sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2023

9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı çalışma kağıdı, 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları pdf, 9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı test çöz, 9. Sınıf Tarih 1 dönem 1. Yazılı Çöz, 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları test çöz, 9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı çalışma kağıdı pdf, 9. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı konuları
, tarih 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı pdf


YAZILILAR,9.SINIF TARİH YAZILILARI,9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,

9-sinif-tarih-1-donem-1-yazili-sorulari-indir


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 9.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

 AD SOYAD:                                                                A

SINIF, NO  :

TARİH I DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK SINAV SORULARI

1.Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (8x3=24p)

1.Arkeolojik buluntular ikinci el kaynaktır.

2.Destanlar sözlü kaynaklara örnek olarak gösterilebilir.

3.Heraldik Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

4.Miladi Takvim Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

5.Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler sınıflandırılırken insanların yaşadıkları coğrafya dikkate alınır.

6.İnsan davranışlarının altında yatan nedenler tarihin inceleme alanına girmektedir.

7. Frigler Fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmuşlardır.

8.İyonlarda özgür düşünce ortamının bulunması bilimsel gelişmelere yol açmıştır.2.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. (8x3=24p)

1.insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmelere …………………………………..denir.

2.Urartu kralları ülkeyi savaş tanrısı ………………………………….… adına yönetirlerdi.

3.……………………………………..eski paraları inceleyen bilim dalıdır.

4.Tarihte …………………………………………………………..yöntemi kullanılamaz.

5.Hititlerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ……………………………………….denir.

6.İnsanlığın en uzun ve en ilkel devresi ………………………………….çağıdır.

7.İnsanlar ………………………………………….çağda yerleşik yaşama geçmiştir.

8.Sümerlerin yazıyı bulması ile ………………………………………………. başlamıştır.
3.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (10x3=30p)


1. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen bir tarihçi, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?

A) Arkeoloji      B) Diplomasi        C) Epigrafi

 D) Kronoloji                   E) Nümizmatik


2. Aşağıda verilen takvimlerden hangilerinin hem Türkler tarafından icat edildiği hem de kullanıldığı söylenebilir?

 A) Hicrî – Celalî           B) Miladî – Hicrî            

 C) 12 Hayvanlı – Celalî        D) Rumî – Miladî     

                       

 3. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Sümer              B) Babil

C) Hint                 D) Çin             E) Mısır

E) Gregoryan - Hicrî4.Tarihi çağlara ayrılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarihi olayları anlamayı ve araştırmayı kolaylaştırmak

B)Tarihi olayların hatırlanmasını sağlamak

C)Tarihin tenkidini kolaylaştırmak

D)Toplumların yaşadığı coğrafyaları belirlemek

E)Arkeolojik kazıları kolay hale getirmek  5. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?

A) Hititler

B) Frigler

C) Urartular

D) Lidyalılar

E) Akadlar


6.Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisinin Anadolu’da tarihi çağları başlattığı söylenebilir?

 A)Asurlular           B)Hititler    C)Urartular          

 D)Fenikeliler   E)Sümerler7. Bereketli Hilal olarak adlandırılan ………………………….. iklim giderek insan yaşamına uygun hâle gelmiş ve bu bölgede nüfus artmaya başlamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

 A)Anadolu             B)Mezopotamya       C)Hindistan       

 D)Ege Denizi       E)Orta Avrupa8.Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde

aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?

 A) Biricik ve özgündür.

B) Yer ve zaman bildirir.

C) Kısa süreli gelişmelerdir.

D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.

E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.9. Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden- sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

A) Kaynaklardan faydalandığı

B) Nedenselliğe sahip olduğu

C) Kronolojiye yer verdiği

D) Eski devirleri aydınlattığı

E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği10.Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan

hangisine ulaşılamaz?

A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.

B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.

C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.

D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.

E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur


3.Aşağıda verilen kısa cevaplı soruları cevaplayınız? (4x5=20p)

1. Anadolu’da arkeolojik  kazı çalışmaları yapan  Zeynep hanım ve arkadaşları buldukları mezarda kitabeler, tabletler, komşu devletlerle yapılmış olan antlaşmalar, yerel kıyafetler ve  Hititçe  metinler bulmuşlardır. Bu araştırmacı grup hangi obje için hangi bilim dallarından yardım alırlar? Yazınız.

KİTABE:EPİGRAFYA  

TABLET:PALEOGRAFYA

ANTLAŞMA: DİPLOMATİK 

YEREL KIYAFET: ETNOGRAFYA

HİTİTÇE: FİLOLOJİ

 

2. Kaba taş devrinde   yaşayan bir insan olsaydınız bir günlük yaşamınız nasıl olurdu? Açıklayarak yazınız.

İLKEL BİR YAŞAM- AVCI VE TOPLAYICI- MAĞARA DUVARINA RESİMLER

 

3. Kavimler Göçü’nü anlatan öğretmen bu olayın İlkçağ’ın bitişi Orta Çağın başlangıcı olduğunu belirtmiştir. Bu olayın hangi özelliği çağ değişiminde etkili olmuştur?

EVRENSEL OLUŞU YANİ GENİŞ BİR ALANI ETKİLEMESİ

 

4. Osmanlılar Hicri Takvimin yanında Rumi Takvimi’de kullanmışlardır. Osmanlıları iki takvim kullanmaya iten temel sebep nedir?

MALİ İŞLERDE YANİ EKONOMİK HAYATTA YAŞANAN PROBLEMLER

 


9-sinif-tarih-1-donem-1-yazili-sorulari-indir

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk