sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 118

 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
..
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 118

Battal Gazi, 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında “Battal” (kahraman) lakabıyla ün kazanmış bir Arap kahramanıdır. Asıl adı Abdullah olan bu kahraman hakkında söylenen hikâyeler özellikle 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’da yayılır. Battal Gazi, gazi-veli yönüyle yüceltilerek destan kahramanı hâline dönüştürülür. Battal Gazi Destanı’na Battalname de denir. Battalname’de Battal Gazi’nin Anadolu’da Hristiyanlarla yaptığı savaşlar konu edilmektedir. Bu savaşlar genellikle Malatya ve civarında gerçekleşir. Cihat ve gaza amaçlı bu savaşlarda Battal Gazi hem kahramanlıkları hem de olağanüstü özellikleri ile ün kazanır.

Battal Gazi; ateşte yanmaz, dev ve cadılarla savaşır, Hızır’la yoldaştır ve kazandığı savaşların sonunda elde ettiği malı mülkü din uğruna savaşan yiğitlere dağıtır. Battal Gazi,Türk gazi tipinin mükemmel bir örneğidir. Müslüman Türk geleneklerine göre meydana getirilmiş olan “Battalname” nin yazıya geçiriliş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 11 ve 12. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.

Okuduğunuz metinde Battal Gazi’nin Müslümanlara eziyet eden Bizans beylerinden Kayser ile mücadelesi anlatılmaktadır. Battal Gazi, tıpkı cenknamelerdeki Hz. Ali gibi ideal ve kahraman bir insan tiplemesidir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. a. Metnin kahramanlarını belirleyiniz. Kahramanların karakterleri metnin içeriğini nasıl etkilemiştir?

  • Cevap: Battal Gazi yiğitliği ve savaşçıların en merdi olarak karşımıza çıkar. Yine Kayseri Kayzer’i Müslümanlara olan hıncı ve kini ile çizilmiş. Bir de Ahmedi vardır ki savaşta önce Hristiyanların tarafındadır ve birçok Müslümanı yener. Ardından Battal’a yenilince Müslüman olur.

b. Kahramanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve olay örgüsündeki işlevini aşağıda belirtilen yerlere yazınız.

Battalnâme’nin kişileri

Birbiri ile olan ilişkileri

  • Cevap: Ahmedi ile Battal Gazi arasında önce düşmanlık sonra da dostluk gelişmiştir. Bunun yanında Cuda başarılarından dolayı Halife tarafından ödüllendirilmiştir.

Olay örgüsü içindeki işlevleri

  • Cevap: Battal Gazi Müslümanların başarı kazanmasında kilit rol oynamaktadır. Bunun yanında Cuda Müslümanların en son darbeyi vurmasında Ahmedi ile en ön safta yer almaktadır.

2. Metnin temasını belirleyiniz. Metnin temasından yola çıkılarak insana özgü hangi gerçekliğe ulaşılabilir?

  • Cevap: Metnin teması kahramanlıktır. Burada Battal Gazi’nin kahramanlığı ön plandadır ve gaza anlayışı kutsanmaktadır.

3. Masal, efsane, destan gibi türlerin oluşmasıyla sözlü kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

  • Cevap: Sözlü kültür, özellikle kültür ve milliyetçiliğine önem veren toplumlarda geçmişten günümüze değerlerin aktarımında kilit rol oynar. Bundan dolayı da nesilde nesle bütün birikimler bu minvalde yani sözlü kültürel ürünlerle aktarılır.

4. a. Metinden, yazıldığı dönemin siyasi ve sosyal hayatıyla ilgili hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

  • Cevap: O dönemde Anadolu’da hangi inançların yer aldığı, oralarda hangi dinde hangi törenlerin olduğu ya da hangi dine nasıl girildiği gibi inançlar-gelenekler okura sunulmaktadır.

b. Seyit Battal Gazi’nin mücadelesi hangi değerlerin korunmasına yöneliktir? Açıklayınız.

  • Cevap: O en önce İslam’ın askeridir. En önemli gayesi İslam bayrağını en ileriye taşımaktır. Bundan dolayı da onun için kahramanlık, şehitlik, gazilik, doğruluk, dürüstlük ve merhamet en önemli değerlerdir.

5. Metni, “Oğuz Kağan Destanı” adlı metinle karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. İslamiyet öncesi Türk kültürünün İslami Dönem Türk kültürüne ne ölçüde etki ettiğini açıklayınız.

  • Cevap: Oğuz Kağan Destanı İslamiyet Öncesi dönemin ürünüdür. Gök Tanrı inacı ağırlıklıdır. Olağanüstü olaylar daha fazladır. Battalnameler de ise İslami inancın motifleri fazlasıyla görülür. Kahramanlar açısından iki metinde de ana kahramanların çok güçlü karakterler ve liderler oldukları söylenebilir.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk