sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 78

   10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
..

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 78

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Okuduğunuz şiir Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” denen şiirlerinin toplandığı eseri “Divan-ı Hik- met”ten alınmıştır. Eser, 12. yüzyılda kaleme alınmıştır. Türk edebiyatında dinî-tasavvufi geleneğin ilk önemli ürünüdür. Sade ve yalın bir dili olan eserde Allah aşkı ve peygamber sevgisi işlenmiştir. Hakaniye Türkçesiyle yazılan eserde aruz ve hece ölçüsü, dörtlük ve beyit nazım birimi birlikte kullanılmıştır.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar nelerdir? Bu unsurlar metnin anlamını nasıl etkilemiştir?

  • Cevap: O dönemde fakirleri yoksulları peygamberin gözetmesi, onlara yardımcı olması Müslümanın paylaşımın önemini bilmesi ve bunu yaşamına uygulaması gibi hayatın içinden gerçekler metinde yer almıştır. Bu unsurlar metnin o dönemi yansıtmasını ve halkın severek okumasını sağlamıştır.

2. a. İslamiyet’in kabulünden sonra Türk toplumunun hayatında ne gibi değişiklikler olduğunu metinden yola çıkarak söyleyiniz.

  • Cevap:

Türklerin ibadet şekilleri değişmiştir. İbadethaneler inşa edilmiş, böylelikle yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Yerleşik hayat ile birlikte tarım faaliyetleri artmıştır. Yavaş yavaş şehirlere yerleşen insanlar arasında ticaret ve el sanatları etkinlikleri başlamıştır. İslamiyet’e uygun görülen eğitim kurumları açılmıştır. Türk törelerinin yanında, İslamiyet’in kabul ettiği “şer-i hukuk” sistemi de benimsenmiştir. Ekonomik açıdan sadaka ve zekat zorunlu tutulmuştur. Siyasi olarak hilafet gözetilmiştir.

b. Metinde yardımseverliğin öğütlendiği ifadelere örnekler veriniz.

  • Cevap: sözni aydım her kim bolsa didâr-taleb / cânnı cânğa peyvend kılıp regni avlap bu dizelerde kim sizden yardım talep ederse ona yardım elini uzatın denilmektedir.

3. Ortaya konan duygu ve düşünceler açısından metni beğenip beğenmediğinizi gerekçeleri ile birlikte açıklayınız.

  • Cevap: Metni beğendim. Çünkü metin bana yardımlaşmanın önemini anlatmanın yanında insana doğru olmanın ahlaklı olmanın değerini de vermektedir.

4. Metinde hangi ahenk unsurlarına yer verilmiştir? Bunları belirleyerek aşağıdaki noktalı yere metinden örneklerle birlikte yazınız.

  • Cevap: Metinde kafiye, ses tekrarı ve redifler ile kelime tekrarları kullanılarak ahenk sağlanmıştır.

Metinde Kullanılan Ahenk Unsurları

  • Cevap: Kafiye, ses tekrarı, aliterasyon, asonans, redifler

Örnek

  • Cevap: avlap / sıylap / taleb: bu kelimeler dize sonuna kullanılmış ve –lep(b) sesleri ile zengin kafiye oluşturulmuştur.
.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk