sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çöz

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çöz


11. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları, 11.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, 11.SINIF GİRİŞ ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, değerli derskonum.com takipçileri..

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 11. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çöz paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

doğru konum= ders konum 💥💥

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİNiyi çalışmalar dileriz..


Paylaşarak bize destek olursanız seviniriz.

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız...11. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çözÇoktan Seçmeli Sorular


Bir hikâye veya romanda okur; kendisini, komşusunu, her gün karşılaştığı olayları bulabilmelidir. Elbette bu kadarı da yeterli değildir. Bunlar kötü ise bunlardan nefret etmeli, iyi ise bunlara imrenmelidir. Zaten yazarın başarısı da buradadır: Her gün karşılaşılan fakat fark edilmeyen şeyleri insanların dikkatine sunarak onlardan bir ders çıkarmak. 

1-Bu parçada edebiyatın aşağıdakilerin hangisiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur?

A) Günlük yaşamla

B) Bilimsel gelişmelerle

C) Tarihî olay veya kişilerle

D) Ahlaki değer ve geleneklerle

E) Dildeki lehçe ve şive farklılıklarıyla

 

 

2-Aşağıdakilerin hangisi edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağı vardır.

B) Toplum, edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder.

 C) Edebiyatın temel amacı toplumsal çözümler üretmektir.

D) Edebî ürünlerde millî ve evrensel değerlere yer verilebilir.

E) Sanatçılar, toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar.

 

Adın nedir senin, oğlum?

– Hasan.

– Hasan, dinle!

Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.

Benim de yandı içim anlayınca derdinizi

Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.

O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü?

Bugün, sen de kendi kardeşini,

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.

– Küfeyle öyle mi?

– Hay hay! Neden bu söz lâkin?

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?

Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

3-Bu parça aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir örnek teşkil etmez?

A) Edebiyatın tarih bilimiyle olan ilişkisine

B) Edebiyatın sosyal hayatın bizzat içinde yer aldığına

C) Edebiyatın konusunun genel olarak “insan” olduğuna

 D) Bir çevrede tartışılanların edebî metinlere yansıyabileceğine

E) Edebiyat ürünlerinde bir hayat görüşünden izler bulunabileceğine

 

 

—- kuramcısı olan Boileau, —- adlı yapıtında, "Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini ondan alsın." diyerek bu akımın en önemli özelliklerinden olan akıl ve sağduyu egemenliğini gözler önüne sermiştir.

4-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Klasisizmin – Şiir Sanatı

B) Sembolizmin – Kötülük Çiçekleri

C) Romantizmin – Cromwell

D) Realizmin – Madam Bovary

E) Hümanizmin – Denemeler

Bu akım, parnasyenlerin şiirden kovduğu duygu ve hayali şiire geri getirmiştir. Birtakım simgelerin arkasına saklanarak, anlamı herkese göre değişebilen kapalı bir şiir anlayışını benimsemiştir.

 

5-Parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm   B) Sembolizm   C) Romantizm   D) Fütürizm   E) Klasisizm

Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme(IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.

 

6-Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?

A) Lamartine 

B) J. J. Rousseau

C) Goethe    

D) La Fontaine

E) Schille

 

8-Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?

A) Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder.

B) Şiir, öznellikten nesnelliğe açılan bir yol izler.

C) T. Gautier, Banville önemli temsilcilerindendir.

D) Şiir, saf güzellik olarak algılanmıştır.

E) "Sanat, toplum içindir." ilkesi benimsenmiştir.

 

9-Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Toplumu anlatırken aşırılıklardan kaçmış, orta halli insanı anlatmışlardır.

B) Kahraman, toplumun hangi kesimindense o dille konuşturulur.

C) Gözlemciliği deneyciliğe vardıran bir akımdır.

D) Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.

E) Yapıtlarını bir tez üzerine temellendirmişler, deneysel roman tarzını geliştirmişlerdir.

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Sürrealizm bilinci ve aklı değil, bilinçaltını esas alır.

B) Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizmin romantizmden üstün olduğunu kanıtlamıştır.

C) Klasik sanatçılar eserlerinde ideal ve mükemmel insanı işlemişlerdir.

D) Montaigne dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu kabul edilir.

E) La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir.

 

 

Hazırlayan ::Mustafa Şahin- Mustafa Şahin EDEBİYAT11. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları

11-sinif-edebiyat-1.unite-giris-test-coz-pdf-indir

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk