Zor olan basit şiir yazmaktır der.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk