sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 71

  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
.
.METNİ ANLAMA ve ÇÖZÜMLEME

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 71

Koşuk, Sözlü Edebiyat Dönemi’nde aşk, kahramanlık, doğa temalarını işleyen şiirlere verilen isimdir.

Okuduğunuz metin Sözlü Edebiyat Dönemi’ne ait bir koşuk örneğidir. Bu koşukta sevgiliye olan duygular sade ve akıcı bir şekilde ifade edilmiştir. Metin hem şekil hem de içerik açısından koşuk türünün tüm özelliklerini taşımaktadır. “Koşuk”ta aşk ateşiyle yanan bir âşığın durumu yansıtılmaktadır. Terk edilmiş olan âşık, sevgilisinin tekrar gelip kendisine selam verdiğini hayal etmektedir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıda verilen kelimelerin, okuduğunuz metinden Eski Türkçedeki karşılıklarını bularak karşılarına yazınız.

 • Cevap:

yemek: torgurur
uyandırmak: odgarma-odgarır
sararmak: sargarur
bana: manga

2. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının eşit olması esasına dayanır. Metni bu açıdan inceleyiniz.

 • Cevap: Bu metin 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. Bütün dizelerde ünlü sayısı yedidir.

3. Metnin içeriği insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir?

 • Cevap: İnsana özgü en değerli duygu aşktır. Bir aşığın dilinden anlatılmaktadır metin.

4. Metni aşağıdaki başlıklar altında inceleyiniz:

• Kafiye düzeni

 • Cevap: aaab/ cccb/ dddb

• Kafiye türü ve redif

 • Cevap: -ti’ler ve – durur’lar rediftir.

• Nazım birimi

 • Cevap: Nazım birimi dörtlüktür.

• Asonans, aliterasyon, kelime ve kelime grubu tekrarı

 • Cevap: Şiirde yer alan ses tekrarlarına baktığımızda sessiz harfler olarak r sesinin sesli harfler olarak da e ve o seslerinin çok fazla tekrarlandığını görmekteyiz. En çok tekrar eden kelimeler ise köngül yani gönül kelimesidir.

4. Metnin teması nedir? Tema, hangi yapı unsurlarına bağlanarak somutlaştırılmıştır?

 • Cevap: Metnin teması aşktır. Tema daha çok insanın yüreğini yakan ateş gibi somutlaştırılmıştır.

5. Şiirde konuşan şair değil, kurgusal bir kişiliktir. Söyleyici denilen bu kişilik şiirin içeriğine ve aksettirdiği ruh durumuna göre karakter kazanır. Metnin söyleyicisinin içinde bulunduğu ruh hâli hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu ruh hâli, şiiri okuma tarzınıza nasıl yansımaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Şair yani anlatıcı bu şiirde aşık olduğu kadının kendisine yüz vermemesinden ona duyduğu aşkın onsuzluğun acısından sanki gerçek bir insanmış gibi bahsetmektedir.

6. Metinden hareketle koşuk nazım biçiminin özelliklerini (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü) maddeler hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap: Koşuklarda genellikle aşk, doğa ve kahramanlık konuları işlenmiştir. Çalgı eşliğinde söylenen koşuklarda kopuz da çalınır. Kopuzdan çıkan sesler koşukların ritmik bir ezgiye sahip olmasını sağlar. Lirik, epik ve pastoral özellikler taşıyan koşuklar eski dönemlerde sığır törenlerinde söylenirdi.

7. Metin lirik, epik, didaktik, pastoral ve satirik şiir türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Metin lirik şiir özelliği taşımaktadır. Çünkü ağırlıklı olarak işlenen konu aşk konusudur. Bu da duyguların ağırlıklı olduğu lirik şiir türünde kabul etmemizi sağlar.

....
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-71

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk