sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Cumhuriyet Dönemi Saf, Öz Şiir Test Soruları

SAF ŞİİR TEST PDF, TESTLER, PDF TESTLER, CUMHURİYET DÖNEMİ SAF ŞİİR TEST, SAF ŞİİR TEST SORULARI, İNDİR,  saf (öz şiir test pdf),,saf (öz şiir çıkmış sorular) pdf,Saf (Öz Şiir Test Çöz Online),saf (öz şiir soru çözümü),saf öz şiir yazar-eser eşleştirme,12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi şiir Test,11. sınıf edebiyat saf şiir test,Saf şiir test Edebiyat öğretmeni,

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için   Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT PDF üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

hazırlayan: derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Test Soruları-------------------------------------------derskonum.com


PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir için doğru değildir? 

A) Bu anlayışta estetik tavır ön plandadır.
B) Şairler imge ve çağrışımlardan yararlanır.
C) Düz yazıdan farklı, müzikal bir dil hedeflenir.
D) İçe dönük, bireysel bir tavır görülür.
E) Amaç şiiri her türlü dinsel ve töresel bağdan koparmak.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında estetik kaygıları ve metafizik-psikolojik derinliğiyle kendine bir yer edinmiştir. Ona göre şiir, mutlak hakikati arama işidir. O mutlak hakikat de Allah'tır. Ona göre mutlak hakikati arayan şair bu yolda başlıca iki temel unsura dikkat edecektir: his ve fikir. His ve fikri aynı potada eritmenin derdindedir. Ona göre şiirde ne his ne de fikir tek başına bir işe yaramayacaktır. Şiirlerini hece ölçüsü ile yazan şair serbest nazma taraftar değildir.
2. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Ben ve Ötesi                                   B) Düşten Güzel 

C) Sonsuzluk Kervanı                       D) Örümcek Ağı 

E) Kaldırımlar
3. Aşağıdakilerden hangisinde "Yedi Meşaleciler" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebî bildiriyi yayımlayan topluluktur.
B) Topluluğun Millî Edebiyat Dönemi şiir anlayışına özellikle hecenin beş şairine tepki olarak ortaya çıktıkları görüşü yaygındır.
C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" ilke olarak kabul edilir.
D) Topluluğun şair olarak ünlenen ve bunu devam ettirebilen tek ismi Ziya Osman Saba'dır.
E) Çoğu lise öğrencisi yedi gençten oluşan grup Cumhuriyet döneminin ilk edebî topluluğudur.


Şiirlerinde kuvvetli bir tabiat sevgisi ve aşk öne çıkar. Fransız şiirinden özellikle Baudelaire'den etkilenmiştir. Şiirde şekle ve ahenge büyük önem veren şair, zaman ve mekana bağlı olmayan lirik ve sembolik şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış ancak şiirlerinde hecenin alışılmış uygulamalarının dışına çıkmıştır. Şiirin yanı sıra köşe yazısı, deneme, oyun, çeviri, uyarlama ve inceleme türlerinde de eserleri vardır.
4. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek        B) Ahmet Hamdi Tanpınar 

C) Ziya Osman Saba               D) Ahmet Muhip Dıranas 

E) Cahit Sıtkı Tarancı 


PDF LİNKİ AŞAĞIDA


Adını Yedi Meşale topluluğunda şair olarak duyuran sanatçı, şiirin yanı sıra hikâye, roman, oyun türlerinde de eser vermiştir. 1933 yılında kurduğu Varlık dergisinin yayımını ölümüne kadar sürdüren sanatçı, 1946 yılında da Varlık Yayınevini kurmuştur. Sanatçı bu tarihten sonra daha çok makale ve deneme yazmıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Hulisi Koray        B) Vasfi Mahir Kocatürk 

C) Cevdet Kudret Solok      D) Sabri Esat Siyavuşgil 

E) Yaşar Nabi Nayır

 

"Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir, sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım" diyen sanatçı şiir, deneme, hikaye, roman, edebiyat tarihi gibi birçok dalda eser vermiştir. Şiirlerinde estetiği ön planda tutmuş, sanatı konusunda titiz davranarak az şiir yazmıştır. Şiirlerini ölümünden kısa bir süre önce kitap haline getirebilen sanatçının eserlerindeki anahtar sözcükler; rüya, zaman ve musikidir.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas                                B) Cahit Sıtkı Tarancı 

C) Ahmet Hamdi Tanpınar             D) Yaşar Nabi Nayır 

E) Necip Fazıl Kısakürek 


Türk edebiyatında "Saf Şiir" eğilimi ... “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar. Bu makalenin kilit cümlesi şudur: "Şairin dili, nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir."
7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı’nın    B) Necip Fazıl Kısakürek’in
C) Ahmet Haşim’in                   D) Cahit Sıtkı Tarancı’nın
E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın

8. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait bir şiirden alınmıştır?
A) Ben tehî çekmişem ol nahl-i cefânun bârın
    Herkes alıp kayığa bu gice gitdi yârın
B) Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
    Bülbül hamûş havz tehî gülsitân harâb
C) Ne arar ey gül-i zîbende yanında o kedi
    Görüben anun ile cilveni yağım eridi
D) Öldük, ölümden bir şeyler umarak
     Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.
E) Dîl harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
    Bir teselli ver gelip bâri dîl-i naşâdıma

PDF LİNKİ AŞAĞIDA
Yedi Meşaleciler’de hikayeci olarak anılan tek sanatçı odur. Yazmaya üniversite öğrencisiyken Servet-i Fünûn dergisindeki hikâyeleriyle başlamıştır. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının eserlerinin çoğu, gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır. Kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikayeleriyle tanınmıştır. Daha çok Maupassant tarzı hikâyeler yazan sanatçının Osmanoflar adıyla bir de romanı vardır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba         B) Kenan Hulisi Koray 

C) Yaşar Nabi Nayır          D) Vasfi Mahir Kocatürk 

E) Muammer Lütfi Bahşi

10. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
B) Sebil ve Güvercinler
C) Geçen Zaman
D) Gölgeler
E) Nefes Almak

... ve ... gerek şiirleri gerekse edebiyat üzerine görüşleri ile Türk şiirine yön vermiş olan iki önemli şairimiz. İki şairin Galatasaray Lisesi yıllarında başlayan dostlukları ölümlerine dek sürmüştür. Bir yıl arayla hayata veda eden bu iki arkadaşın çeşitli nedenlerle ayrı kaldıkları dönemlerde birbirlerine yazdıkları mektupların ağırlıklı konusu ise Türk şiiridir.
11. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya Osman Saba
B) Ahmet Haşim – Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas – Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yaşar Nabi Nayır – Ziya Osman Saba
E) Ahmet Haşim – Ziya Osman Saba

Yedi Meşaleciler arasında yer alan ... epik şiirler yazarak kahramanlık, fedakârlık, millî şuur, vatan ve millet sevgisi gibi temaları öne çıkarmıştır. Daha çok edebiyat tarihçisi kimliğiyle tanınmıştır. Manzum tiyatrolar da yazan sanatçı, şiirlerini Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Hayat Şarkıları adıyla kitaplaştırmıştır.
12. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret Solok                    B) Muammer Lütfü Bahşi

C) Orhan Seyfi Orhon                       D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

I. Olvido – Ahmet Muhip Dıranas
II. Bursa’da Zaman – Ahmet Hamdi Tanpınar
III. Sakarya Türküsü – Necip Fazıl Kısakürek
IV. Gün Eksilmesin Penceremden – Behçet Necatigil
V. Evin Halleri – Cahit Sıtkı Tarancı
13. Yukarıda verilen şiir – şair eşleştirmesinde şairlerden hangileri yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I – II   B) II – III   C) I – IV   D) III – V    E) IV – V

14. Aşağıdakilerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sonsuzluk Kervanı       B) Ben ve Ötesi
C) Tohum                            D) Çile
E) Kaldırımlar

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Roman ve hikayelerini şair kimliğinden uzaklaşmadan şiirsel bir dille kaleme almıştır.(Ahmet Hamdi Tanpınar)
B) Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış ancak şiirlerinde heceyi belirli kalıpların dışına çıkarak kullanmıştır. (Cahit Sıtkı Tarancı)
C) Meşale dergisinin kapanmasından sonra, başta Varlık olmak üzere, birçok dergide  yayımlanan şiir ve hikâyeleriyle edebiyatımızda kalıcı bir yer edinmeyi başarmıştır. (Ziya Osman Saba)
D) Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyursa da daha çok araştırmacı, eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle tanınmaktadır. (Cevdet Kudret Solok)
E) Üsküp doğumlu olan sanatçı Balkanlar hakkında ayrıntılı bilgiler veren yazılar yazmış, Balkan edebiyatının Türkiye'de tanınmasını sağlamıştır. (Yaşar Nabi Nayır)

 

 

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SAF(ÖZ) ŞİİR TESTİ-2

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’e ait değildir?
A) Şiirlerinde hece ölçüsünü başarıyla kullanmıştır.
B) Mistisizmin etkisinde kalmıştır.
C) Öykülerinde, iç konuşma gibi anlatım tekniklerini başarıyla kullanmıştır.
D) Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır.
E) Yapıtlarında Batı uygarlığına karşı eleştirel bir tavır takınmıştır.

Hem resimde hem edebiyatta görülen iki akımdan biridir. Bu akımın sanatçılarına göre, varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı etki önemlidir. Bu nedenle anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiş, anlamın yoruma uygun olması sağlanmıştır. Tepki olarak ortaya çıktığı akımın aksine şiirde ölçü ve uyak önemini kaybetmiş, şiire serbest ölçü egemen olmuştur.
2.Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A) Sembolizm                     B) Parnasizm
C) Sürrealizm                      D) Ekspresyonizm
E) Kübizm


3. Ziya Osman Saba’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “ Yedi Meşaleciler”in kurucularından olan şair, küçük hikâye türünde de eserler vermiştir.
B) Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940’tan sonra serbest şiir yazmaya başlamıştır.
C) Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak'ta toplamıştır.
D) Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu tek öykü kitabıdır.
E) Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işlemiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi, Öz Şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir?
A) Yeni Lisan
B) Edebiyat ve Hukuk
C) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
D) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
E) İntibah Mukaddimesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir’in özellikleri arasında değildir?
A) Şiir dilinin her şeyin üstünde görülmesi
B) Kendine ait bir imge düzeninin olması
C) Realizm akımının izlerinin görülmesi
D) Şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi
E) Bireysellik, ruh, ölüm temalarının yoğun olarak işlenmesi

Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında bir araya gelen edebî bir topluluktur. Yeni bir edebiyat kurmak, Batı edebiyatını takip etmek, özgün şiir oluşturmak adına ortaya çıkmışlar ancak kendinden önceki grubun taklitçisi olmaktan öteye gidememişlerdir. Temsilcileri arasında Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba gibi sanatçılar bulunmaktadır.
6.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Maviciler
D) Garipçiler
E) Toplumsal Gerçekçiler

1928 yılında, memleket edebiyatının sanatı geliştirmediğini, bu sanatçıların zorlama bir memleketçilik yaparak eser oluşturduklarını söyleyen…………. öz şiir anlayışından beslenen bir sanat anlayışına sahiplerdir.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Garipçiler                       

B) Yedi Meşaleciler                           

C) Beş Hececiler

D) II. Yeniler       

E) Hisarcılar

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Şiir çizgisini Baudelaire’den önce ve sonra olmak üzere ikiye ayıran……… , büyük sorunların ya da sosyal meselelerin şairi olmamıştır. O, insanın günlük yaşamını, acılarını, ümitlerini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini dile getirmiştir. Şiirlerini, Otuz Beş Yaş, Sonrası, …… adlı eserlerinde toplamıştır.
8.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı, Ömrümde Sükût
B) Necip Fazıl Kısakürek, Çile
C) Yaşar Nabi Nayır, Onar Mısra
D) Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler
E) Vasfi Mahir Kocatürk, Tunç Sesleri

 

9. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sabri Esat Siyavuşgil, derin bir lirizmle birleştirdiği imgelerle yazdığı şiirlerini Odalar ve Sofalar adıyla kitaplaştırmıştır.
B) Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşalecilerin diğer sanat­çılarından farklı olarak şiir yazmamıştır.
C) Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi adlı araştırma eserinin yanı sıra şiirler de yazmıştır.
D) Ziya Osman Saba, ev içi şiirleriyle kendisinden daha kabiliyetli olan Behçet Necatigil’e örnek olmuş; aralarındaki mektuplaşmalar Ziya’ya Mektuplar adıyla yayımlanmıştır.
E) Muammer Lütfi Bahşi, Yedi Meşalecilerden çok erken ayrılmış, bu sebeple de şiirleri kitap olarak yayımlanmamıştır.


10. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir sanat anlayışına uygun olarak yazılmıştır?
A) Gurbet heybemdir meşinden
Dar gelir, çıkmaz başımdan
Ben kaçarım, o peşimden
Tutar memleket memleket
B) Ben Antepliyim Şahin Ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük
C) Bırak aydınlığa kendini, sarhoş
Ve hülyalı bu renk deryasında yüz
Bak, mücevher kanatlı bir kuş olmuş
Kuru yaprakların telaşında güz
D) Sırtında kırbaçlar şaklamayan
Hür insanlarla dolu
iliklerine kadar hür Anadolu
Orda
E) Cümle dertler tükenir bir gün
Türkiye’m gök maviliğince rahat
Rüzgâr gibi savruluyor harmanlar
Çalmak üzere özlenen saat

11. Aşağıdaki dizelerden hangisi öz şiir anlayışıyla yazılmış şiire örnek olamaz?
A) Beyaz, beyazdı bulutlar
Gölgeler buğulu, derin
Ah o hiç dinmeyen rüzgâr
Ve uykusu çiçeklerin

B) Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi


C) Bir gül bu karanlıklarda
Sükûta kendini mercan
Bir kadeh gibi sunmada
Zamanın aralığından


D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere
Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti
Narin kanatlarıyla uçar orman, dağ, dere
Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti


E) Ey sürüden arkaya kalmış yiğit
Arkadaşın gitti haydi sen de git
Bak ne diyor ceddi şehidin işit
Haydi, git evladım uğurlar ola

 

Mavi, maviydi gökyüzü
Bulutlar beyaz, beyazdı
Boşluğu ve üzüntüsü
İçinde ne garip yazdı
12.Yukarıdaki dizelerin yazılmış olduğu şiir anlayışıyla aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat anlayışı örtüşür?
A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Nazım Hikmet Ran
C) Ercüment Behzat Lav
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Nihat Behram

Yedi Meşalecilerin öncü isimlerinden biri olan ….. öykü, şiir, roman, oyun, biyografi, inceleme gibi edebiyatın hemen her alanında eser vermiş olmasına karşın edebiyat tarihimizde yer almasını sağlayan asıl özelliği, ölümüne dek 48 yıl boyunca yayımını sürdürdüğü ……………dergisi ile olmuştur. Cumhuriyet devrimlerine ve Atatürk’e gönülden bağlılığını ifade eden eserleri de dikkat çeken nitelikleri arasındadır.
13.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ali Canip Yöntem - Genç Kalemler
B) Necip Fazıl Kısakürek - Ağaç
C) Yaşar Nabi Nayır - Varlık
D) Mehmet Çınarlı - Hisar
E) Kenan Hulusi Koray - Yedi Meşale

Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle Her anını, her rengini, her şiirini hazdan Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde Mehtap... iri güller... ve senin en güzel aksin Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
14.Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmıştır.
B) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
C) Uyak ve redife yer verilmiştir.
D) Öz şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.
E) İmge ve söz sanatlarına yer verilmiştir.


Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar

Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme artık neye yarar
15.Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) dörtlük “abab”, II. dörtlük “aaab” şeklinde uyaklan-mıştır.
C) Redif ve tam uyak kullanılmıştır.
D) İmgeler kullanılarak anlam pekiştirilmiştir.
E) Kapalı, anlaşılmaz bir dil söz konusudur.

 

Yedi Meşale topluluğunun şiire en sadık şairidir. Ev, aile sevgisi, anılar şiirlerinde işlediği temalardır. Daha çok heceyle ve sade dille yazmıştır. 1940’tan sonra serbest şiirler de yazmıştır. Öykülerinde ise genellikle anılarına yer vermiştir.
16.Bu parçada özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk  
B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Ziya Osman Saba

E) Yusuf Ziya Ortaç

 


İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
17.Bu dizeler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine örnek gösterilebilir?
A) Dadaizm
B) Fütürizm
C) Sembolizm
D) Kübizm
E) Sürrealizm


18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Bir Adın Kalmalı
C) Necip Fazıl Kısakürek - Örümcek Ağı
D) Cahit Sıtkı Tarancı - Odalar ve Sofalar
E) Ziya Osman Saba - Nefes Almak

 

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

  • Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
  • “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini çıkarmıştır.
  • Soyut konuları metafizik ürpertiyi anlatmakta başarılıdır.
  • Mistik bir anlayışı benimsemiştir.

19.Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen sanatçıya ait değildir?
A) Çile
B) Geçen Zaman
C) Ben ve Ötesi
D) Bir Adam Yaratmak
E) Kaldırımlar


Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
Delikanlı çağımızdaki cevher
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
Gözünün yaşına bakmadan gider
20.Bu dizeler dil, anlatım özelliği ve konusu düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Sezai Karakoç
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Necip Fazıl Kısakürek

 

 

 

 

kaynak:liseedebiyat-yksedebiyat

 

 

Cevaplar

 

TEST-1

1.E  2.B  3.A  4.D  5.E  6.C  7.C  8.D  9.B  10.D  11.A  12.D  13.E  14.C  15.B

 

TEST-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A D C C B B A D  C  E  D  C  A  E  D  C  D  B  D

 

derskonum.com


SAF ÖZ ŞİİR TESTİ PDF İNDİR 

SAF ŞİİR TEST PDF, TESTLER, PDF TESTLER, CUMHURİYET DÖNEMİ SAF ŞİİR TEST, SAF ŞİİR TEST SORULARI


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk