sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 8 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz


Uzman Öğretmenlik Modül 7 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, DİJİTAL YETKİNLİK TARAMA SORULARI
Uzman Öğretmenlik Modül 8 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,

.

DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 8 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz.  Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


Uzman Öğretmenlik Modül 8 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz


DİJİTAL YETKİNLİK TARAMA SORULARI


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hazırlayan: SULTANHOCA

1. Aşağıdakilerden hangisi 21. Yüzyıl becerilerinden biri değildir?

A) Problem çözme

B) Eleştirel düşünme

C) Teknoloji okuryazarlığı

D) Sentezleyen zihin

E) Yenilikçilik


 I. Günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve

etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek

kadar becerilere sahip olmak demektir.

II. Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde

önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi / geliştirmeyi amaçlayan bir süreç

olarak tanımlanmaktadır.

2,Yukarıda tanımı verilen dijital teknoloji kavramları sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?


A) Dijital okuryazarlık - Dijital dönüşüm

B) Dijital yeterlik – Dijital beceri

C) Dijital yetkinlik – Dijital dönüşüm

D) Dijital beceri – Dijital okuryazarlık

E) Dijital dönüşüm – Dijital yetkinlik
3. I. Etkileşimli video oluşturma olanağı sağlar

II. Üç boyutlu sanal dünya oluşturma olanağı sağlar

III. İşbirliğine dayalı çalışmaya olanak sağlayan bulut aracıdır.

Yukarıda tanımları verilen web araçları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meet – Edmodo – Sway

B) Canva – Grafio 3 – LimeSurvey

C) Andromo – OpenSim – Piktochart

D) MIT App – Kahoot – Unitylearn

E) Snagit – MineCraft – Google Drive
4. I. Socrative

II. Edmodo

III. Canva

IV. Kahoot

Yukarıdakilerden hangileri dijital ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılabilir?

A) I ve II

B) II, III ve IV

C) I, II ve IV

D) II ve IV

E) I ve 
III5. ..................................... yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin

bir arada kullanılması biçimde tanımlanabilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


A) Uzaktan eğitim

B) Mobil öğrenme

C) Karma öğrenme

D) Proje tabanlı öğrenme

E) Geleneksel öğrenme6. Dijital yeterliklerin güncellenme nedenleri nelerdir sorusuna verilen cevaplar ile ilgili;

I. Donanım kapasitesindeki artış hızı

II. Veri hacmindeki artış hızı

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Her iki bilgi de doğrudur

B) Her iki bilgi de yanlıştır

C) I. bilgi doğru, II. bilgi yanlıştır

D) II. bilgi doğru, I. bilgi yanlıştır

E) Doğruluğu yanlışlığı hakkında yorum yapılamaz7. Aşağıdakilerden hangisi gelişen teknolojilerin niteliklerinden biri değildir?

A) Radikal yenilik

B) Hızlı büyüme

C) Tutarlılık

D) Belirgin etki

E) Teknik destek
8. Bir öğretmen dersinde öğretimsel görseller oluşturmak istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisini kullanması uygun olur?

A) Edmodo

B) Canva

C) Google Drive

D) Socrative

E) Sway

DİJİTAL YETKİNLİK TARAMA SORULARI


CEVAPLAR: 1.D 2.A 3.E 4.C 5.C 6.A 7.E 8.BUzman Öğretmenlik Modül 8 Test Soruları PDF İndir, Online ÇözDİJİTAL YETKİNLİK TARAMA SORULARIYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk