sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 80

   10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
..

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 80

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

“Atebetü’l-Hakayık”, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır. “Atebetü’l-Hakayık” “hakikatlerin eşiği” anlamına gelir.

Eser; Allah’a, peygambere, dört halifeye ve eserin sunulduğu Muhammed Dâd Sipehsalar Bey’e övgü ile başlar. Kitapta 102 dörtlük, 40 beyit vardır. Beyitlerde aruz ölçüsü ve kaside kafiye düzeni (aa ba ca…), dörtlüklerde hece ölçüsü ve aaba, ccde, eefe kafiye düzeni kullanılmıştır.
Eserde bilgi, dil, cömertlik, cimrilik, alçak gönüllülük, kibir, hırs, yumuşak huyluluk, zamanın bozukluğu gibi temalar işlenmiştir.

Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olan eser mesnevi tarzındadır.

Okuduğunuz metinde bilginin önemi üzerinde durulmuş, bilginin hayatta insana sağlayabileceklerinden söz edilmiştir. Bu yönüyle eser didaktik bir nitelik taşımaktadır. Sanatçı eserinde düşüncelerini desteklemek için ayet ve hadislerden örnekler de vermiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen “er, belgülüg, timek, yitük” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi kaynaklardan kontrol ediniz.

  • Cevap:

Er: asker- insan ( erkek )

Belgülüg: Bilgilik – bilgelik

Timek: ses

Yitük: yitik – yitmiş

2. Metinde yüceltilen evrensel değerleri ve bu değerlere sahip olan kişilerin özelliklerini söyleyiniz.

  • Cevap: Bilim ve bilgeliğin önemini vurgulayan şair, bu yolda nasıl davranılması gerektiğini de okurla paylaşır.

3. Okuduğunuz metindeki kafiyeleri bulunuz, kafiye düzenini gösteriniz.

  • Cevap: Kafiye düzeni aaba / ccdc şeklindedir.

Ula / bula: ula’lar tunç kafiye

Belgülük / körgülüg / ölüg: lüg’ler redif.

Yokladı / kodı / tidi: adı’lar rediftir.

4. Metnin günümüzde de fikrî ve edebî değerini korumasını sağlayan özellikleri sizce nelerdir?

  • Cevap: En önemli fikir özelliği bilgiliğin ve iyiliğin öneminin savunulmasıdır. Bunun yanında bu değerlerin evrensel değerler olması dolayısıyla da edebi değerin her zaman korunduğunu söyleyebiliriz.

5. Metni İslamiyet Öncesi Dönem’e ait “Sagu” metniyle aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

• Konu

  • Cevap: Saguda konu ağıt iken burada didaktik yani öğretici bir şiir özelliği görülür.

• Dil ve anlatım

  • Cevap: İki şiir türü de sade süssüz bir dili tercih eder. Bunun yanında ifadeler çok açıktır.

• Yazılış amacı

  • Cevap: Sagu ölen birinin ardından duyulan acıyı anlatırken bu şiirde ise öğretici düşünceler şiir severlere verilir.

6. Metinden yola çıkarak İslami kültürün Türk edebiyatı üzerinde ne tür değişiklikler yarattığını açıklayınız.

  • Cevap: Türklerin ibadet şekilleri değişmiştir. İbadethaneler inşa edilmiş, böylelikle yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Yerleşik hayat ile birlikte tarım faaliyetleri artmıştır. Yavaş yavaş şehirlere yerleşen insanlar arasında ticaret ve el sanatları etkinlikleri başlamıştır. İslamiyet’e uygun görülen eğitim kurumları açılmıştır. Türk törelerinin yanında, İslamiyet’in kabul ettiği “şer-i hukuk” sistemi de benimsenmiştir. Ekonomik açıdan sadaka ve zekat zorunlu tutulmuştur. Siyasi olarak hilafet gözetilmiştir.

7. Geçiş Dönemi eserlerini ve bunların yazarlarını söyleyiniz. Bu eserlerin Türk kültür ve edebiyatı açısından önemini açıklayınız.

  • Cevap: Geçiş Dönemi, Türk edebiyatı için “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” ile “İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” arasında yer alan ve İslami Dönem’e geçişi ifade etmektedir. Geçiş döneminin genellikle Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği 10.yüzyıl ile Divan Edebiyatı’nın başlangıcı olan 13.yüzyıl arasını kapsadığı kabul edilmektedir. Selçuklu, Karahanlı ve Çağatay dönemlerini içeren “Geçiş Dönemi”nde İslamiyet’in etkisiyle oluşturulmuş ilk eserler yer almaktadır.

Kutatgu Bilig ve Özellikleri – Yusuf Has Hacip.

Atabetü’l Hakayık ve Özellikleri – Edip Ahmet Yükneki.

Divanu Lügat’it Türk ve Özellikleri – Kaşgarlı Mahmut.

Divan-ı Hikmet ve Özellikleri – Ahmet Yesevi.

Dede Kotkut Hikayeleri ve Özellikleri.

.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk