sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Soruları TEST İNDİR

11.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,COĞRAFYA YAZILILARI,YAZILI SORULARI,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI COĞRAFYA,11.SINIF COĞRAFYA YAZILI SORULARI,11-sinif-cografya-1-donem-2.yazili-sorulari-test-indir 11-sinif-cografya-1-donem-2.yazili-sorulari-test-indir

,  » YAZILI SORULARI

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız
İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA👇👇 • 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST
 • .
  DİĞER DERSLER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

  1- Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?

  A) İnegöl
  B) Söke
  C) Adapazarı
  D) Çorlu
  E) Fethiye

   

   

  2- Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde madencilik faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?

  A) Seydişehir
  B) Nevşehir
  C) Akşehir
  D) Kırşehir
  E) Viranşehir

   

   

  3- Coğrafya öğretmeni, 9. sınıf öğrencileri ile tanışma esnasında babalarının mesleklerini sorar. Bunun üzerine Emre, "benim babam yılın belli döneminde deniz kıyısındaki barınağında balık avlar. Bu barınakta sürekli yaşamıyoruz. Barınağımız metalden yapılmış tek odalı bir yerdir." şeklinde cevap vermiştir.

   

  Bu bilgilere göre, Emre'nin babasının yaşadığı yer aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

  A) Ağıl                  
  B) Oba                 
  C) Kom                
  D) Mezra              
  E) Dalyan 

   

   

  4- Kırsal yerleşmelerin dağınık olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Su kaynakları fazladır.
  B) Yer şekilleri engebelidir.
  C) Ulaşım imkânları zordur.
  D) Tarım arazileri geniştir.
  E) Yağış miktarı fazladır.

   

   

  5- Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?

  A) Hazar Denizi’nden elde edilen doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması
  B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretiminin azalması
  C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze fiyatlarının düşürülmesi
  D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğal gaz ithalatının artması
  E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ithalatının artması

  E) Ürün miktarı ve çeşidinin az olması

  6- Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üç gruba ayrılabilir.

  Aşağıda belirtilenlerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilenmesine örnek gösterilemez?

  A) Kışların ılıman geçtiği bölgelerde seracılığın gelişmesi
  B) Kümes hayvancılığının şehirlerin çevresinde gelişmesi
  C) Barajların akarsu yatak eğimlerinin fazla olduğu yerlerde kurulması
  D) Engebeli arazilerde yol yapım maliyetinin fazla olması
  E) Soğuk iklimlerde buzdolabı satışlarının az olması

   

   

  7- Aşağıdakilerin hangisi beşerî faaliyetlerin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?

  A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması
  B) Sanayi Devrimi’nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi
  C) Kâğıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi
  D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi
  E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi

   

   

  8- Bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ticari faaliyetler için oldukça önemlidir.

  Bu cümlede, ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğuna değinilmiştir?

  A) Doğal çevre özellikleri                  B) Pazarlama faaliyetleri
  C) Hammadde temini                         D) Üretim miktarı
  E) İş gücü

   

  9- Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynaklarından elde ettiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar.

  Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösterilir?

  A) Kanada                             B) Güney Kore                     C) Çin
  D) Nijerya                             E) Japonya

   

   

  10- Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan doğal kaynaklar arasında yer almaz?

  A) Hawaii’de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde, endemik bitki türlerinin yaygın olması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluşturması
  B) İsviçre’nin dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerine sahip olması
  C) Almanya’da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi
  D) Norveç’te ilginç buzul şekilleri ve fiyortların turizm faaliyetlerine neden olması
  E) Nil Nehri Havzası’nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi durumunda olması

  11- Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklar bakımından zengin bir ülke olması kalkınmasında etkili olmuştur.
  Buna göre, Türkiye’deki kalkınmaya en az etki eden kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toprak
  B) Doğal gaz
  C) Akarsular
  D) Ormanlar
  E) Jeotermal kaynaklar

   

   

  12- Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkilediği söylenemez?

  A)  Kıtaların birleşme noktasında yer alması
  B) Dört mevsimin belirgin yaşanması
  C) Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması
  D) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
  E) Madenlerin hammadde olarak ihraç edilmesi

   

   

  13- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1923 –1932 döneminde uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?

  A) 1. Beş Yıllık Sanayi Planı
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Ziraat Bankasının çiftçiye kredi sağlaması
  D) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
  E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

   

   

  14- Türkiye’de 1950 –1960 dönemindeki ekonomik gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir.
  B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır.
  C) Alt yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır.
  D) Tarımda makineleşme artmıştır.
  E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır.

   

   

  15-Tarım sektöründe istihdam oranının önemli ölçüde azalması;

  I. tarımda ekonomik getirinin az olması

  II. tarımda makine kullanılması

  III. sanayi sektörünün hızla büyümesi

  etkenlerinden hangileri ile açıklanabilir?

  A) Yalnız I                              B) Yalnız II                             C) Yalnız III

  D) I ve II                                                E) II ve III

   

   

  16- Ekonomiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İklimin, ülke ekonomisine katkısı doğrudan ya da dolaylı yollarla gerçekleşir.

  B) Son yıllarda Türkiye'de hizmet sektörünün ekonomi içindeki payı azalmaktadır.

  C) Türkiye'de sanayi sektörünün hizmet sektörüne paralel olarak büyümemesi üretmeden tükettiğimizin göstergesidir.

  D) Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi tarım ürünlerindeki çeşitliliği de artırmıştır.

  E) Türkiye'de sanayileşmenin yeterince büyümemesinin temel nedeni ham madde yetersizliğidir.


  17- Türkiye’de tarım alanlarında verimi artırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

  A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanaklarının artırılması
  B) Otlak ve mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi
  C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
  D) Tarım ürünlerine zarar veren böceklerle mücadele edilmesi
  E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile artırılması

   

   

  18- Konya’da yaşayan bir çiftçi sulama imkânı olmayan tarlasını buğday üretiminden sonraki yılda nöbetleşe tarım metodunu uygulayarak değerlendirmek istemektedir.

  Buna göre, bu çiftçinin aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretimini yapması beklenebilir?

  A) Şeker pancarı
  B) Mısır
  C) Nohut
  D) Pamuk
  E) Pirinç

   

   

  19- Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliğini artırmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülkemizde yetiştirilmesi, farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir?

  A) Çay - Fındık
  B) Buğday - Arpa
  C) Zeytin - Fındık
  D) Turunçgil - İncir
  E) Mercimek - Arpa

   

   

  20- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıkta verimi arttırmak için alınması gereken önlemlerden değildir?

  A) Hayvan sayısının arttırılması
  B) Otlakların ıslahı
  C) Erken kesimin önlenmesi
  D) Hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi
  E) Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması

   

   

   

  Not: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

 • DEVAMI İÇİN İNDİRME LİNKİ  TIKLAA💣💣

DİĞER DERSLER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA


10.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,COĞRAFYA YAZILILARI,YAZILI SORULARI,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI COĞRAFYA,10.SINIF COĞRAFYA YAZILI SORULARI,10.sinif-cografya-1.donem-2.yazili-sorulari-ve-cevaplari

11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Soruları TEST İNDİR


11-sinif-cografya-1-donem-2.yazili-sorulari-test-indir


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk