sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Edebiyat Sene Başı, 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2022-2023

 Edebiyat Sene Başı, 1.Dönem, Dönem Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir 2022-2023

2022 EDEBİYAT SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR,  EDEBİYAT SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, ZÜMRE TUTANAKLARI, 


edebiyat-sene-basi-1.donem-zumre-toplanti-tutanagi-indir


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda Edebiyat Sene Başı, 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2022-2023,  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


Edebiyat Sene Başı, 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2022-2023,2022/2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No                : 1

Toplantı Tarihi                        : …/…/……

Toplantı Yeri              : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati             : 10.00      

Ders                            : Türk Dili ve Edebiyatı

Toplantıya Katılanlar  : derskonum.com

GÜNDEM

1.      Açılış ve yoklama. Zümre başkanının ve yazmanının seçilmesi

2.      Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması

3.      Türk millî eğitiminin genel amaçları ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması(1739 sayılı METK, 7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 15.08.2011 Tarih ve 114 sayılı TTKB kararıyla kabul edilen Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı programı, 29/07/2015 tarih ve 63 no’lu karar, Temmuz 2017 tarihli yenilenen Türk Dili ve Edebiyatı Programı)

4.      Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması. Yeni programın getirdiği ‘’değerler eğitimi’’nin nasıl gerçekleştirileceğinin görüşülmesi, (Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi (18/01/1982 tarih ve 2104 sayılı) ile Mayıs 1998, 2488 sayılı Tebliğler Dergileri, Temmuz 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Programı 1.4)

5.      Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi

6.      Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi (MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisi)

7.      Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi

8.      Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması

9.      Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

10.  Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması

11.  Öğrencilere verilecek proje ve performans konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması

12.  Öğrencilerin okul içinde, TYT, AYT, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının değerlendirilmesi

13.  Türkçenin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için iş birliği yapılması

14.  Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda görüşmeler yapılarak karar alınması.

15.  Dilek ve temennilerDEVAMI İÇİN İNDİRİN:  ))) TIKLA İNSİN :))

Edebiyat Sene Başı, 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2022-2023

DEVAMI İÇİN İNDİRİN:  ))) TIKLA İNSİN :))

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk