sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 21

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023-10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-21

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023


10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
..SAYFA- 21

 

1. ÜNİTE DEĞER LENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğ­ruysa yay ayraç içine “D”, yanlışsa “Y” yazı­nız.

1. (D) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri de kültür değişimidir.
2. (D) İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı, gelişimini sözlü ve yazılı olarak iki koldan sürdürmüştür.
3. (Y) Sözlü edebiyat ürünlerinde anlam arka plandadır.
4. (Y) Uygurlardan kalan yazılı eserler, Orta Türkçe Dönemi’ne aittir.
5. (D) Köktürk Abideleri’nde Göktanrı inancının izleri görülür.
6. (Y) Türkçenin bilinen en eski yazılı ürünleri Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
7. (D) Eski Türkçe Çağı, Köktürkçe ve Uygurca olmak üzere ikiye ayrılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

1. Bir toplumun geçmişi tarih kavramının içindedir.
2. Din, tarih ve edebiyat karşılıklı bir etkileşim içindedir.
3. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında dinî hayat, kültürel farklılaşma, dil coğrafyası ve kültür değişimi ölçütleri esas alınır.
4. Köktürkler kağan veya hakan denilen ve gücünü Göktanrı’dan alan bir hükümdar tarafından yönetilirdi.
5. İslam kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatı, gelişimini divan ve halk edebiyatı olmak üzere iki koldan sürdürmüştür.
6. Türk edebiyatında tasavvufi gelenek Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı eseri ile başlar.
7. X ve XV. yüzyıllar arasındaki Türkçe evresine Orta Türkçe Çağı denir.

8. Bugünkü yaşayan Türk dilleri dönemi Çağdaş Türkçe Çağıdir.sine denir.

8. Bugünkü yaşayan Türk dilleri dönemi dir.C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevap­landırınız.

1. Türk atasözlerinin en eski örnekleri aşağı­daki eserlerin hangisinde yer almaktadır?

A) Alp Er Tunga Destanı

B) Divanü Lugati’t-Türk

C) Uygur metinleri

D) Köktürk Abideleri

E) Oğuz Kağan Destanı


2. İslami Dönem Türk Edebiyatı ile ilgili aşa­ğıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tamamıyla millî özellikler gösterir.

B) Dil yabancı dillerin etkisinde ve süslüdür.

C) İlk İslami eserler Uygurlar Dönemiʼnde verilmiştir.

D) Eserlerde Batı kültürünün etkileri görülür.

E) Varlığını günümüzde de sürdürmektedir.


3. Arap alfabesiyle yazılan ilk eser aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Altun Yaruk

B) Irk Bitig

C) Kutadgu Bilig

D) Kalyanam Kara ve Papamkara

E) Sekiz Yükmek


4. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

A) Aruz ölçüsünün kullanılması

B) Dilin Arapça ve Farsçanın etkisi altında olması

C) Arap ve İran edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması

D) Biçim yönüyle belli kuralların dışına çı­kılmaması

E) Toplum için sanat anlayışının hâkim olması


5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullan­dığı alfabeler arasında yer almaz?

A) Arap B) Grek C) Kiril

D) Köktürk E) Uygur
.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk