sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 96

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 202312.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .
.Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin teması nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şehit Mehmetçiklerimize övgünün güzel bir ifadesi olan bu şiirde “bayrak şairi” “bayrak sevgisi, kahramanlık ve şehitlik” temalarını  coşkun ve destâni bir üslupla anlatır.

2. Şiirdeki bölümlerin yeri değiştirilebilir mi? Niçin?

  • Cevap: Hayır değiştirilemez. Çünkü şiir orijinaldir ve kimse bu orijinalliği bozamaz.

3. Şiirdeki ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

  • Cevap:

Ahenk Unsurları: Bu şiirde ahenk; kafiye, redif, kelime tekrarları, aliterasyon ve asonansla sağlanmıştır.

Kafiye ve Redifler:

Şehitler tepesi boş değil : Dizesi bir kaç yerde tekrar edilmiştir. Dize tekrarı vardır.
var bekliyor / rüzgar bekliyor: bekliyor redif   ar’lar tam kafiyedir
tepeye / diye:  ye’ler tam kafiyedir.
toprak belli / bayrak belli: belli’ler redif    rak’lar zengin kafiyedir.
kanmış / uzanmış: mış’lar redif an’lar tam kafiyedir.
dudaklarımız / ayaklarımız: -larımız’lar redif   ak’lar tam kafiyedir.
gövdeler/ kasideler: ler’ler redif   de’ler tam kafiyedir.
geri / çiçekleri: eri’ler zengin kafiyedir.
dilekler yeter / çiçekler yeter:  yeter’ler rediftir. ek’ler tam kafiyedir.
demin / senin: in’ler tam kafiyedir.

4. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici kimdir, şiirde kime hitap edilmektedir? Belirtiniz.

  • Cevap: Söyleyici şairin kendisidir.  Bütün Türk halkına hitaben yazılmış bir şiirdir.

5. Şair “meçhul asker” hakkında neler düşünüyor? Açıklayınız.

  • Cevap: Şehitler tepesinde nöbet tutan heykelin adı meçhul askerdir ama aslında Asya, o askerin Türk halkı olduğunu vurgular ve meçhul olmadığını bir adının olduğunu söyler.

6. Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir? Tartışınız.

  • Cevap: Her sene anmalarda getirilen çelenkleri kast ediyor olabilir. Bunların yapay olduklarını milletin sevgisinin en güzel çiçek olduğunu vurgulamak istemektedir.

7. “Şehitler tepesi” niçin boş değildir? Şiirden hareketle açıklayınız.

  • Cevap: Çünkü o tepe bugün bütün Türk insanının Türk milletinin onurlu emanetidir. O nedenle de hiçbir zaman boş bırakılmayacak ve ne olursa olsun düşmana karşı her zaman savunulacaktır.

8. Şiirden hareketle vatanseverlik değerini açıklayınız.

  • Cevap: Vatanseverliğin bugün daha ziyade ifade ettiği anlam, toprağa, anavatana bağlılıktır. Vatanseverliğin bir başka görüntüsü de; bir ülkenin kazandığı savaşların ve askeri kahramanlıkların övülmesi ve diğer ülkelere göre sahip olduğu tarihsel-kültürel misyonun yüceltilmesidir.

9. “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şiirinde yer alan aşağıdaki sanatları bulunuz.

  • Cevap:

Tekrir: “Kim demiş meçhul asker diye?” bu dize şiirde tekrarlanmaktadır.
Tenasüp: Şehit, tepe, asker, mücadele, bayrak kelimeleri arasında anlam uygunluğu vardır.
Teşhis: “Şehitler tepesi boş değil, Biri var, bekliyor “Burada bayrak bir bekçi gibi ülkenin tepelerini koruyan bir insanmış gibi anlatılmaktadır. İnsan özelliği bayrağa yüklenmiştir.

10. Şiirdeki açık ve örtük iletileri bulunuz. Bu iletilerin metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini söyleyiniz.

  • Cevap:

Açık ileti: Bayrak ve Bayrağın Önemi

Örtük ileti: Vatan toprağının kutsallığı ve bayrağın önemi

.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk